۱۳۹۷/۰۷/۲۴ تعداد بازدید: ۱۳

print

جلسه مشترک دفتر همکاری های علمی و امور نخبگان شهید فهمیده شمال شرق کشور (وزارت دفاع و پشتیابنی نیروهای مسلح) از واحدهای زیر مجموعه موسسه تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با فصلنامه علوم زمین زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی فصلنامه علوم زمین زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، مهندس زارع، رئیس دفتر همکاری های علمی و امور نخبگان شمال شرق کشور و هیئت همراه با حضور در فصلنامه علوم زمین زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق ضمن اطلاع از توانمندی ها و تجهیزات فنی این فصلنامه علوم زمین در جلسه مشترکی با حضور دکتر طاهری و معاونین اجرایی و اکتشاف و اداره حراست این فصلنامه علوم زمین ظرفیت های دفتر پژوهشی شمال شرق کشور وابسته به موسسه تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تشریح نمود.

در این جلسه ضمن استماع نظرات و پیشنهادات حاضرین در جلسه زمینه های مشترک همکاری مخصوصا در ساخت تجهیزات ژئوفیزیکی و حمل تجهیزات با پهباد مورد توجه آقای مهندس زارع قرار گرفت و مقرر شد ارتباطات لازم انجام و زمینه های همکاری بیشتر مخصوصا در اکتشاف نوار مرزی شرق کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 

 

 

 

 

معرفی کتاب کل‌نگری دینی پیشا-رشته‌ای

کتاب کل‌نگری دینی پیشا-رشته‌ای نوشته‌ی منصور متین، به بررسی مواردی از قبیل تعاملات علم و دین، نگرش سیستمی و متون دینی کلاسیک می‌پردازد.

برجسته شدن نقش یک ملت در روند جهانی تولید علم به واسطه نوآوری‌های مکرری است که تدریجا جنس تازه‌ای از دانایی را به منصه ظهور رسانده یا روایتی نو از اندیشیدن را به ملل دیگر عرضه دارد. در این صورت است که جهان بینی آن ملت گفتمان یا گفتمان‌های موجود را در می‌نوردد. اما اولین قدم در این راه جستجوی ظرفیت‌ها و زمینه‌هایی است که امکان هم‌زبانی و نفوذ در آن فضا را فراهم می‌کند.

طی چندین دهه‌ی گذشته، جنبشی از طرف برخی متفکران و دانشمندان ایجاد شد که خواستار «هم‌گرایی» رشته‌ها و دانش‌پژوهان به منظور تلفیق دانایی‌ها و نتیجتا درک ژرف‌تر از امور بود. خاستگاه اولیه‌ی این جریان نظریه‌ی مشهور «کل‌گرایی» و اندیشه‌ی موسوم به «وحدت علم» بود که نهایتا به تاکید بر «مناسبات بین‌رشته‌ای» ختم می‌شد.

در این میان، پیروان ایدئولوژی‌ها‌ و اهالی علوم دینی، بیشتر از همه نسبت به این نهضت که شامل بهره‌مندی متقابل علم و دین از معارف و یافته‌های یکدیگر هم می‌شد، علاقه نشان دادند. بعضی از این علاقمندان حتی خاستگاه کل‌نگری و تفکر کل‌گرایانه را در تاریخ تفکر دینی دانستند، و برای مدعیات خود به آثاری از حکما و فرزانگانِ دوران ماقبل آکادمیک مانند ملاصدرا و ابن سینا و دیگران، استناد می‌کردند. در مقابل، صاحب‌نظرانی از محافل آکادمیک چنین ادعایی را درباره‌ی کل‌نگری نوین (دانش تلفیقی و میان‌رشته‌ای) نمی‌پذیرند.

در بخشی از کتاب کل‌نگری دینی پیشا-رشته‌ای می‌خوانیم:

چون انسان خود را تجزیه و ترکیب کند و از لحاظ عقلی بسنجد، می‌بیند [که] انسان در خارج با آنکه به یک وجود موجود است، دارای بدنی است که مرتبه‌ی ظاهر اوست و بالطبع مانند نباتات عرضا و طولا بزرگ می‌شود. و بدون علم و اراده، افعال و اعمالی از او صادر می‌شود؛ مانند جریان خون در عروق و حرکات ریه و قلب و معده و غیره؛ و مانند روییدن مو از سطح بعضی از اعضاء و غیرها که بالطبع و بدون اختیار این افعال و اعمال از بدن صادر می‌شود. و در عین حال می‌بیند [که] دارای قوایی است در ظاهر بدن (قوای خمسه ظاهره)، و قوایی در باطن که متعلق به دماغ است (قوای خمسه باطنیه). و می‌بیند [که] حرکاتی بالاختیار از او صادر می‌شود که مربوط است به روحی که این قوا مربوط‌اند به او؛ همان روح حیوانی که حکمای طبیعی و اطباء تعریف کرده‌اند آن را به بخار غلیظی که حامل قوه‌ی حس و حرکت ارادی است. و عرفا تعریف کرده‌اند آن را به جوهر لطیف بخاری که حامل قوه‌ی حیات و حس و حرکتِ بالاراده، و واسطه است بین قلب و بدن به شرح و تفصیلی که ان‌شاء‌الله خواهد آمد.

به‌ علاوه، از بعضی جهات و خصوصیات او می‌فهمیم که [انسان] دارای قلبی است که حکما تعبیر می‌کنند از آن – و [از] عقل و روح انسانی کلا – به نفس ناطقه؛ و عرفا تعریف می‌کنند آن را به جوهر مجرد نورانی که واسطه است بین نفس (روح حیوانی) و عقل. و این قلب همان مرتبه‌ای است که اول درجه‌ی ظهور انسانیت بدان متحقق می‌شود، و عمل و خاصیت آن ادراک جزئیات و کلیات هر دو است به شرح آینده. به‌ علاوه، از بعض جهات و خصوصیات می‌فهمیم [که انسان] دارای عقلی است که فقط مدرک کلیات و واسطه است بین قلب و روح انسانی به شرح آینده.

فهرست مطالب

‌پیشگفتار

بخش اول: تعاملات علم و دین

۱) واگرایی علم و دین

۲) همگرایی علم و دین

۳) گفتمان ایرانی- اسلامی

۴) یک سرآغاز و سرمشق نظری

بخش دوم: درجات متنوع کل‌باوری

۱) از منظر ادبیات و فلسفه

۲) از منظر فیزیک و علوم طبیعی

۳) از منظر روان‌شناسی و مدیریت

۴) از منظر علوم انسانی و معارف دینی

۵) تمایز کل‌نگری علمی و دینی

بخش سوم: نگرش سیستمی

۱) از ادبیات به جهان دانش

۲) کل‌نگری جهان‌شمول

۳) قالب تئوری سیستمی

۴) سیستم‌های انتزاعی معرفت

بخش چهارم: متون دینی کلاسیک

۱) کل‌باوری سلسله‌مراتبی حکمت

۲) اصل‌گرایی و تبیین اصولی

۳) تلفیق مقدمات و کل‌نگری

۴) فراتر از روش

بخش پنجم: کتاب بطون خمسه

تجزیه و ترکیب انسان عقلاً

مرتبۀ طبیعی انسان

بطن اول و غیب اول به عنوان شروع مافوق‌الطبیعه

غیب دوم و بطن دوم، روح حیوانی

غیب سوم و بطن سوم، قلب (انسان از نظر انسانیت)

