معرفی کتاب پیشگیری غیر کیفری از ارتکاب جرایم

کتاب پیشگیری غیر کیفری از ارتکاب جرایم اثر ژیلا محمودی به مباحثی چون تعریف جرم و مجرم، پیشگیری‌های غیر کیفری از جرم و نقش دولت ونهاد‌های عام و خاص اداری در پیشگیری‌های غیر کیفری از جرم می‌پردازد.

جرم یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری از این دو و در رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره و حتی در رابطه با مذاهب و ادیان، معانی متفاوتی پیدا می‌کند هر کدام از آن‌ها جرم را به گونه‌ای تعریف کرده‌اند مثلاً “گاروفارلو” حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف می‌کند: «جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود.»

در بخشی از کتاب پیشگیری غیر کیفری از ارتکاب جرایم می‌خوانیم:

اگر عملی خلاف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، پاداش‌های آن‌ها سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب و مجازات خواهد بود، دولت با امکانات گسترده مادی و معنوی که در اختیار دارد، به سرکوب اعمال خلاف نظم عمومی و مصالح اجتماعی می‌پردازد. در قانون انواع جرائم و مجازات‌ها بیان شده است و دستگاه قضائی و ضابطین دادگستری موظف‌اند مطابق موازین قانون نسبت به تعقیب و دستگیری متهمین، رسیدگی، محاکمه و مجازات آن‌ها اقدام نمایند.

مجازات و کیفر، دارای سابقه طولانی در زندگی بشر است اگر چه در دوران مختلف زندگی بشر از اهداف و ویژگی‌ها که امروز مورد توجه است خبری نیست. در حقوق جزاء علاوه بر مجازات از اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان کیفر استفاده می‌شود.

«مجازات‌ها دارای خصوصیاتی هستند که می‌توانند از طرفی، مجرم را در جامعه مطرود سازند و آزارش دهند و از سوی دیگر جامعه را در امنیت حاصل از اعمال مرتکبین بزه قرار دهند.» (نوربها، ۱۳۷۷: ۲۶۹)

از ویژگی‌های مجازات‌ها، حراس و تحقیر مجرم و ورود آسیب به اوست. ترس از مجازات‌ها هم برای خود مجرم و هم برای دیگران است. ترس یک عامل بازدارنده است، چون بشر برای امنیت و آسایش آرامش خود میلی ندارد که دچار اضطراب شود بنابراین ترس از مجازات‌ها مثل اعدام، حبس ابد، حبس مدت‌دار، شلاق و جزای نقدی آدمی را در مقابل سنجش ارتکاب عمل و مجازات منصرف می‌کنند.

چنانچه قوانین و مقررات با واقعیت‌های جامعه منطبق نباشد، با بی توجهی به درآمدها و توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی تنظیم و تصویب شود به نوعی که بیکاری و فقر بیداد کند، دیگر مجازات‌ها نقش کمتری خواهند داشت.

شخصی که مرتکب جرم می‌شود از حیث اینکه مجازات آن جرم شدید یا خفیف باشد با سنجش درآمد و منافع حاصل از جرم و مجازات احتمالی آن دست به ارتکاب جرم می‌زند، مجرمی که در جامعه تحقیر می‌شود، و با اجرای مجازات در ملاء عام یا انتشار در رسانه‌های گروهی باشد نقش بازدارنده دارد. هدف مجازات‌ها اصلاح و تربیت بزهکاران است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

فصل دوم: پیشگیری غیر کیفری از جرم

فصل سوم: نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم

منابع و مآخذ

معرفی کتاب افسوس از باختن در معاملات: مغز از نورومارکتینگ چه می‌آموزد؟

آناهیتا خرمی بنارکی و شقایق کنجدی در کتاب افسوس از باختن در معاملات: مغز از نورومارکتینگ چه می‌آموزد؟، پرسش‌هایی در زمره‌ی پژوهش‌های حوزه‌ی نورواکونومیک و نورومارکتینگ مطرح می‌کنند و ضمن پاسخ به این پرسش‌ها، به علل و چگونگی پردازش این اطلاعات در مغز می‌پردازند.

