حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی ، مهندسی محیط زیست
برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت فصلنامه علوم زمین
شهر برگزاری: اردبیل

محورهای کنگره:

      مهندسی شهرسازی

      برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری

      شهرسازی، تکنولوژی و توسعه نوین شهری

     شهرسازی زیست مبنا

      تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری

      مدرنیته و هویت شهری

      مشارکت‌های مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری

      توسعه پایدار

      حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی

      توسعه پایدارو شهرهای مجازی، شهرهای الکترونیکی، شهرهای هوشمند


   نقشه برداری و سنجش از دور

         نقشه برداری الگوهای مسکونی برای پایش شهرسازی

        سنجش از دور وGIS برای مدیریت های اورژانسی اطلاعات هندسی برای هشدار در بحران های طبیعی

        انفورماتیک، ژئواینفورماتیک و سنجش از دور

        استخراج عوارض و بازیابی اطلاعات از تصاویر ماهواره ای اپتیکی و راداری تحلیل تصاویر چندزمانی

        کاربرد تکنیک های سنجش از دور در فصلنامه علوم زمین

        تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره ای برای تهیه داده مکانی

        بروزرسانی و بهبود پایگاه داده های مکانی با استفاده ازGIS

        تهیه سریع نقشه برای کاربردهای محیطی و مدیریت بحران کاربرد هایGIS و سنجش از دور

        مدل سازی داده ،بصری سازی وaugmented reality

        GIS دینامیک، پردازش هندسی، طراحی هندسی 

        برداشت لیزری برای نقشه برداری ۳ بعدی و تهیه نقشه

        تحلیل تصاویر فراطیفی سیستمSAR با توان تفکیک بالا

        پایش تغییر شکل بر اساس دادهSAR کالیبراسیون و تلفیق سیستم و سنجنده سنجنده ها و روش های تهیهDEM

   بهینه سازی الگوی مصرف آب

       بهره برداری بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی

       نقش روش های آبیاری در ارتقای مصرف بهینه آب

       ارتقای بهره وری آب در سازه های آبی و هیدرولیکی

       مدیریت آب و الگوی کشت در شبکه های آبیاری و زهکشی

       مدیریت بهینه آب در دوره های خشکسالی

       کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف آب

      بهینه سازی مصرف آب با رویکرد توسعه پایدار

      روش های مدلسازی در بهره وری بهینه آب

       بحران آب و تاثیرات آن بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی

       بحران آب و مصارف صنعتی و شهری

       بحران آب و استفاده از آبهای نامتعارف

       بحران آب و استفاده از فناوریهای نوین

       تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بحران آب

       بحران آب و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن

       بحران آب و مسائل زیست محیطی

      راههای مقابله با بحران آب


    گردشگری و فضا

         گردشگری و محیط زیست

        گردشگری و طبیعت گردی

        گردشگری و جغرافیا

        گردشگری ومدل های اقلیمی

        گردشگری در مناطق حفاظت شده ،پارک های ملی وجنگلی

        گردشگری در سواحل

        گردشگری و توسعه پایدار

        گردشگری روستایی

        استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری

       گردشگری مذهبی

        گردشگری فرهنگی

        گردشگری و موزه ها

        تغییرات آب و هوایی و گردشگری

        نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری

       آموزش و تورگردانی گردشگری

        گردشگری و موسیقی های محلی

        گردشگری ادبی

        گردشگری ورزشی(کوهنوردی، کویرنوردی ،دوچرخه سواری توریستی ،اسکی)


    جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی)