غیب چهارم و بطن چهارم، عقل

بیان اینکه ارتزاق روح از عالم عقول و معارف است

بیان معنی رؤیت حق تعالی

وجه اقوا بودن روح از مراتب مادون خود

مراتب و عناوین روح به لسان شرع

بیان تعاکُس روح و بدن اِعداداً و ایجاباً

بیان اینکه اعمال بدن مستند به روح است، و معنی امرٌ بینَ الاَمرین

تشبیه مقام واحدیّت روح به مقام واحدیّت حق تعالی

۱۳۹۷/۰۷/۲۴ تعداد بازدید: ۳۹

print

در جلسه مشترک مدیران و کارشناسان سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی و مجری فنی پروژه های آب کارستی در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در زمینه های همکاری بیشتر در خصوص منابع آب کارستی در منطقه شمال شرق کشور مورد بررسی و تفاهم قرار گرفت.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی فصلنامه علوم زمین زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، دکتر طاهری، مدیر کل منطقه شمال شرق، سوابق مطالعاتی سازمان زمین شناسی کشور در زمینه منابع آب سازندهای سخت را در جلسه مشترک مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با مجری فنی پروژه آب های کارستی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مطرح و خواستار همکاری های بیشتر در راستای هم افزایی و نتایج موثر در این زمینه شد.

در این جلسه مهندس نجفی و مهندس شجاعی از شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به فعالیت های ویژه شرکت آب منطقه ای در زمینه مطالعات منابع آب و بخصوص تشکیل کارگروه ویژه منابع آب سازندهای سخت در این شرکت آب منطقه ای پرداختند و آمادگی شرکت را جهت تبادل اطلاعات اعلام کردند.

همچنین دکتر مرسلی، مجری فنی پروژه آب های کارستی سازمان، با ذکر روند همکاری های فی مابین در سطح وزارتین نیرو و صنعت، معدن و تجارت و بویژه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ضمن تشکر از همکاری های فنی و پشتیبانی فصلنامه علوم زمین زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، خصوصا دکتر طاهری و کارشناسان مرتبط که اشراف کامل به سازندهای زمین شناسی منطقه مورد نظر دارند، هر گونه اظهار نظر در خصوص ظرفیت های منابع آب کارستی را منوط به توافق شرکت آب منطقه ای و سازمان زمین شناسی دانست که مورد استقبال دو طرف قرار گرفت.

در ادامه حضور نماینده فصلنامه علوم زمین منطقه شمال شرق در جلسات مرتبط کارگروه سازندهای سخت نیز مورد توافق قرار گرفت. در این جلسه همچنین بر تشکیل جلسات مشارکت جهت هماهنگی های بیشتر تاکید شد.

 

 

معرفی کتاب داستان‌های کوتاه انگلیسی بانضمام ۹۰۰ واژه کلیدی کنکور و نکات اخلاقی هر داستان

کتاب داستان‌های کوتاه انگلیسی بانضمام ۹۰۰ واژه کلیدی کنکور و نکات اخلاقی هر داستان نوشته‌ی عباس شادلو، مجموعه‌ای از چند داستان انگلیسی همراه با ترجمه‌ آن‌ها به زبان فارسی است.

امتحان جامع ورود به دانشگاه (کنکور) اکنون یکی از دغدغه‌های قشر جوان پس از پایان تحصیلات اولیه و اخذ دیپلم است. برخی از دروس در امتحان ورودی به دانشگاه به گونه‌ای نیست که در عرض چند ماه و حتی یک سال بتوان بر آن‌ها تسلط یافت. از آن جمله درس زبان انگلیسی است که از جمله دروس عمومی کنکور و درسی تعیین‌ کننده است، زیرا به علت نیاز به پیشینه قوی علمی و ضریب یک آن در کنکور در نظر اول اغلب داوطلبان روی آن حساب باز نمی‌کنند و به عنوان درسی سخت اما با نمره کم آن را به صرفه برای وقت گذاشتن نمی‌دانند.

این کتاب می‌کوشد به تدریج با استفاده از زبان جذاب داستان، دانش‌آموزان را با لغت‌های بسیار رایج در کنکور آشنا سازد و با اطمینان می‌توان گفت این روش برای دانش‌آموزانی که به فراتر از کتاب درسی می‌اندیشند می‌تواند مفید باشد.

در بخشی از کتاب داستان‌های کوتاه انگلیسی بانضمام ۹۰۰ واژه کلیدی کنکور و نکات اخلاقی هر داستان می‌خوانیم:

A farmer looking for a source of water for his farm bought a well from his neighbor. The neighbor was cunning, though, and refused to let the farmer take water from the well. On asking why, he replied, “I sold the well to you, not the water”, and walked away. The distraught farmer didn’t know what to do. So he went to Birbal, a clever man and one of the nine courtiers of Emperor Akbar, for a solution

کشاورزی در جستجوی یک منبع آب برای کشاورزی‌اش چاهی را از همسایه‌اش خرید. با این حال همسایه‌اش آدم فریبکاری بود. و اجازه نداد کشاورز از آب چاه بردارد. کشاورز پرسید چرا، و پاسخ داد: من چاه را به شما فروختم نه آب را. و بیرون رفت. کشاورز آشفته نمیدانست چه کند. و به نزد بیربال مردی زیرک و یکی از نه نفر از نزدیکان امپراطور رفت تا راه حلی بیابد.

معرفی کتاب خلق جادوی انگیزه

سعید تقدسی در کتاب خلق جادوی انگیزه، به ارائه‌ی ۶۹ روش کاربردی برای افزایش انگیزه در کارمندان پرداخته است.

یکی از بزرگترین اشتباهات مدیران این است که فکر می‌کنند ایراد کار آن‌ها در تجهیزات می‌باشد، اما معمولاً اکثرشان در نیروی انسانی مشکل دارند. کارمندان فقط با ۵۰ درصد توان خود کار می‌کنند؛ مدیران باید بتوانند کاری کنند که آن‌ها با انگیزه‌ی بیشتری کار کنند و از کارشان لذت ببرند.

بهترین و راحت‌ترین روش‌ برای ایجاد مزیت رقابتی در بازار پر از رقبای بزرگ و کوچک، داشتن کارمندان عالی است و اگر دوست دارید کارمندان متفاوت و مفیدی داشته باشید باید بتوانید در آن‌ها انگیزه ایجاد کنید تا با تمام توان و قدرت برای شما کار کنند. در این کتاب، به صورت کاملاً کاربردی و ساده با روش‌های تست شده، شما خواهید فهمید که چطور در کارمندان‌تان انگیزه ایجاد کنید.

 

در کتاب خلق جادوی انگیزه به مباحث مفیدی پیرامون مدیریت و رهبری سازمان پرداخته می‌شود از جمله:

– چطور نیروهای رایگان استخدام کنیم و آن‌ها با تمام انگیزه برای ما کار کنند. 