شما هر روزه تصمیم‌هایی می‌گیرید که تبعات آن می‌تواند خوشایند یا ناخوشایند باشد. از نظر ذهنی، این خوشایندی و ناخوشایندی به یک شکل تفسیر نمی‌شود و جایگاه‌های آناتومیک مغز در این ارزیابی یکسان نیست. آن‌چه مهم است، ارزش‌گذاری شما در مورد تصمیم‌گیری‌ها و تبعات آن و معنی مورد نظر ما برای آن است.

اینکه چرا تاثیر برد و باخت بر ما به یک اندازه نیست و ارزش‌گذاری بر این دو متفاوت است،‌ یا اینکه چرا در تصمیم‌گیری‌ها ترجیح می‌دهیم میان باختن و بردن، از باختن اجتناب کنیم حتی اگر در کوتاه مدت به نفعمان باشد، همگی پرسش‌هایی در زمره‌ی نورومارکتینگ هستند. در حوزه‌ی تجارت و تولید محصول، آنچه مهم است مخاطب نهایی یا همان مشتری است. از طرفی مدیران، سرمایه‌گذاران و کارگزاران، هر یک بر اساس شخصیت، تجارب، آموخته‌ها و ویژگی‌های بیولوژیک خود دست به انتخاب و تصمیم‌گیری در حوزه‌ی تجاری و مالی می‌زنند.

بی‌شک یکی از مهم‌ترین مقولات و ضروریات، آن است که بدانید بردن و باختن از نظر فرایند مغزی چگونه تفسیر می‌شود. سپس آن را در شرایط شبه واقعی خرید و فروش آزموده، به بررسی تاثیر هر کدام از این مقولات و میزان و تناسب هر یک بر احساس باخت و برد خواهید پرداخت. حتی می‌توان به وسیله‌ی ابزارهای تحقیقاتی، حس مشتری نسبت به از دست دادن یا به دست آوردن یک محصول را تشریح کرد.

هدف اصلی کتاب افسوس از باختن (Loose aversion and marketing) در معاملات آن است که دانش مشتریان، تاجران، سرمایه‌گذاران و کارگزاران را ارتقا دهد.

در بخشی از کتاب افسوس از باختن در معاملات می‌خوانیم:

برخی رفتارهای پاولوفی پاسخ‌های ذاتی به محرک‌های محیطی هستند، اما اغلب اشکال رفتار شامل برخی از انواع یادگیری می‌شوند. در حقیقت، برای اتخاذ تصمیم‌های خوب، حیوانات نیاز دارند یاد بگیرند چگونه محاسبات مناسب را در طول مراحل گوناگون تصمیم‌گیری به‌ کار بگیرند. اول، مغز باید یاد بگیرد که بازنمایی‌های سودمندترین رفتارها در هر حالت را فعال کند. این یک مسأله‌ی یادگیری با اهمیت است.

با در نظر گرفتن اینکه حیوانات و انسان‌ها قدرت محاسبه‌ای محدودی دارند و با این حال آن‌ها می‌توانند تعداد زیادی از پاسخ‌های رفتاری را به کار گیرند. دوم، سیستم‌های ارزش‌گذاری باید یاد بگیرند ارزش‌ها را به کنش‌هایی اختصاص دهند که با پاداش‌های مورد انتظارشان تطبیق می‌کند. در نهایت، فرایندهای انتخاب کنش نیاز دارند یاد بگیرند چگونه به بهترین نحو کنترل را میان سیستم‌های ارزش‌گذاری گوناگون تقسیم کنند.

در این میان، یکی از فرایندهایی که به بهترین نحو درک شده است، یادگیری ارزش‌های کنش به‌ وسیله سیستم عادت است. در این حوزه، تعامل سازنده‌ای میان مدل‌های نظری از علوم کامپیوتری و آزمایش‌هایی که از الکتروفیزیولوژی در موش‌ها و میمون‌ها و FMRI در انسان‌ها استفاده می‌کنند، وجود دارد. به‌ ویژه، مدل‌های گوناگون یادگیری تقویت پیشنهاد شده‌اند تا محاسباتی را که توسط سیستم عادت انجام می‌شوند، توصیف کنند.