        مدلسازی و محاسبات در فصلنامه علوم زمین زمین شناسی مهندسی نئوتکتونیک

        ژئوشیمی، کانی شناسی، سنگ شناسی و آتشفشان شناسی

        چینه شناسی، رسوب شناسی و فسیل شناسی ژئوفیزیک و زلزله شناسی

        مخاطرات طبیعی هیدروژئومورفولوژی

        فن آوری جدید فصلنامه علوم زمین

        تکتونیک و زمین شناسی ساختمانی

        تغییر اقلیم و جنبه های اجتماعی – اقتصادی

        تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر منابع آب

        تغییراقلیم و اثرات زیست بومی آن

        تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر بهداشت و سلامت

        تغییر اقلیم و جنبه های قانونی ، حقوقی و فراملی

        تغییر اقلیم و سیاست های کاهش انتشار

        هواشناسی دریا


   جغرافیای سیاسی

        جغرافیای سیاسی و شهر

        جغرافیای سیاسی و حکمروایی شهری

        جغرافیای سیاسی فضای شهری

        جغرافیای سیاسی و شهرداریها و شوراهای شهر

        جغرافیای سیاسی و مدیریت شهری

        مدیریت بحران های شهری

        کانون های تاثیرگذار در امنیت شهر

        شهرهای ساحلی و امنیت

        شهرهای مرزی و امنیت

        جنگ های شهری و دفاع عامل

        بحران های زیست محیطی(آلودگی های هوا و…) و امنیت شهری

        توسعه پایدار شهری، عدالت و برنامه‌ریزی فضایی

        نابرابریهای اجتماعی و عدالت فضایی در شهر

        جغرافیای جنسیت و عدالت شهری

        عدالت فضایی و خدمات عمومی در شهر

        عدالت فضایی، کشمکش ها و جنبش های شهری

        جغرافیای سیاسی شهر الکترونیک

        امنیت شهری و فناوریهای نوین

        شهر مجازی و چالش های سیاسی مدیریت شهری

        جایگاه جهانشهرها در مناسبات ژئوپلیتیکی

        جهانی شدن و سیاه چاله های شهری

        رقابت بر سر جایگاه جهان شهری

        جهانی شدن و کلانشهرهای جهانی

        حاکمیت محلی، روابط بین المللی و دیپلماسی شهری

        وزن شهرها در نظام قدرت در مقیاس محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی(جهانی)

        شهر و سیاست های بین الملل

        فرایند های اقتصادیسیاسی و رشد فیزیکی شهرها

        اقتصاد سیاسی شهر و آسیب های اجتماعی


مدیریت پسماند و آلایند های زیست محیطی

        ارزیابی اثرات محیط زیستی

        ارزیابی اثرات سلامت

        بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایی

        پایش های محیط زیستی

       آلودگی های محیط زیستی

        آلودگی هوا

        آلودگی خاک

       آلودگی آب

        فاضلاب

        مدیریت یکپارچه پسماند

        زمین پزشکی

        ایپدمیولوژی محیطی

       رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی

        بیمارستان‌ها و آمادگی بیمارستانی

        شریان‌های حیاتی آب، فاضلاب و برق

        ایمنی پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

        تأمین مسکن و بازسازی مناطق آسیب دیده وآلوده

        اطفاء حریق، آواربرداری و مدیریت مواد شیمیایی خطرناک

        جامعه‌شناسی و روانشناسی بلایا

        مدیریت پسماند های عادی، شهری، روستایی و نخاله های ساختمانی

        مدیریت پسماند های عفونی و پزشکی

       مدیریت پسماند های نفت، گاز و پتروشیمی

        مدیریت پسماند های صنعتی، معدنی و خودرو

        بازیابی انرژی از پسماند

        حمل و نقل در محیط زیست

        برنامه ریزی در محیط زیست

        تجارت آلاینده های محیط زیستی

        پسماند کشاورزی

        پسماند الکترونیک

        مصالح ساختمانی سبز

       تصفیه شیرابه

        طراحی محل دفن بهداشتی

        اقتصاد محیط زیستی

         کاربرد فناوری نانو در بهداشت محیط ومحیط زیست

        مطالعات موردی و گزارش پروژه های صنعتی اجرا شده در حوزه مدیریت پسماند،محیط زیست وبهداشت محیط

       HSE در صنایع(نفت،گاز،پتروشیمی، آب و فاضلاب)

       HSE در شریان های حیاتی و مدیریت شهری

       HSE در صنایع ساخت و ساز

       HSE  در صنایع معدنی


مخاطرات محیطی، مدیریت بحران

        مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR

        تعریف رویکرد یا الگوی رسانه در قبال موضوع کاهش خطرپذیری Media Focus

        ارتقاء تاب آوری ملی به موازات ارتقاء جایگاه حکومت های محلی و تاب آورسازی شهرها MCR