– افزایش عملکرد کارمندان؛ چگونه عملکرد کارمندان‌مان را روز به روز افزایش بدهیم و بیشترین بازدهی را از آن‌ها بگیریم. 

– ۶۹ روش افزایش عملکرد در کارمندان گفته می‌شود، که کاملاً کاربردی و تست شده هستند و به سرعت می‌توانید از آن‌ها در کسب‌ و کار‌تان استفاده کنید و عملکرد کارمندان‌تان را چند برابر کنید. 

– تست مازلو در این کتاب به صورت کاملاً کاربردی و مناسب برای کارمندان طراحی شده تا تشخیص دهید برای هر کدام از کارمندان‌تان کدام نیاز از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید به کدام نیاز‌هایشان بیشتر توجه کنید. 

– عوامل از بین رفتن انگیزه بررسی و گفته می‌شود چه چیزهایی انگیزه کارمندان را از بین می‌برند؟

در بخشی از کتاب خلق جادوی انگیزه می‌خوانیم:

در طول عمر ما انسان‌ها، اتفاقات خوب و بد برای همه ما‌ها اتفاق می‌افته. برای مثال مجالس عروسی و مجالس ترحیم، این مجالس باید برای ما به عنوان یک مدیر اهمیت داشته باشه، مثلاً کارمند شما چند وقت دیگه مجلس عروسیش هست، خب این باید برای شما اهمیت داشته باشه، باید بهش وقت بدید و کمکش کنید، که به نحو احسنت این مجلس رو پشت سر بذاره، اگر شما به عنوان مدیر، برای این موضوع هیچ اهمیتی قائل نشید و اجازه ندید که به مرخصی بره و کارهای خودشو انجام بده، طبیعتا بعد از اتمام این مجلس، انگیزه خیلی کمتری خواهد داشت.

یا اینکه عروسی یکی از فامیل‌هاشونه و شما اجازه نمی‌دید که در این مراسم شرکت کنه، خوب طبیعتاً روزهای بعدش، انگیزه خیلی کمتری خواهد داشت. پس حواسمون به این اتفاقات خوب یا بد زندگی افراد باشه، برای مثال اگر کارمند شما سالگرد ازدواجشون نزدیکه می‌تونید یک مرخصی یک روزه بهش بدید و دوتا فیش غذا از یکی از رستوران‌های خوب شهرتون تهیه کنید و در اختیارش قرار بدید و بگید شما و همسرتون سالگرد ازدواجتون رو در این رستوران جشن بگیرد. این کارها و اقدامات، می‌تونه به شدت در افراد تأثیر بذاره. پس این روزهای مهم رو ببینید و از اون‌ها به عنوان یک اهرم برای ایجاد یک انگیزه در کارمندهای خودتون استفاده کنید.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: عامل X

اول؛ انتخاب درست

دوم؛ شروع پر قدرت

سوم؛ درست مشغول به کار کردن

چهارم؛ ایجاد چالش

پنجم؛ احترام به زیردستان

ششم؛ مچ‌گیری مثبت

هفتم؛ پاداش دادن

هشتم؛ ایجاد حس مالکیت

نهم؛ ایجاد گیم

دهم؛ حقوق پلکانی

یازدهم؛ حل سریع مشکلات

دوازدهم؛ شفاف باشید

فصل دوم: جادوی سپید

سیزدهم؛ رفع نیازها

چهاردهم؛ ایجاد فضای عالی

پانزدهم؛ احساس مهم بودن

شانزدهم؛ خودباوری

هفدهم؛ تبدیل محل کار به دانشگاه

هجدهم؛ سمینارهای انگیزشی

نوزدهم؛ طوفان فکری گروهی

بیستم؛‌ تکنیک دولفی

بیست‌ و یکم؛ جوّ مجموعه

بیست و دوم؛ ساختار کار

بیست و سوم؛ ارزیابی فردی نه تیمی

بیست‌ و چهارم؛ تبعیض شدید

بیست‌ و پنجم؛ بکارگیری قانون بیست‌به‌هشتاد

بیست و ششم؛ استفاده از جادوی سپید

بیست‌ و هفتم؛ الگو باشید

بیست‌ و هشتم؛ اصل خطای صفر

بیست‌ و نهم؛ لبخند زدن

فصل سوم: بوی پای مدیر

سی‌ام؛ روش پرسیدن سوال و گوش دادن فعال

سی و یکم؛ مؤدب باشیم

سی و دوم؛ تشکر کردن

سی‌ و سوم؛ استفاده از افراد موفق

سی و چهارم؛ کاهش اخراجی‌ها

سی و پنجم؛ شفافیت در انتظارها

سی و ششم: از بین بردن دلسردی‌ها

سی‌ و هفتم؛ همکارهای مناسب

سی و هشتم؛ استخدام مداوم

سی‌ و نهم؛ سخت کردن استخدام

چهلم؛ هدف

چهل و یکم؛ کشف استعدادها

چهل و دوم؛ ثبت ایده‌ها

چهل و سوم؛ تشویق کردن

چهل و چهارم؛‌ تکنیک مادر مهربان

چهل و پنجم؛ بیان اشتباهات خودمون

چهل و ششم؛ اختصاصی

چهل و هفتم؛ بوی پای مدیر

چهل و هشتم؛ ایجاد حس رقابت

چهل و نهم؛ استفاده از اهرم رنج و لذت

پنجاهم؛ اتفاقات خوب و بد زندگی

فصل چهارم: تفکر موشی

پنجاه و یکم؛‌ ایجاد تفکر موشی

پنجاه و دوم؛ ایجاد اعتماد

پنجاه و سوم؛ پاداش‌های روزانه

پنجاه و چهارم؛ ایجاد فرهنگ بازنگری

پنجاه و پنجم: انتقاد

پنجاه و ششم؛ بازیابی عملکرد

پنجاه و هفتم؛ عقاید و مقدسات

پنجاه وهشتم؛ استخدام فامیل

پنجاه و نهم؛ دادن اختیارات

شصت‌ام؛ لطفا مدیر کنه نباشید

شصت و یکم؛ هنر سخن گفتن

شصت و دوم؛ ارتباط موثر

شصت و سوم؛ ایجاد مدیریت مشارکتی

شصت و چهارم؛ به وظایف قبلی خودتون برنگردید

شصت و پنجم؛ به رسمیت شناختن کارمندان

شصت و ششم؛ همه کاره و هیچ کاره

شصت و هفت؛ مراقب دزدان انرژی باشید

شصت و هشتم؛ لطفا موانع رو سریع رفع کنید

شصت‌ و نهم؛ رهبر باشید نه مدیر

معرفی کتاب بازاریابی هکر رشد: آینده روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات

رایان هالیدی در کتاب بازاریابی هکر رشد: آینده روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات، می‌خواهد به شما روش یک هکر رشد را نشان دهد، و این که چرا آینده از آن هک رشد است، چگونه در شرکت‌های نسل آینده‌ نفوذ می‌کند؛ چگونه در حال تغییر شکل همه جانبه بازاریابی، روابط عمومی و تبلیغات است.