اندیشه‌ی اصلی در ورای این مدل‌ها این است که یک سیگنال خطای پیش‌بینی پس از مشاهده‌ی پیامد ایجاد شده توسط هر انتخاب، محاسبه می‌شود. این سیگنال، خطای پیش‌بینی نامیده می‌شود زیرا، کیفیت پیش‌بینی را که در ارزش‌گذاری قبلی به صورت ضمنی وجود داشته، می‌سنجد. هر زمان که یک رویداد یادگیری رخ می‌دهد، ارزش کنش‌ها به مقداری که متناسب با خطای پیش‌بینی است، تغییر می‌کند. در طول زمان و شرایط تکنیکی مناسب، حیوان یاد می‌گیرد ارزش درست را به کنش‌ها اختصاص دهد.

فهرست مطالب

درآمد

فصل اول: تصمیم‌گیری مبتنی بر ارزش

تصمیم‌گیری مبتنی بر ارزش

۱٫ بازنمایی

۲٫ ارزش‌گذاری در زمان انتخاب

سیستم‌های ارزش‌گذاری

۳٫ انتخاب کنش

۴٫ ارزیابی پیامد

۵٫ یادگیری

فصل دوم: از دست دادن ناخوشایند

نظریه‌ی دورنما، نقاط مرجع و «از دست دادن» ناخوشایند

توصیف LA

آیا LA ثابت است؟

آیا LA یک صفت است؟

آیا LA یک مشخصه‌ی یک ویژگی است؟

آیا LA نتیجه‌ی یک فرایند است؟

انواع «از دست دادن» ناخوشایند

«از دست دادن» ناخوشایند و اثر موهبت

آیا «از دست دادن» ناخوشایند، یک خطای پیش‌بینی عاطفی است؟

فصل سوم: دلالت‌ها و کاربردها برای از دست دادن ناخوشایند

دلالت‌های تجارت «از دست دادن» ناخوشایند و مرزهای آن

فصل چهارم: شواهد فیزیولوژیکی از دست دادن ناخوشایند

آیا «از دست دادن‌ها» واقعا به‌صورت شدیدتری از « «به‌دست آوردن» ‌ها» تجربه می‌شوند؟

منابع

نمایه

معرفی کتاب در طریق معرفت: مروری بر زندگی و خاطرات آیت‌الله سید رضی شیرازی‌‫

کتاب در طریق معرفت: مروری بر زندگی و خاطرات آیت‌الله سید رضی شیرازی‌‫، حاصل چند جلسه مصاحبه محمد رحیمی، از شاگردان آیت الله سید رضی شیرازی با ایشان است که شامل اطلاعاتی در مورد زندگی‌نامه خاندان شیرازی، فتوای تحریم تنباکو، شاگردان میرزای بزرگ و مروری بر تالیفات این عالم برجسته است.

از آن‌جا که اجتماعات پیشرفته، جایگاه والای خود را در مدنیت نه در داشتن سرمایه‌ها و منابع مادی بلکه وامدار سرمایه‌های انسانی، اسوه‌های اخلاقی و خدمت‌گزاران در عرصه‌های کار، تولید و دانش‌اندوزی می‌دانند؛ پس تجلیل از مقام علمی و جایگاه فرهنگی بزرگان علم، فرهنگ و اخلاق به‌ عنوان ارزشمندترین سرمایۀ هر جامعه و ملتی اقدامی بایسته و سزاوار است. شاید احترام به فرهیختگان پیروی از شیوه‌ای باشد که آنان در کسب دانش و معرفت اتخاذ کرده و همتی که در کشف حقیقت به کار بسته‌اند. این شیوه موجب رشد و بقای کشور شده آن را از آسیب و گزند زمانه و روزگار در امان می‌دارد و به سود کشور و فرهنگ مردمش خواهد بود.