        آسیب پذیری و خسارات اقتصادی ناشی از یک مخاطره طبیعی، برنامه ریزی بازتوانی

        برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM

       مدیریت بحران و پدافند


 مهندسی عمران و معماری

  مهندسی عمران و بحران آب و انرژی

        مصالح و فن آوری های نوین در معماری

        معماری و هویت شهری معماری پایدار

       معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری

        انرژی های نو در معماری سبک شناسی معماری

        مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر

        روش ها و فناوری های نو در در معماری

        معماری خیابانی

        تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری

        معماری و محیط زیست زیبایی شناسی در معماری

        معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند

        معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی

        نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه الگوهای معماری بومی معماری منظر

        استانداردسازی و برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز سکونت گاه های بومی و توسعه شهری پایدار

        استانداردسازی ،الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار


       مهندسی کشاورزی

       کشاورزی ارگانیک و پایدار

       به­نژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی

       مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها

       کاربرد علوم نانو در کشاورزی

       مدیریت ، اقتaصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

       مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی

       بیوتکنولوژی و کشت ­بافت در علوم کشاورزی

       فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی

       تغذیه دام و طیور

       فیزیولوژی دام و طیور

       هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی

       ژنتیک و اصلاح دام و طیور

      نقش تکنیک­های تولید مثلی در تولیدات دامی

      زیست شناسی (گیاهی و جانوری)

       سایرمحورهای مرتبط باکشاورزی  


 باستان شناسی

       آخرین دستاوردها و نویافته ها ی پژوهشهای باستان شناسی تاریخی

       جایگاه و اهمیت متون و اسناد نوشتاری در پژوهشهای باستان شناسی تاریخی

        باستان شناسی ایلام: حلقه مفقوده باستان شناسی تاریخی

       اهمیت و ضروت مطالعات زبان شناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی در پژوهشهای باستان شناسی تاریخی

        کاربست لایه نگاری و روشهای گاهنگاری مطلق در پژوهشهای دوران تاریخ

       الگوهای استقرار در محوطه های تاریخی ایران

       برهم کنشهای فرهنگی محوطه های تاریخی ایران با مناطق همجوار

        چشم اندارهای نوین در مبانی نظری و روش شناسی باستان شناسی تاریخی ایران و جهان

       مدیرت منابع فرهنگی و میراث جهانی در ارتباط با محوطه های تاریخی

      شکل گیری، سیر تحول و چشم انداز باستان شناسی دوران اسلامی در عرصه تعاملات ملی و جهانی (اهداف، رهیافت ها، رویکردها، روش ها، چالش ها، دستاوردها و تبعات)

       نقش و جایگاه مطالعات باستان شناختی دوران اسلامی در سیر تحول باستان شناسی

      باستان شناسی و میراث فرهنگی دوران اسلامی از دو دیدگاه برونی و درونی، مطالعات غیر مسلمانان و مسلمانان

      از میراث بازمانده تا آثار معاصر: آسیب شناسی و چالش های باستان شناسی دوران اسلامی به عنوان دوران زنده و پابرجا

   زمین شناسی

        آب‌شناسی

        چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی

        رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی

       پترولوژی

      کانی‌شناسی

       زمین‌شناسی اقتصادی

       زمین‌شیمی

       زمین‌شناسی مهندسی

       زمین‌شناسی ساختاری و زمین‌ساخت

       زمین‌فیزیک و لرزه‌زمین‌ساخت

       زمین‌شناسی نفت و منابع انرژی

       زمین‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌شناسی پزشکی

       مخاطرات زمین‌شناختی

       سنجش از دور زمین‌شناختی و سامانه اطلاعات جغرافیایی

       زمین‌ریخت‌شناسی و زمین‌شناسی کواترنری

       زمین‌گردشگری

      زمین‌شناسی شهری

       زمین‌شناسی دریایی

       گوهرشناسی

       نانوزمین‌شناسی

       افق‌های نو در زمین‌شناسی

 

معرفی کتاب شبکه‌های مجازی و خانواده

در کتاب شبکه‌های مجازی و خانواده نوشتۀ کیومرث فرحبخش و محمدرضا خبازی راوندی، به جنبه‌های مفید و سازنده‌ی اینترنت و شبکه‌های مجازی و انواع مواد و محتواهای مربوط به آن پرداخته می‌شود.