اگر شما مسئول مارکتینگ و جذب مشتری برای یک محصول یا سرویس هستید؛ خواه در یک استارتاپ کوچک کار کنید یا در یک شرکت مطرح و غول پیکر، کتاب بازاریابی هکر رشد (Growth hacker marketing)‌ می‌تواند راهنمای مسیرتان باشد.

نسل جدیدی از برندهایی نظیر فیسبوک، توئیتر، دراپ‌باکس، Airbnb و…، حتی ذره‌ای از بودجه‌شان را هم صرف بازاریابی سنتی نکرده‌اند؛ هیچ‌گونه تبلیغ روزنامه و تلویزیونی، هیچ بیلبوردی! در عوض آن‌ها به استراتژی بازاریابی جدیدی، هک رشد تکیه کرده تا بتوانند با وجود بودجه اندک‌شان (در ابتدای کار)، به افراد بسیار زیادی دسترسی پیدا کنند. هکرهای رشد، کتاب راهنما و روش‌های سنتی را کنار گذاشته و سراغ ابزارهایی رفته‌اند که قابل آزمایش، ردگیری و مقیاس‌پذیر باشند. آن‌ها معتقدند که محصولات و کسب‌وکارها باید آن قدر تکرار و بهینه‌سازی شوند که آماده ایجاد واکنش‌های انفجاری باشند.

در واقع، بازاریابان سنتی همیشه خودشان را هنرمند تلقی می‌کرده‌اند. این شور و احساسی است که باعث کارهای خارق‌العاده و تکان‌ دهنده می‌شود. اما این شور و احساس، همچنین باعث جهالت و اسراف‌کاری وحشتناکی می‌شود. در یک تحقیق منتشر شده در مجله کسب‌وکار هاروارد، مشخص شده است که ۸۰% از بازاریابان از توانایی‌شان برای اندازه‌گیری نرخ بازگشت سرمایه (ROI) بازاریابی راضی نیستند. نه به خاطر این که که ابزار‌ها به اندازه کافی خوب نیستند، بلکه به این دلیل که این ابزارها به قدری خوب عمل می‌کنند که باعث می‌شوند بازاریابان برای اولین بار ببینند که استراتژی‌هایشان اغلب ناقص بوده و هزینه‌هایشان بی‌نتیجه و کم‌ بازده است.

نواه کاگان، که به عنوان هکر رشد در فیسبوک، مینت (یک سرویس مدیریت مالی شخصی که به قیمت ۲۰۰ میلیون دلار فروخته شد) و اَپ‌سومو (یک سایت معاملات روزانه که بیش از ۸۰۰ هزار کاربر دارد) فعال است، اینگونه توضیح می‌دهد: «بازاریابی همیشه درباره‌ی چیز‌های مشابه بوده است – مشتریان شما چه کسانی و کجا هستند.»

کاری که هکر‌های رشد انجام می‌دهند تمرکز بیشتر روی «چه کسی» و «کجا»، به شکلی عملی‌تر و به روشی قابل سنجش‌تر است. اگر چه روزگاری، بازاریابی مبتنی بر برند بود، اما اکنون با استفاده از هک رشد، بازاریابی شاخصه‌ محور و مبتنی بر نرخ بازگشت سرمایه شده است. ناگهان، پیدا کردن مشتریان و جلب توجه برای محصول تغییر یافت و دیگر یک بازی بر پایه حدس و گمان نبود. اما چیزی فراتر از صرفا یک بازاریابی با شاخصه‌های بهتر است.

هکر‌های رشد، ریشه خود را در برنامه‌‌نویسان جستجو می‌کنند و خود را اینگونه در نظر می‌گیرند. آن‌ها دانشمندان داده هستند که به سراغ اعجوبه‌های طراحی که پاسخگوی نیاز بازاریابان هستند، می‌روند. آن‌ها از این اطلاعات استقبال می‌کنند، آن را به شکلی متفاوت پردازش و مورد استفاده قرار می‌دهند، و آن را به عنوان شفافیت و روشنی مورد نیاز در دنیایی که برای مدت‌ها با غریزه و سلیقه‌ی هنری کنترل شده است، در نظر می‌گیرند. هکرهای رشد همچنین ذکاوت و هوش زیادی مناسب استراتژی، برای فکر‌های بزرگتر و برای سودآور بودن پلتفرم، برای دارایی‌های قدر نشناخته و مناسب ایده‌های جدید، دارند.

در نهایت به این دلیل است که این رویکرد جدید برای آینده مناسب‌تر است. با سقوط بعضی از صنعت‌های خیلی بزرگ و رشد سریع استارتاپ‌ها، اپلیکیشن‌ها و وب سایت‌ها، بازاریابی نیاز خواهد داشت تا کوچک‌تر شود نیاز خواهد داشت تا اولویت‌هایش را تغییر دهد. وقتی مشغول بازاریابی شوید، مهارت واقعی برای بازاریابان امروزه این نیست که به شرکت‌های بزرگ و خسته‌ کننده کمک کنند تا یک درصد در سال رشد کنند، بلکه مهارت آن‌ها خلق برند کاملا جدید از هیچ و با استفاده از هیچ یا اندکی از منابع است. چه سرمایه‌گذاری شما برای پروژه‌ای باشد که نیاز به کمک دارد، چه برای اپلیکیشن جدید، عقیده یکی است: چطور می‌شود به روشی کارا و قابل ارتقا توجهات را جلب کرد و آن را افزایش داد؟

خوشبختانه، هک رشد فرآیند تکنیکی انحصاری نیست که در هاله‌ای از راز پوشانده شده باشد. در حقیقت، در جریان گفتگو‌های عمومی، رشد و گسترش یافته است. هیچ سر تجاری برای حفظ و مخفی کردن وجود ندارد. آرون گین اینگونه به بهترین شکل بیان می‌کند: «هک رشد بیشتر یک قالب فکری و نگرش است تا یک جعبه ابزار.»

خبر خوب این است که: هک رشد به سادگیِ تغییر قالب فکری و نگرش‌تان است، هک رشد یک توالی ۱-۲-۳ نیست، بلکه یک فرآیند سیال است. هک رشد در اصل یعنی کنار گذاشتن این تصور که بازاریابی یک عمل مستقل است که در انتهای چرخه‌ی توسعه یک محصول یا یک شرکت وارد عمل می‌شود. در عوض، هک رشد، نحوه‌ی تفکر و نحوه‌ی نگریستن به کسب‌وکارتان است.

رایان هالیدی (Ryan Holiday)، نویسنده برخی از پروفروش‌ترین کتاب‌های حوزه مدیریت، مدیر بازاریابی اَمریکن اَپَرل و مشاور بازاریابی چندین فرد و شرکت معروف، قوانین جدید بازاریابی را توضیح می‌دهد و مثال‌ها و مطالعه‌های موردی ارزشمند و الهام‌بخشی از هکرهای رشد ارائه می‌کند.

در بخشی از کتاب بازاریابی هکر رشد می‌خوانید:

اگر صنعتی قدیمی مانند انتشارات، توسط رویکرد هکر رشد می‌تواند جان تازه‌ای بگیرد، چه چیزی نمی‌تواند؟ اگر می‌توان با کتاب همانند یک استارتاپ رفتار کرد، پس برای هر چیز دیگری هم امکان‌پذیر است.