معرفی مقام علمی استاد آیت‌الله سیدرضی شیرازی در کنار اوصاف نیکوی اخلاقی و تقوای او و نشان دادن سیرۀ عملی وی در سلوک با طبقات گوناگون مردم، فروتنی، اعتدال و مردمداری ایشان به‌ رغم دشواری‌ها در برنامه دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود. دشوار از دو جهت، یکی از آن روی که هر چه بنویسی، اگر زمانش نرسیده باشد پذیرش ندارد و هر چه پس از زمانش بگویی ارزش ندارد. جهت دیگر آن که ایشان نه به‌ عنوان اسوه‌ای اساطیری (که دست نیافتنی است)، بلکه به‌ عنوان چهره‌ای تابناک که می‌توان هنوز نور و حرارت وجود و حضورش را لمس نمود و دریافت که چگونه از میان پرده‌های ضخیم تنیده از جهل و مناسبات ناسالم، از آبشخوری پاک و زلال سیراب گشته، جوانه زده، بالیده و در کورۀ ابتلائات چندین دهه تناور گشته و در سخت‌ترین توفان‌ها، قامت خود را همچنان سربلند و مفتخر نگه‌ داشته است.

او به‌ لحاظ نسب خانوادگی نجیب‌الطرفین بوده؛ از جانب پدر از سلالۀ میرزای بزرگ شیرازی‌ (صادر کنندۀ فتوای معروف تحریم تنباکو) و از جانب مادر نوۀ آیت‌الله شیخ‌کاظم شیرازی‌ (از مراجع تقلید نجف) است.

علمایی که از دیرباز به‌ عنوان هم‌ مباحثه‌ای با مراتب فضل و کمال و مشی و سلوک ایشان آشنا بوده و نیز غالب شاگردان بی‌شمار او نیک می‌دانند وی به مثابۀ درس‌ خوانده و ملایی تمام‌ عیار، چه اندازه با آموزه‌های شیعی و ادبیات عالمان دینی آشناست و از این مهم‌تر خوب می‌دانند که قول و فعل او طی سال‌های طولانی و موقعیت‌های متعدد (از کرسی تدریس در مدرسه مروی، مدرسه عالی سپهسالار، دانشکده الهیات دانشگاه تهران و مسجد شفا تا صحنۀ مبارزات اجتماعی و سیاسی؛ از فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی و برخورداری از اقبال نهادهای سیاسی و توده‌های مردم برای قبول نمایندگی آنان در مجلس خبرگان رهبری تا بی‌اعتنایی خود خواسته به قرار گرفتن بر سریر قدرت)، همه و همه حول یک هدف و تحقق یک منظور و آن «حفظ و نگاهبانی از ارزش‌های معنوی اسلام» بوده و بس و در این راه خطر ترور و عواقب ناگوار آن را نیز به جان خرید.

به‌ لحاظ علمی با احاطه و اشرافی‌ که بر علوم فقهی، کلامی، فلسفی و عرفانی دارد هنگام تدریس از خلط مبحث میان علوم به شدت پرهیز می‌کند به‌ گونه‌ای‌ که موقع تدریس فلسفه هم‌چون فیلسوف و زمانی که اصول می‌گوید در مقام یک اصولی اقامۀ دعوی کرده در تدریس فقه نیز از حدود و ثغور علمی آن خارج نمی‌شود. با این‌ وصف اشراف بر کلیات علوم، او را از نکته‌ سنجی و موشکافی در جزئیات و حواشی غافل نکرده به مصداق فرمایش مسیح (ع) که فرمود: «خذالحق ولو من اهل‌الباطل ولاتأخذالباطل من اهل‌الحق، کونوا نقادالکلام» سخن را از هر کس باشد نقد کرده و تحت تأثیر عظمت گوینده یا مصنف، مقهور نشده و همواره تابع منطق و استدلال است. همین دلیل‌ محوری و روحیۀ نقادانه در کنار انعطاف‌‌پذیری مشفقانه‌اش در تدریس ضمن آنکه برای شاگردان تشنه معرفت او جذاب و جالب بود موجبمی‌ شد تا آنان مجال و جسارت بروز و ظهور نظرها و سؤالات را پیدا کنند.