کامپیوتر، اینترنت، گوشی‌های هوشمند و نرم‌افزارهای کاربردی آن و دیگر فناوری‌های حاصل از توسعه‌ی الکترونیک و علوم کامپیوتری، فقط یک نوع ابزار هستند و بسته به نگرش و مقاصد کاربران می‌توانند مضر و یا مفید باشند. در عین این که این ابزارها می‌توانند آسیب‌هایی به فرد، خانواده و نظام جامعه وارد کنند، در عین حال می‌توانند باعث تحول، پیشرفت، نوآوری، رشد، سلامتی و آسان‌ شدن زندگی برای بشر شوند.

رسانه‌ها از عوامل مهم تغییرات و دگرگونی‌های اجتماعی بوده‌اند و نوع زندگی بشر و تعاملات بشری را تعیین کرده‌اند. آن‌ها حتی ادراک ما را از جهان هستی صورت‌‌بندی می‌کنند. عصر جدید عصر انفجار اطلاعات است که در آن تبادل اطلاعات با سرعت و به شکل گسترده‌ای صورت می‌گیرد.

ظهور فضای سایبری و هجمه‌ی اطلاعات به انسان، امیدها و تهدیدهایی برای او داشته است. او در این فضا خود را تحت تأثیر رسانه‌ها و تکنولوژی‌های جدید و سیل اطلاعات به نحوی جدید تجربه می‌کند.

یکی از ویژگی‌های اصلی این شبکه‌ها قدرت برقراری نظام شبکه‌ای میان دوستان و افرادی است که دارای اشتراکات فکری و فرهنگی هستند. در این میان، شبکه‌های اجتماعی مجازی مطرح دنیا به‌ دلیل در دسترس‌ بودن، سرعت بسیار بالا و جذابیت‌های فراوانی که برای مخاطب ایجاد کرده‌اند، مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده‌اند و به‌ عنوان یک رسانه‌ی تأثیر گذار، بیشترین نقش را در تغییر فرهنگ ارتباطی و سبک زندگی مخاطبان خود ایفا می‌کنند. این امر و افزایش روز افزون ضریب نفوذ اینترنت در جوامع مخصوصا بین خانواده‌ها، توجه محققان علوم انسانی به‌ ویژه روانشناسان و جامعه‌شناسان را به جنبه‌های مختلف اینترنت و اثرات گوناگون آن جلب کرده است. امروزه محققان در مورد فرصت‌ها و چالش‌ها، بیم‌ها و امیدهای حاصل از اینترنت قرار بررسی‌های فراوانی کرده‌اند.

سؤال بسیار مهمی که ذهن این پژوهشگران را به خود مشغول داشته، این است که آیا تسلط و نفوذی که این فناوری فراگیر دارد، دارای جنبه‌های مثبت برای رشد و تعالی انسان است و یا بر عکس، حاوی مواد خطرناک و تخریب‌گر مؤلفه‌های روانی، اجتماعی و معنوی نیز هست؟، برای مصلحان اجتماعی مثبت‌ترین پیامد این پدیده‌ی نوظهور می‌تواند تسهیل و تسریع ارتباطات و تبادل اطلاعات باشد و منفی‌ترین پیامد آن نیز می‌تواند به خطر افتادن حریم خصوصی افراد، منزوی‌ شدن آن‌ها و از هم پاشیدگی بنیان خانواده باشد.

استفاده‌ی مفرط از این فناوری‌ها منجر به بروز آسیب‌های نوپدید شده است. این آسیب‌ها ناشی از استفاده‌ی بیش‌ از حد از ماهواره، بازی‌های رایانه‌ای، تلفن همراه و اینترنت است. بروز این آسیب‌ها می‌تواند زمینه‌ساز نوع جدیدی از آسیب‌های اجتماعی و روانی باشد. به همین دلیل، برنامه‌ریزی برای شناسایی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های نوپدید لازم و ضروری می‌نماید.