برای هر چیزی که بازاریابی می‌کنیم، یک ماشین یا فیلم یا یک رستوران کوچک، می‌توان از این تاکتیک استفاده کرد. ما دیگر متکی به بازی حدس و گمان نیستیم. نباید به یک غریبه پولی پرداخت کنیم تا محصول ما را معرفی کند، نباید به خاطر ارتباط آن‌ها با رسانه هزینه‌ای بپردازیم.

در عوض، می‌توانیم کسب‌وکارمان را با تکرار، با دنباله‌ روی از مسیر موفقیت و با انجام دادن هر کاری برای جذب افراد، رشد و رونق دهیم. و سپس می‌فهمیم که وظیفه ماست تا محصول را پیرامون مشتریان و نیازهایشان بهینه‌سازی کنیم. ما می‌توانیم در اعلامیه‌ها تغییراتی ایجاد کنیم. می‌توانیم بودجه بیشتری را صرف بهبود و توسعه محصول به جای تبلیغات اضافی کنیم.

همان‌ طوری که من فهمیدم شما نیز خواهید فهمید که تعریف بازاریابی نیاز شدیدی به بسط و گسترش دارد. در حقیقت، هر چیز و همه چیز تا وقتی که باعث رشد کسب‌وکار شود می‌تواند بازاریابی تلقی شود.

دیوید اوگیلوی قبل از اینکه باهوش‌ترین و مشهورترین مرد در زمینه‌ی کسب‌وکار تبلیغات شود، فروشنده اجاق گاز به صورت خانه به خانه بود. به همین خاطر هرگز فراموش نکرد که تبلیغات و فروش خانه به خانه هر دو شکلی از ایجاد تقاضا هستند که تبلیغات اندکی قابل ارتقاءتر است.

فهرست مطالب

مقدمه‌ای بر هک رشد

هک رشد چیست؟

روش جدید

ظهور هکر رشد

قالب فکری و نگرش جدید

گام اول: کار با محصولی آغاز می‌شود که متناسبِ بازار باشد

پذیرای بازخوردها بودن

گام دوم: پیدا کردن هک رشد مناسب

نه تمام افراد – بلکه افراد مناسب

بگذارید تخصصی‌تر شویم

گام سوم: یک را به دو و دو را به چهار تبدیل کنید – انتشار ویروسی

تبلیغات و جلب توجهات

هک رشدِ قابلیت ویروسی شدن

گام چهارم: بستن حلقه: حفظ، نگهداری و بهینه‌سازی

همیشه درحال تغییر و اصلاح باشید

حفظ، نگهداری و بهینه‌سازی

تبدیل علم به عمل

محصول متناسب بازار

رشد و جلب توجه

انتشار ویروسی

بهینه‌سازی و حفظ و نگهداری

آینده بازاریابی

سخن پایانی

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم

نتیجه

واژه‌نامه

سوالات رایج

معرفی کتاب کله‌پوک‌ها

کتاب کله‌پوک‌ها نوشته‌ی رولد دال، از مجموعه داستان‌های عجیب آقای دال، دربردارندۀ قصه‌هایی مصور و جذاب برای کودکان است.

رولد دال داستان‌نویس و فیلم‌نامه‌نویس اهل ویلز بریتانیا و از مشهورترین نویسنده‌های انگلیسی، که والدینش نروژی‌الاصل بودند و اوج شکوفایی او به عنوان نویسنده برای کودکان و بزرگسالان در دهه ۱۹۴۰۰ بود. مهم‌ترین آثار او چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، جیمز و هلوی غول پیکر، ماتیلدا و داستان‌های چشم‌ نداشتنی است که از بسیاری از این کتاب‌ها فیلم ساخته شده است.

رولد دال (Roald Dahl) در داستان‌هایی که برای کودکان می‌نویسد، نوعی شوخ‌طبعی پنهان و واقع‌بینانه به کار می‌برد و امید به زندگی، تلاش و نشاط در آثار او موج می‌زند. او دوست خوب و مهربان بچه‌هاست و کودکان بسیاری با داستان‌هایش زندگی می‌کنند و به دنیا لبخند می‌زنند.

او نویسنده‌ای بسیار چیره دست است و با دنیای کودکان به خوبی آشناست، ذهنیات و تخیلات کودکان را به خوبی می‌شناسد و جذابیت رمز و رازآلود کتاب‌‌‌هایش و کلام طنزآلود و دوست داشتنی‌اش همیشه برای کودکان لحظاتی به یاد ماندنی را ایجاد می‌کند.

قهرمان‌های کتاب او اکثرا کودکانی جسور و شجاع هستند که در سلسله اتفاقاتی هیجان‌انگیز بر بدی‌ها پیروز می‌شوند.

کتاب‌های رولد دال خلاقیت و قوه‌ی تخیل کودکان را به چالش می‌کشد و تقویت می‌کند. او از طریق داستان‌های سرگرم‌ کننده و کلام طنزآمیزش آن‌ها را با مفاهیم برجسته‌ای چون برابری، نوع دوستی، طبیعت دوستی، جسارت و شجاعت و… آشنا می‌کند.

در بخشی از کتاب کله‌پوک‌ها (The Twits) می‌خوانیم:

راوی: آقای تویت بسیار ناخوشایند

[آقای تویت، با چوبدست یا عصایی که در دست دارد وارد می‌شود و ژست شکارچی‌ها را می‌گیرد]

به جنگل‌های استوایی آفریقایی می‌رود و خانواده‌ای از میمون‌ها، ممولی‌ها، را اسیر می‌کند.

[ممولی‌ها نورانی و درخشان وارد می‌شوند. آقای تویت حالتی تهدیدکننده به خود می‌گیرد و آن‌ها از ترس کز می‌کنند]

آن‌ها را به انگلستان می‌آورد و می‌خواهد برای سیرکی که در نظر دارد تربیت‌شان کند.

[آقای تویت ژست می‌گیرد و ممولی‌ها حالت حیوانات سیرک به خود می‌گیرند]

خانم تویت هم که به همان اندازه ناخوشایند است

[خانم تویت وارد می‌شود و چوبدست آقای تویت را می‌قاپد و او را با آن تهدید می‌کند. هر دو بی‌حرکت می‌ایستند] به او کمک می‌کند تا ممولی‌ها را [پرده بالا می‌رود و قفس و درخت کهنسال دیده می‌شوند] در یک قفس زندانی کنند.

[آقا و خانم تویت ممولی‌ها را به طرف قفس می‌رانند و آن‌ها را هل می‌دهند توی آن، بعد آقای تویت در قفس را قفل می‌کند. کلید را برمی‌دارد و با خانم تویت خارج می‌شوند. ممولی‌ها استراحت می‌کنند]

نزدیک قفس، درخت کهنسال خشکیده‌ای بود.

[راوی درخت را نشان می‌دهد]

هر روز، با غروب خورشید، پرنده‌ها می‌آمدند تا شب را در میان شاخه‌های آن به صبح آورند.