از نظر سلوک و رفتار همواره از خودگویی، خودستایی و حتی زهدنمایی پرهیز کرده و همچون آیینه‌ای شفاف و به‌ عنوان میانجی و حلقۀ وصل، پیام بزرگان علم و سخن را در خود تابیده و به جوانان عرضه کرده است تا چراغی پیش پا داشته، ریشه‌های خود را بشناسند و آن را با آب هنر و دانش سیراب کنند. از همۀ تمتعات زندگی، به مختصر اکتفا می‌کرد و پای همت در دامن قناعت می‌کشید، نسبت به جاه و مقام و تعینات مادی و تشخصات اجتماعی بی‌اعتنا می‌بود و با ذوق و شوقی ستودنی و استقامتی اعجاب‌ برانگیز لحظه‌ای از تدریس و کار مفید و خدمت به مردم از هر صنف و دسته‌ای فارغ و غافل نبوده و نیست. تأثیر بیان او در شاگردان و مردم کوچه و بازار نشان می‌دهد که در تفقد احوال روانی آدمیان بسیار تواناست و به فراست باطن آموخته است چگونه بند از بند و تار از پود احوال قلبی و روحی دیگران بگشاید و به انواع روحیه‌ها پی ببرد. در سخن او حلاوت با ملاحت آمیخته است و به آسانی دل دیگران را شکار می‌کند. ضمن آن که سخنانش نیکوست، نیکو سخن می‌گوید و گفتار و کردارش همچون جرقه‌ای کوه سرد و خفتۀ وجود انسان‌ها را منفجر و انرژی نهفته آنان را آزاد می‌کند. آنچه را بر زبان جاری می‌کند، به دل باور دارد. از آن‌ رو شاگردان به او ایمان دارند و توصیه‌های او را آویزۀ گوش ساخته در صراط‌المستقیمی‌ که برابرشان گشوده، عاشقانه و جانانه فاصله‌ها و حجاب را از میان برمی‌دارند، از پیلۀ خود بیرون می‌آیند و به‌ سوی نور به پرواز در می‌آیند؛ بدون آن که توقع پاداشی داشته باشد. همواره به شاگردان تأکید می‌کند پیشینیان با فراهم نبودن اسباب، بذرهای علم را کاشتند و ما خوردیم. اکنون که اسباب فراهم است، نمی‌توان و نباید غافل نشست. باید آن‌قدر بکاریم تا آیندگان گران نخرند و جان و آبرو را هم ارزان نفروشند.

در بخشی از کتاب در طریق معرفت می‌خوانید:

وقتی برای معالجه به‌ طرف آمریکا سفر کردیم، هنوز ایران و آمریکا روابط سیاسی و دیپلماتیک داشتند. بعد از بستری شدن ما در بیمارستان و آزمایش‌های اولیه، دانشجویان، سفارت آمریکا را اشغال کردند و روابط میان دو کشور قطع شد. مردم هم تظاهرات می‌کردند و شاه را که پس از فرار از ایران به آمریکا رفته بود، مطالبه می‌کردند و گروگان‌‌گیری و خبرهای ایران مسئلۀ روز نشریات و اخبار آمریکا بود.

من چون در حال نقاهت و اعمال جراحی بودم توان، فرصت و امکان پیگیری اخبار را به‌ طور شخصی نداشتم ولی آقای مصطفی شیرازی، برادرم و آقای ابوالقاسم شیرازی در کنارم بودند و بستگان هم به عیادت می‌آمدند و خبرها را جسته و گریخته به گوشم می‌رساندند. خبرنگاران متوجه معالجات من در بیمارستان شده بودند و همیشه می‌آمدند و اصرار می‌کردند که از من عکس بگیرند و مصاحبه کنند و گزارش تهیه کنند، ولی آقای ابوالقاسم شیرازی و برادرم می‌گفتند در حال استراحت است، دکتر اجازه نمی‌دهد و… معمولا آن‌ها را از اتاق من دور می‌کردند، ولی آن‌ها اصرار می‌کردند و از بیرون اتاق، عکاسی و فیلم‌برداری می‌کردند و در تلویزیون و مطبوعات پخش می‌کردند.