در کتاب شبکه‌های مجازی و خانواده، رهنمودهایی برای کنترل و نظارت بر استفاده از این‌گونه ابزارها به خانواده‌ها ارائه شده‌ است. این مطالب در این سه بخش ارائه می‌شود: رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی، شبکه‌های مجازی و تأثیرات آن بر خانواده و مدیریت رسانه‌ها در خانواده.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی

تعریف شبکه‌های اجتماعی مجازی و انواع آن

تاریخچه‌ی ظهور و گسترش شبکه‌های اجتماعی مجازی

معرفی فیسبوک

تاریخچه‌ی شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران

بخش دوم: شبکه‌های مجازی و تأثیرات آن بر خانواده

تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارتباطات انسانی در خانواده

حمایت‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی

مراقبت، نظارت و حمایت والدین از طریق شبکه‌های مجازی و فن‌آوری نوین

آسیب‌های نوپدید فضای مجازی

ارتباطات مجازی در مقایسه با ارتباطات چهره ‌به ‌چهره

تأثیر فضای مجازی بر ارزش‌ها، سنت‌ها و فرهنگ خانواده

هویت در خانواده و ارتباطات مجازی

فضای گپ و گفتگو در فرهنگ گفتمانی در خانواده‌ها و جامعه‌ی ایرانی

تأثیرات شبکه‌های ارتباطی مجازی بر عواطف و دخالت عاطفی در خانواده

شبکه‌های ارتباطی مجازی و تأثیرات آن بر مرزهای خانواده

تأثیرات ارتباطات مجازی بر نقش‌های خانوادگی

تفاوت‌های جنسیتی زنان و مردان در ارتباطات مجازی

اثرات روانی و اجتماعی بازی‌های کامپیوتری و فضای مجازی بر دانش آموزان و اعضای خانواده

تأثیر شبکه‌های مجازی بر زندگی زناشویی ایرانیان متأهل

سوء رفتار و زورگیری سایبری با افراد و اعضای خانواده

سایبر سکس و تهدیدهای آن برای خانواده‌ها

بخش سوم: مدیریت رسانه‌ها در خانواده

ارتقای سواد رسانه‌ای در خانواده

مدیریت شبکه‌های مجازی در خانواده

فهرست منابع

اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در فصلنامه علوم زمین
در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ تا ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز با همکاری موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز و تحت حمایت فصلنامه علوم زمین در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت فصلنامه علوم زمین بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.حوزه های تحت پوشش: فصلنامه علوم زمین ، جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
برگزار کننده: مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز با همکاری موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت فصلنامه علوم زمین
شهر برگزاری: شیراز

امروزه با توجه به پیشرفت علوم و سیستم های کامپیوتری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در زمینه های زمین شناسی، مطالعات زیست محیطی، برق، نفت، گاز ،نظامی، راه و ترابری، بهداشت ،منابع آب و آبخیزداری، کشاورزی، جنگلداری، تعلیم و تربیت، کاربردهای شهری، تجارت، صنعت، سازمانها و … کاربرد فراوانی پیدا نموده است. از اینرو مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز با همکاری موسسه علمی – تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز برآنست تا با حضور دانشجویان، اساتید و محققین ایران زمین در اولین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در فصلنامه علوم زمین، آخرین دستاوردهای این حوزه را به نمایش گذارد.

 

محورهای کنفرانس:

-هوا و اقلیم

-مجموعه علوم جغرافیایی

-مجموعه علوم کشاورزی

-مجموعه علوم منابع طبیعی و محیط زیست

-مجموعه فصلنامه علوم زمین شناسی

-مخاطرات طبیعی

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود آهنگ پیمان زارعی هنوزم بچه ای

آپ موزیک برای شما کاربران ترانه هنوزم بچه ای با صدای پیمان زارعی با کیفیت اصلی را آماده کرده

Exclusive Song: Peyman Zarei – “Hanoozam Bachei” With Text And Direct Links In UpMusic

Peyman Zarei Hanoozam Bachei دانلود آهنگ پیمان زارعی هنوزم بچه ای

متن آهنگ هنوزم بچه ای پیمان زارعی

♪♪♫♫♪♪♯

باز هوای تو هوایی کرده قلبمو نذاشت بگم غرورم از پیشم نرو
دیوونتم که میخوامت هنوز تورو
♪♪♫♫♪♪♯ هنوزم بچه ای که از من میگذری نمیفهمی همه دنیای منی ♪♪♫♫♪♪♯
هنوز کنارمی ولی فقط تو این عکس نمیدونم چرا همش حواس من بهت هست
شبیه تو عزیز نمیشه دیگه واسم هیچکس من همه جوره پای تو بودم