[پرنده‌ها وارد می‌شوند و در حالی که موسیقی پخش می‌شود، دور صحنه پرواز می‌کنند. صحنه‌ی کوتاه از پیش طراحی‌شده]

در شبی بخصوص، در حالی که ممولی‌ها پس از تمرین سخت روزانه مشغول استراحت بودند…

فهرست مطالب

آشنایی با کله‌پوک‌ها

آشنایی با میمون‌ها (ممولی‌ها)

جُنبونک و اسپاگتی

خوراک پرنده برای شب

تویت‌های سر و ته (وارونه)

کوتوله‌های وحشتناک

معرفی کتاب رویای پرواز

کتاب رویای پرواز نوشته‌ی فاطمه دهقان نیری، بر اساس خاطرات محمدعلی فلکی یکی از فرماندهان دوران هشت ساله دفاع مقدس نوشته شده است و از بدو تولد تا شهادت برادر کوچک‌ترش، محسن را نیز دربرمی‌گیرد.

محمدعلی فلکی، متولد ۱۳۳۶ در یکی از محله‌های قدیمی تهران است. هفتم مرداد ۱۳۵۸، دوره‌ی آموزشی سپاه را در پادگان امام حسین می‌گذراند و عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌شود. قبل از شروع جنگ در کردستان، جمعی گردان یکم سپاه تهران، در عملیات آزاد‌سازی شهر بانه شرکت می‌کند و یک ماه بعد به جبهه‌های غرب در سرپل ذهاب اعزام می‌شود.

او از پانزده فروردین شصت و دو (ابتدای عملیات والفجر یک) به لشگر سیدالشهداء مأمور شده و تا پایان جنگ در تمام عملیات‌هایی که به عهده‌ی لشکر سیدالشهدا قرار می‌گیرد حضور داشته است. در این مدت مسئولیت‌هایی هم پذیرفته بود که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود.

در عملیات‌های والفجر یک، والفجر دو و والفجر چهار و عملیات خیبر معاون گردان بود. در عملیات‌های بدر، عاشورای سه، والفجر هشت و عملیات سیدالشهدا فرماندهی گردان بُرِیر (ادوات) را به عهده داشت و در عملیات کربلای پنج، نصر چهار و شش فرمانده‌ی تیپ نینوا (ادوات لشگر سیدالشهدا) بود.

بعد از جنگ به دانشکده‌ی فرماندهی و ستاد می‌رود و دوره‌ی سوم دافوس را می‌گذراند. سپس مسئول آموزش لشکر ده سیدالشهداء (ع) و بعد جانشین ستاد لشکر و در نهایت بیش از هشت سال فرمانده عملیات این لشکر بوده‌ است.

در بخشی از کتاب رؤیای پرواز می‌خوانیم:

در جریان تعرض گاه و بی‌گاه عراق به خاک کشورم بودم ولی فکر نمی‌کردم جسارت حمله‌ی رسمی به ایران را داشته باشد. اما جنگ شروع شده‌ بود. گردان در جماران مسئولیت حفاظت از بیت امام را به عهده داشت و می‌بایست سریع خودم را به محل خدمت می‌رساندم. فرودگاه‌ها تعطیل بودند و شیراز راه آهن نداشت. بلیط اتوبوس هم گیرمان نیامد. فردای آن روز عازم اصفهان شدیم. روز بعد از اصفهان به تهران برگشتیم و به محل کارم رفتم.

وضعیت آماده باش بود. شب‌ها خاموشی بود. در منطقه‌ی جماران کسی نباید لامپ روشن می‌کرد. سه شفیت نگهبانی داشتیم. همه توی جماران بودیم. پست‌ها دوبله شده‌ بود. مراقبت و محافظت بیشتر شده‌ بود. ملاقات‌های امام زیاد بود. تفتیش و کنترل مردم و هماهنگ کردن ملاقات‌ها با ما بود. شخصیت‌هایی که می‌آمدند برای دیدن او، در عین حال که محافظ داشتند، ولی حفاظت از جماران و خود آن‌ها هم با ما بود. ارتش بالای منطقه‌ی جماران سایت موشکی احداث کرد. مدتی رفتیم آن‌جا، ولی همه‌اش در پی این بودیم که به جبهه برویم. در کنار امام بودن نعمت الهی بود ولی دوست داشتیم توی جنگ باشیم. مخصوصا بعد از سقوط خرمشهر بچه‌ها ناراحت بودند و می‌خواستند به جبهه بروند.

اوایل آبان به پادگان ولی عصر برگشتیم تا به جبهه برویم. معطل مانده‌ بودیم. مانع اعزام بچه‌ها شده بودند، از قرار معلوم بنی‌صدر اجازه‌ی اعزام نیروهای سپاه تهران را به منطقه نمی‌داد. بنی‌صدر تازه رئیس جمهور شده بود و ابوشریف فرمانده سپاه بود. یک روز بنی‌صدر آمد توی پادگان ولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عصر، سخنرانی کرد و به شدت سپاه را کوبید. ما هم با شدت برخورد بدی با او کردیم. انتقاد کردیم. بچه‌ها بلند شدند وضع سپاه را برایش توضیح دادند.

فهرست مطالب

یادداشت نویسنده

بیوگرافی راوی

وقتی محسن به دنیا آمد

معافیت از سربازی

شور مبارزات انقلابی

دستگیری و زندان

ترسمان که ریخت

دوره آموزشی سپاه

اعزام به زابل

اعزام به بانه

شروع جنگ تحمیلی

جماران

سیستان و بلوچستان

والفجر یک

شهادت محسن

عملیات والفجر یک

معرفی کتاب مترسک

کتاب مترسک نوشته معصومه عیوضی، مضمون انقلابی دارد و درباره روزهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ روزهایی که زمزمه‌های انقلاب اسلامی در گوشه و کنار کشور و شهر شنیده می‌شود اما فضا همچنان در کنترل نیروهای طاغوت است.

این کتاب، نماد جوان سربازی هست که یکی از مبارزان ارتش دوران پیش از انقلاب بوده و با کارهایی که انجام می‌دهد مانع تغییر روحی شخصیت اول داستان می‌شود. شخصیت اصلی داستان مترسک، «سارا خندان» دختر نوجوانی است که در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده و بزرگ شده و اکنون که در دوران پرشور نوجوانی به سر می‌برد، در کنار زندگی روزمره خود شاهد اتفاق‌های تازه‌ای است که خبر از یک تحول بزرگ سیاسی و اجتماعی می‌دهد.

مادر سارا به بیماری حصبه دچار شده و پدر درگیر بستری کردن همسرش و کارهای مربوط به مداوای آن است و در این میان، برای این که سارا از تنهایی در بیاید و در عین حال، مهارتی را یاد بگیرد او را به نزد یک هموطن ارمنی، مادام می‌برد و سارا در خیاط خانه مادام مشغول یادگیری هنر خیاطی می‌شود. همزمان با آرمینه، دختر مادام آشنا می‌شود که در خیالات خود به انتخاب دختر شایسته سال فکر می‌کند.

