مبنای تعیین موقعیت مسطحاتی و سیستم ارتفاعی ایران

(با ظرفیت محدود)

زمان برگزاری: سه‌شنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶

مکان برگزاری: سازمان نقشه برداری کشور سالن خلیج فارس

برگزارکننده: سازمان نقشه برداری کشور(آموزشکده نقشه‌برداری)

با اخذ گواهی‌نامه معتبر جهت ارائه در فرآیند کنترل و نظارت فنی

سازمان نقشه‌برداری کشور

محورهای کارگاه:

·         شبکه ایستگاههای دائمی ژئودینامیک کشور

·         معرفی مبنای مسطحاتی جدید ایران تحت عنوان IRGD2017 و بروزرسانی مبنای مسطحاتی IRGD2010

·         شبکه ایستگاههای ترازیابی دقیق کشور

·         معرفی سیستم ارتفاعی جدید ایران تحت عنوان IRHS2014

   و ارتباط آن با سیستم ارتفاعی قدیم IRHS1998

جهت حضور در دوره مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ به حساب جاری شماره ۲۱۷۱۰۴۹۰۰۱۰۰۶ بنام درآمد اختصاصی آموزشکده نقشه برداری واریز و رسید بانکی را به شماره ۰۲۱۶۶۰۷۱۱۳۱ فکس نمایید.

اولویت با افرادی می باشد که سریعتر مبلغ را واریز و فیش را ارسال نمایند.

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای فصلنامه علوم زمین محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.