UpMusicTag دانلود آهنگ پیمان زارعی هنوزم بچه ای

تو حواست نیست زیر سقف خونه قلبم بی تو میگیره
تو نباشی خونمون ساکت و دلگیره فکر تو از تو سرم خوابمو میگیره
♪♪♫♫♪♪♯ هنوزم بچه ای که از من میگذری نمیفهمی همه دنیای منی ♪♪♫♫♪♪♯
هنوز کنارمی ولی فقط تو این عکس نمیدونم چرا همش حواس من بهت هست
شبیه تو عزیز نمیشه دیگه واسم هیچکس من همه جوره پای تو بودم

♪♪♫♫♪♪♯

پیمان زارعی هنوزم بچه ای

منبع ( surce ) : دانلود آهنگ پیمان زارعی هنوزم بچه ای

معرفی کتاب واژه‌های فنی هندسه و گرافیک مهندسی

کتاب واژه‌های فنی هندسه و گرافیک مهندسی نوشتۀ ابوالفضل مروتی به مفاهیم اولیه هندسه، تصویر، پرسپکتیو و نهایتا هندسه ترسیمی می‌پردازد.

فهرست مطالب

مقدمه

اساس هندسه

منحنی‌های مهندسی

نقشه‌کشی

پرسپکتیو

هندسه ترسیمی

مسائلی از هندسه ترسیمی

منابع

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود آهنگ جدید و شاد حسین توکلی دورت بگردم

اینبار ترانه شنیدنی و جدید خواننده خوب حسین توکلی یا عنوان دورت بگردم همراه با تکست و دو کیفیت 320 و 128 فایل MP3

Download New Song By : Hosein Tavakoli – Doret Begardam With Text And Direct Links In UpMusics

بزودی از رسانه آپ موزیک…

Capture 1 دانلود آهنگ شاد حسین توکلی دورت بگردم

منتظر این آهنگ زیبا و شنیدنی از حسین توکلی باشد…

پخش اولین بار از آپ موزیک…

منبع ( surce ) : دانلود آهنگ شاد حسین توکلی دورت بگردم

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی بی آزار

موزیک بسیار جدید و شنیدنی از خواننده محبوب این روز ها سینا شعباخانی با عنوان بی آزار همراه با تکست و دو کیفیت عالی از آپ موزیک…

آهنگسازی ، تنظیم کننده ، میکس و مسترینگ : سینا شعبانخانی

Download New Song BY : Sina Shabankhani | Bi Aazar With Text And Direct Links In UpMusics

photo 2018 04 25 18 59 01 دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی بی آزار

متن آهنگ بی آزار از سینا شعباخانی

♪♪♫♫♪♪♯

منی که دلبستم این عشق لامصب چه کاری داد دستم کی میدونی چی کشیدم ♫
هوای تو در سر داشتم و نفسهام به این هواها میکشیدم ♫
میدونی حالم بده یکی دیگه اومده جای من انگار ♫
بهم بگو اون کیه ای خدا ای وای ♫
دلی که دادم به تو شکسته از دست تو حیف خدا ای وای ♫
بهم بگو اون کیه ای خدا ای وای ♫
بی آزاره دلی که هی بی قراره دل خوش از تو نداره خاطرات تورو هر روز یاد خودش میاره ♫
بی آزاره دلی که هی بی قراره دل خوش از تو نداره خاطرات تورو هر روز یاد خودش میاره ♫

سینا شعبانخانی بی آزار

♪♪♫♫♪♪♯

توضیحات سینای عزیز در اینستا :

sina_shabankhani☝مرا هزار امید است و هر هزار تویی☝
.

آهنگ جدیدم به نام “بی آزار” با تنظیم، میکس، مستر و مدیریت تولید دوست و برادر عزیزم حامد برادران منتشر شد که می تونین از کانال تلگرام و سایت های معتبر موسیقی دانلود کنید.امیدوارم لذت ببرید و باهاش کلی خاطره بسازید و فضای مجازی رو باهاش منفجر کنید😉❤👍💣💥🔥🌹از تمام عوامل،دوستان و عزیزانی که در تدوین و تدارک و انتشار کارها منو یاری میکنن بویژه مدیربرنامه عزیزم کامبیز طاهری ممنونم و از حمایت ها و محبتاتون خیلی خیلی سپاسگزارم بزودی تو کنسرت می بینمتون کلی اتفاقای خوب تو راهه دوستتون دارم❤🌺🌹 🔻