معصومه عیوضی با کنار هم قرار دادن دو خانواده که از دو فرهنگ متفاوت برخوردارند، به تضاد فرهنگی حاکم در جامعه آن روز ایران اشاره می‌کند. سارا از یک خانواده‌ای آمده که در آن، موضوع پوشش و حجاب اسلامی یک تکلیف و ضرورت است. در حالی که برای مادام و دخترش این موضوع چندان اولویت ندارد. با حضور سارا در فضای خیاط خانه مادام و دوستی و معاشرت او با آرمینه، ذهنیت سارا در خصوص موضوع حجاب دچار چالش می‌شود، فکرهای متفاوتی به دهنش خطور می‌کند و برای مدتی او را به اندیشیدن به موضوع حجاب و زمینه‌های آن در خانواده خود وا می‌دارد. این در حالی است که همزمان اتفاق تازه‌ای در محل زندگی سارا در حال وقوع است. خانواده سارا اتاق طبقه بالا را به یک سرباز اجاره داده‌اند که در طول داستان معلوم می‌شود آن سرباز فعالیت‌های انقلابی دارد و سرانجام ماموران حکومتی می‌آیند و سرباز، علی احمدی را دستگیر کرده و با خود می‌برند.

سارا در ابتدا از سرباز به عنوان مترسک یاد می‌کند و به واسطه حرف‌های آرمینه که دل خوشی از افراد انقلابی ندارد و معتقد است افرادی مانند سرباز با فعالیت‌های انقلابی خود می‌خواهند زن‌ها چادر به سر کنند، توجه چندانی به سرباز و کارهای او ندارد اما وقتی سرباز دستگیر می‌شود و نامه‌ای از او که برای خواهرش در روستا نوشته به دست سارا می‌افتد، از طریق محتوای نامه تا حدودی دیدگاهش درباره سرباز و فکر و اندیشه او تغییر می‌کند.

معصومه عیوضی هدف از نوشتن این کتاب را نشان دادن فضای دوران پیش از انقلاب عنوان کرد و سعی داشت فضای آن دوران را برای نوجوانان بازگو کند و تأثیراتی که کودکان و نوجوان در آن دوران داشتند را با تحول و دگرگونی نشان دهد.

این داستان از آثار برگزیده جایزه ادبی امیرحسین فردی یا همان جشنواره داستان انقلاب است که حوزه هنری هر سال برگزار می کند.

در گذشته عنوان این کتاب آدمک انتخاب شده بود و منظور از آدمک کسانی بود که خود واقعی‌شان را فراموش کرده و تحت تأثیر دیگران هستند مانند فضایی که در حال حاضر به خاطر جنگ نرم وجود دارد که بعضی‌ها تحت تأثیر رسانه‌ها قرار گرفته‌اند و این داستان اشاره به این موضوع دارد.

در بخشی از کتاب مترسک می‌خوانید:

بلند‌ می‌شوم و بی‌حوصله در را باز می‌کنم‌. منتظرم که صورت گرد مینا را با موهای بافته و بلند دو طرف سرش ببینم‌. مینا نیست‌. نگاهم را پایین‌تر‌ می‌کشم‌. باورم نمی‌شود‌. چلو کباب است‌! چقدر لاغر شده! لاغر و دراز و کثیف‌. زل‌ می‌زند به صورتم و خودش را لوس‌ می‌کند‌.

میو!

می‌نشینم‌. از خوشحالی زبانم بند‌ می‌آید‌. فکرش را هم نمی‌کردم که‌ از ته تهران راه را پیدا کند و خودش برگردد‌. نمی‌دانم چه کار کنم‌. بلند‌ می‌شوم و راه‌ می‌دهم که وارد بشود‌. چلوکباب بدنش را کش‌ می‌دهد و می‌آید طرفم‌. خودش را به پاهایم‌ می‌مالد و‌ می‌رود طرف شیر آب‌. شیر را باز می‌کنم‌. مثل همیشه زبان‌ می‌زند و آب‌ می‌خورد‌. ‌از پنجره به مادر‌ می‌گویم:«چلوکباب برگشته! خودش تنهایی برگشته!»

از خوشحالی نمی‌دانم چه کارکنم‌. نگاهی به پنجره خانه افسر خانم‌ می‌اندازم و بی‌خود‌ می‌خندم‌. می‌روم طرف آشپزخانه‌. یک تکه‌ از گوشت غذا را از‌ از کاسه بر می‌دارم و می‌اندازم طرف چلو کباب‌. تند خیز بر می‌دارد طرفش و آن را به دندان‌ می‌کشد و‌ می‌رود پی‌کارش‌.

می‌روم توی اتاق بزرگ‌. مادر نشسته توی رختخواب‌. ‌تکیه داده به دیوار وزل زده به دیوار روبه‌رو‌. باز‌ می‌گویم: «چلو کباب برگشته!»

با پشت دست اشکش را می‌گیرد و دوباره زل‌ می‌زند به گل‌های دیوار‌. آدمک چوبی را‌ از روی تاقچه برمی‌دارم‌. می‌نشینم و نشانش‌ می‌دهم‌. حوصله ندارد‌. چپ‌ چپ نگاهم‌ می‌کند و بر می‌گردد طرف پنجره‌. قطره اشکی لیز‌ می‌خورد روی صورتش‌. از آمدن چلو کباب آن‌قدر خوشحالم که نمی‌دانم چه‌ کار کنم‌. دست‌وپای آدمک را تکان‌ تکان‌ می‌دهم‌. آدمک شنل قرمز خم‌ و راست‌ می‌شود‌. تعظیم‌ می‌کند‌. با لب‌های قرمزش‌ می‌خندد‌. مادر با دهان باز نگاهم‌ می‌کند‌. سرش را تکان‌ تکان‌ می‌دهد‌. گریه‌اش بیشتر می‌شود‌. هق‌ هق‌ می‌زند‌. دلم‌ می‌گیرد‌. آدمک را می‌اندازم کنار و‌ می‌نشینم کنارش و نگاهش‌ می‌کنم‌. گریه‌اش که کمتر می‌شود‌، می‌گوید: «دلم برای مادربزرگت تنگ شده!»

معرفی کتاب ارتباط با خود برتر

کتاب ارتباط با خود برتر نوشته سلست هامان، یک راهنمای تجربی برای ارتباط با ابعاد بالاتر وجود است. با استفاده از شانزده تمرین عملی که در این کتاب ارائه شده، می‌توانید پیام‌هایی را از خود برترتان دریافت کنید و یک سفر بیداری را تجربه کنید.

این تمرینات ساده و قابل فهم و در عین حال قدرتمند، به شما کمک می‌کنند به روشی طبیعی از راهنمایی‌های معنوی بهره ببرید. امیدواریم مسیر بیداری خود را با این کتاب گسترش دهید و حقیقتا به منابع غنی و وسیع دانش و آگاهی، عشق و برکت، که منحصرا در درون‌تان وجود دارند دست پیدا کنید. این جا برای شما عشق، لذت، تحسین افتخار، پذیرش مهر و بزرگی وجود دارد.

خود برتر، بخش آگاه تر وجود شماست، و آن “خود” شما که این جا روی زمین زندگی می‌کند تنها انعکاسی از آگاهی خود برتر شماست. او همواره ناظر بر شماست و کمک می‌کند در مسیری قرار بگیرید که قبل از تولد نیت کرده بودید. شما همواره در ارتباط با خود برترتان بودید، اما تولد حجابی بین شما افکنده که باعث شده این بخش از وجودتان را فراموش کنید، اگر بتوانید مجددا آگاهانه به او متصل شوید، به ماموریت زندگی‌تان دسترسی پیدا خواهید کرد. این بخش از وجودتان به شما کمک می‌کند که هدف زندگی‌تان را دنبال کنید. خود برتر یک هوشیاری و دانایی خالص است ولی برای دسترسی به این دانایی برتر باید از فضای ذهن عبور کنید.

در کتاب ارتباط با خود برتر (How to channel Your Higher Self) می‌آموزید که چطور لایه‌های ذهن و شرطی‌سازی‌هایی که خدمتی به شما نمی‌کنند را رها کنید و با پاکسازی و وضوح درون به بصیرت و گشودگی دست پیدا کنید، شما خودتان را به عنوان یک انرژی الهی درک خواهید کرد، چیزی که به آن بیداری معنوی نیز گفته می‌شود. در این سفر بیداری پیام‌هایی از جانب ابعاد بالاتر وجودتان دریافت خواهید کرد، پیام‌هایی سرشار از عشق و حمایت بی‌قید و شرط تا بتوانید قدم به درون توانایی‌های خود گذاشته و زندگی دلخواه‌تان را دنبال کنید. از طریق شانزده تمرین متمرکز و قدرتمند و متحول کننده که در این کتاب معرفی شده، می توانید به این بیداری دست پیدا کنید.

این کتاب توانایی تغییر زندگی شما را دارد، این بستگی به خودتان دارد. سلست هامان (Celeste Hamman) از طریق تمرینات قدرتمند، قابل فهم، و متحول کننده به روشی ساده و طبیعی در استفاده‌ی مفید از راهنمای درون به شما کمک می‌کند. این مربی ارشد، دانا، واقع گرا و معتبر وب سایتی ایجاد کرده تا به همه‌ی ما در جهت دسترسی به خرد فطری و پایدار درون‌مان کمک کند. این کتاب یک جواهر است.

اگر آماده‌اید تا کاملا قدم به درون توانایی‌های خود بگذارید و زندگی دلخواه‌تان را داشته باشید، این کتاب متعلق به شماست. این کتاب سرشار از تمرینات جذاب و جالب است و برای این طراحی شده که به شما کمک کند به راحتی و به صورت طبیعی به شهود خودتان دسترسی پیدا کنید.

در بخشی از کتاب ارتباط با خود برتر می‌خوانید:

با چشمان بسته، توجه خودتان را به تنفس معطوف کنید. اجازه دهید ضربان قلب‌تان آهسته‌تر شود، زمان آهسته شود، و افکارتان نیز آهسته‌تر شوند.

اجازه دهید بدن فیزیکی کاملا از صحنه خارج شود، به طوری که در تنفس عمیق و اوج آگاهی سکوت پشت افکارتان، یا همان فاصله‌ی ذهنی، محو شوید.

کامل و عمیق نفس بکشید، به خودتان اجازه دهید آگاهی خودتان را در وسعت این فاصله‌ی ذهنی غرق کنید. این وسعت همان خود شماست. خود اصیل شما، خود شما به عنوان آگاهی خالص.

همین طور که از آگاهی فیزیکی مربوط به تنفس، وارد آگاهی عظیم جوهره‌ی بیکران خودتان می‌شوید، زندگی حاضر در سکوت این فاصله را احساس کنید. روی این زندگی تمرکز کنید، و توجه کنید که با این کار، رشد می‌کند و عظمت می‌یابد.

ببینید که این انرژی زندگی حتی می‌تواند بزرگ‌تر از بدن فیزیکی واقعی شما باشد. آیا می‌توانید اجازه دهید این انرژی به اندازه‌ی اتاقی که در آن نشسته‌اید بزرگ شود؟ توجه کنید که حتی با وسعت یافتن شما، درک خودتان به عنوان آگاهی خالص کمرنگ نخواهد شد.

حال، اجازه دهید به اندازه‌ی شهری که در آن زندگی می‌کنید وسعت بیابید. شما باز هم می‌توانید این کار را بدون کاهش قدرت انجام دهید. همین طور که وسعت بیشتری می‌یابید، کامل‌تر و عمیق‌تر خود واقعی‌تان را احساس می‌کنید.

تا جایی که می‌توانید به وسعت خودتان بیفزایید. این کار بی خطر است. در تمام جهات به وسعت خودتان بیفزایید تا به افق برسید، آن قدر بالا بروید که به آسمان و افلاک برسید. اکنون شما در همه جا هستید. شما عمیقا با خود واقعی‌تان در ارتباط هستید، که همان آگاهی خالص و روح الهی است، و خودتان را به عنوان یک آگاهی خالص در همه جا احساس می‌کنید.

شما همان آگاهی خالصی هستید که دنیا با آن ساخته شده است. برخی آن را “یگانگی” و برخی “انرژی الهی” یا “انرژی هستی” یا “عشق” می‌نامند. نیازی نیست که آن را نام‌گذاری کنید، فقط آن را احساس کنید، لمس کنید، ببویید، بشنوید، در آن وجود داشته باشید.

هر گاه آماده شدید، تمرکزتان را به جایی که نشسته‌اید ببرید و احساس “همه جا” را همراه خودتان بیاورید. چند نفس عمیق بکشید، و دنیا را از دید وجود عشق در همه جا نگاه کنید.

فهرست مطالب

نظر دیگران درباره‌ی این کتاب

مقدمه

فصل ۱- آغاز سفر درون

فصل ۲- کشف دنیای پر انرژی

تجربه اول

بدن ذهن شما

تجربه‌ی دوم

کشف انرژی نیروی حیات

تجربه‌ی سوم

بازی با انرژی

فصل ۳- یادآوری هماهنگی شما

تجربه‌ی چهارم

تنفس به همراه کلمات

تجربه‌ی پنجم

دریچه‌ای به روی شکرگذاری

تجربه‌ی ششم

شیوه‌ی ارتباطی خود برتر شما

فصل ۴- بررسی اتصال از طریق کالبدهای انرژی شما

تجربه‌ی هفتم

هیچ مرزی وجود ندارد

تجربه‌ی هشتم

الگوهای احساسی

تجربه‌ی نهم

فاصله‌ی ذهنی

فصل ۵- لمس معنویت

تجربه‌ی دهم

گشودن چاکرای تاج

تجربه‌ی یازدهم

یافتن نور شما

تجربه‌ی دوازدهم

عشق در همه جا هست

فصل ۶- گسترش مجموعه‌ی ابزارهای شما

تجربه‌ی سیزدهم

فیلم روزانه

تجربه‌ی چهاردهم

خط خطی با دست غیر قالب

تجربه‌ی پانزدهم

با ریتم درون به رقص درآیید

فصل ۷- سفر به جلو

تجربه‌ی شانزدهم

حالا به آن دست پیدا کردید

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای فصلنامه علوم زمین محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.