منبع ( surce ) : دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی بی آزار
حوزه های تحت پوشش: مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی
برگزار کننده: انجمن تونل ایران
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت فصلنامه علوم زمین
شهر برگزاری: تهران

این کنفرانس با هدف زمینه سازی برای تبادل دانش تونلسازی در سطح ملی و منطقه ای برگزار می شود و با محورهای اصلی تحقیق و توسعه، شناسایی و طراحی، فنآوریهای ساخت و بهره برداری و نیز تأکید بر نقش  کلیدی تونلسازی در ایجاد آینده ای بهتر برای توسعه جوامع بشری، فرصت مناسبی به منظور تبادل اطلاعات و دانش روز و نیز آشنایی با فن آوری های جدید صنعت تونل را فراهم می سازد.  برنامه های پیشبینی شده برای این کنفرانس شامل کارگاه های آموزشی، ارائه مقالات، برگزاری نمایشگاه تخصصی و بازدید از پروژه های در حال اجرا می باشد. انجمن تونل ایران، با تجربه برگزاری چندین کنفرانس علمی ملی و بین المللی و ارتباط با مجامع صنعتی تونل، بدینوسیله از تمامی دانشمندان، متخصصان و نخبگان علمی، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران و دست اندرکاران صنعت تونل برای شرکت در دومین همایش منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران که در آبان ماه ۱۳۹۴ در تهران برگزار خواهد شد، دعوت به عمل می آورد تا با حضور فعال خود در این کنفرانس موجب شکوفایی، ارتقاء و توسعه دانش و فناوری فضاهای زیرزمینی شوند.

این کنفرانس با هماهنگی و حمایت انجمن بین المللی تونل برگزار می شود

 

 

محورهای کنفرانس:

تحقیق و توسعه 

-آموزش تونلسازی

-فناوری‌های جدید در تونلسازی

-مهندسی ارزش در فضاهای زیرزمینی

-مبانی شناسائی و طراحی

مبانی مطالعات و بررسی های زمین شناسی، ژئوفیزیک و ژئوتکنیک

-مبانی و روش های تحلیل و طراحی

-سیستمهای نگهدارنده

– رفتارسنجی و ابزار دقیق

-اثرات زیست‌محیطی

-تحلیل ریسک

-فضاهای زیرزمینی و فن‌آوری ساخت آنها

روش های اجراء (مکانیزه، انفجار و کند و پوش)

-فضاهای زیرزمینی خاص (پدافند غیر‌عامل، صنعت نفت و گاز و معادن)

-فضاهای زیرزمینی شهری

-حفاری بدون ترانشه (ریز تونل‌ها، لوله‌رانی و …)

-مباحث مالی، قراردادی و مدیریتی در پروژه‌های زیرزمینی

مسایل قراردادی و مدیریت ریسک

-مدیریت طراحی، اجرا و بهره برداری

-تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری

-سایر موارد

آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مرتبط با فضاهای زیرزمینی

-ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی

-ایمنی در تونلسازی

-معماری در فضاهای زیرزمینی

-تأسیسات در فضاهای زیرزمینی

-تعمیر و نگهداری فضاهای زیرزمینی

معرفی کتاب هر آددیمدا مزاریم وار: بوتون شعرلر

کتاب هر آددیمدا مزاریم وار: بوتون شعرلر، اثر محمد بی ریا و اسلام غریبلی، کامل‌ترین مجموعه اشعار به زبان ترکی است که برای اولین بار به این شکل در ایران ظاهر می‌شود.

در بخشی از کتاب هر آددیمدا مزاریم وار: بوتون شعرلر می‌خوانید:

جوانلیق چاغیمیز کئچیب گئتدیمی؟

آز قالیب اجلیم شکاره گلسین

عؤمرومون گونشی غروب ائتدیمی؟

دئیین، آرزولاریم مزاره گلسین

دونیایا گلدیگیم دقیقه‌دن من

حیاتی بیلمیشم نفسیمه دوشمن

فهرست مطالب

طالع‌ سیز شاعر (بیوقرافی)

فاجعه‌لر یاشامی

هر آددیمدا مزاریم وار

غدیر بایرامی

شیخ الاسلام

آذربایجان سرودو

آذربایجان ائل مارشی

عزیز وطنیم آذربایجانا

من آغلارام، گولر او

وار

یارانمیشام

من کیمم؟

آلوو‌لو، اودلو شاعرم

اورمو

آچیق مکتوب

وطن

گؤرونور

شهید آناسی

تزه حیات ایستَرم

آزادلیق اسارت

آچیلدی سحر

وطن سربازلارینا

آل گونش

گله‌جه‌ییمیز پارلاق‌دیر

گئتمه ‌سین

آی وطنداش‌ لاریمیز

عصیان

لعنت

وطنه خطاب

گونش

وطن اوغلو

قهرمان

سعادت مژده‌سی

جلادلارا باش اَیمه‌ریک

وار اولسون

وطنیم

آزاد قادین

شاعر دوستوما

بایرام اوچون

مملکتیمیزین ناموسلو قیزلارینا

مشروطه بایرامی

حق

فاشیست

دؤشومه بیر اولدوز تاخارسان

بیرلیک

عفو ائدین

آذریستان اوردوسو

من نه دئییرم؟

خزر

کارگره

بشر

انتقام

آنامین ایتگین مزارینا

دوغما یوردوم اولان گؤزل تبریزه

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود آهنگ تیتراژ سریال ساخت ایران 2 اشکان کیانی و سعید شریعت

موزیک سریال دیدنی و تماشایی ساخت ایران 2  با صدای هنرمندان اشکان کیانی و سعید شریعت بنام دوتا دوتا

شعر : بابک زرین / آهنگسازی : حسین غیاثی / تنظیم کننده : بهتاش زرین

Download New Song BY : Ashkan Kiani ft Saeed Shariat – Dota Dota With Text And Direct Link In UpMusic

Ashkan Kiani Saeed Shariat Dota Dota دانلود آهنگ تیتراژ سریال ساخت ایران 2

متن آهنگ دوتا دوتا اشکان کیانی و سعید شریعت

♪♪♫♫♪♪♯

عاشق شدی دیوونه ی باش دیوونه حال و هواش دیوونه ی برو بیاش دیوونه ی دلتنگیاش
عشقه و بر ف و بارونش گرمه شب زمستونش یک طرفس خیابونش تو آزادی تو زندونش
♪♪♫♫♪♪♯ تو شهری که پنجره ها به سمت هم بازن دوتا دوتا دیوونه ها دنیارو میسازن ♪♪♫♫♪♪♯
عکس دوتا قلبه روی دیوارای سنگیش هم خوبه با هم بودنش هم خوبه دلتنگیش

♪♪♫♫♪♪♯ شعر : بابک زرین ♪♪♫♫♪♪♯

اون سرزمینی که رفاقت هاش حال تورو میسازه ایرانه
آغوش امن بی قراری ها اون عشق بی اندازه ایرانه حال تورو میسازه ایرانه
♪♪♫♫♪♪♯ تو شهری که پنجره ها به سمت هم بازن دوتا دوتا دیوونه ها دنیارو میسازن ♪♪♫♫♪♪♯
عکس دوتا قلبه روی دیوارای سنگیش هم خوبه با هم بودنش هم خوبه دلتنگیش
تو شهری که پنجره ها به سمت هم بازن دوتا دوتا دیوونه ها دنیارو میسازن
♪♪♫♫♪♪♯ عکس دوتا قلبه روی دیوارای سنگیش هم خوبه با هم بودنش هم خوبه دلتنگیش ♪♪♫♫♪♪♯

UpMusicTag دانلود آهنگ تیتراژ سریال ساخت ایران 2
♪♪♫♫♪♪♯ تو شهری که پنجره ها به سمت هم بازن دوتا دوتا دیوونه ها دنیارو میسازن ♪♪♫♫♪♪♯
عکس دوتا قلبه روی دیوارای سنگیش هم خوبه با هم بودنش هم خوبه دلتنگیش
♪♪♫♫♪♪♯ تو شهری که پنجره ها به سمت هم بازن دوتا دوتا دیوونه ها دنیارو میسازن ♪♪♫♫♪♪♯
عکس دوتا قلبه روی دیوارای سنگیش هم خوبه با هم بودنش هم خوبه دلتنگیش

♪♪♫♫♪♪♯

آهنگ تیتراژ سریال ساخت ایران 2 اشکان کیانی و سعید شریعت

منبع ( surce ) : دانلود آهنگ تیتراژ سریال ساخت ایران 2

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای فصلنامه علوم زمین محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.