روزهای آخر حضور من در بیمارستان چون پزشکان گفته بودند باید راه بروم، از تخت پایین آمدم. مقداری کمک کردند و راه رفتم. وضو گرفتم که پایین بایستم رو به قبله و نماز بخوانم که یکی از دانشجویان که پسر یکی از علمای محترم و معروف به‌ نام آیت‌الله ممقانی بود و قبلا هم به عیادت من آمده بود، به من زنگ زد و گفت: آقا تلویزیون را نگاه کردید؟ گفتم: نه! گفت: تلویزیون راجع به شما برنامه‌ای داشت. گفتم: من؟ گفت: بله! گفتم: به چه مناسبت؟ گفت: حتی خبر مربوط به شما را قبل از اخبار افغانستان داد! آن زمان شوروی به افغانستان لشکرکشی و آن را اشغال کرده بود و مجاهدان افغان مشغول مبارزه بودند. گفتم: چه گفته؟ مگر با من عکس یا مصاحبه‌ای داشتند؟ من که با کسی مصاحبه نکرده‌ام. گفت: بله، آن بیمارستان و آن اتاقی‌که در آن بستری بودید، جای خالی و تخت شما را نشان دادند و در تلویزیون گفتند آقایی‌که این جا خوابیده بود، نمایندۀ شورای‌ انقلاب در ایران بود!

فهرست مطالب

مقدمه

گفت‌و‌گو با آیت‌الله سیدرضی شیرازی

اسناد و تصاویر

فهرست اعلام

معرفی کتاب روان‌شناسی شادی

کتاب روان‌شناسی شادی نوشته‌ی ساموئل اس. فرانکلین، نخستین اثری است که با نگاهی به توانمندی، فضیلت، اخلاق و معنویت انسان، با زبانی علمی و در عین حال ساده، به امر شکوفایی، تحول و رشد انسانی می‌پردازد.

از زمانی که جهت‌گیری علم روان‌شناسی از بررسی بیماری‌ها و اختلالات روانی به سمت مطالعه‌ی جنبه‌های مثبت و سالم انسان چرخش پیدا کرد، روان‌شناسی مثبت‌نگر رشد و توسعه یافت. در روان‌شناسی مثبت‌نگر از یک سو توجه به توانایی‌های انسان، تقویت فضایل اخلاقی، بالندگی و پویایی انسان و استعدادهای او در چالش با مسائل زندگی و غلبه بر مشکلات مورد تأکید قرار گرفت. توجه به ابعاد مثبت انسانی و تدوین برنامه‌های رشدنگر، از سوی دیگر تقدم و اولویت پیش‌گیری بر درمان را هم رقم زد و بهداشت روان را که یکی از حوزه‌های محوری سلامتی است، توسعه بخشید و موجب تحقیقات وسیعی در این حوزه شد. کتاب روان‌شناسی شادی (The Psychology of Happiness)، در حوزه‌ی بهداشت و سلامت روان نگاشته شده است.

اگر دنیا با ما سازگار باشد، توانمندی‌های ذاتی ما با هم در می‌آمیزند و شخصیتی سالم، منطقی و قدرتمند شکل می‌گیرد و ما شکوفا خواهیم شد. هنرمند درون‌مان امکان بلوغ خواهد یافت و استعدادهای ما برای دوستی، صداقت و شجاعت نیز شکوفه خواهند داد. اگر بتوانیم «خودمان» شویم، شاد و شادکام خواهیم بود و گردش روزگار نیز به نوبه‌ی خود دل‌پذیر. هرچند، چنانچه استعداد موسیقایی شخصی فرصت بروز نیابد، یا پتانسیل ورزشکاری او شناخته و پرورش داده نشود، شخص سرخورده و ناکام خواهد شد. هیچ‌یک از ما هرگز کامیابی کامل را نخواهد دید. ولی هر چه به آن نزدیک‌تر شویم، زندگی بهتری خواهیم داشت.

از ویژگی‌های این کتاب که به قلم ساموئل اس. فرانکلین (Samuel S. Franklin) نوشته شده است، توجه و تأکید بر استعدادها، توانایی‌ها و عناصر مثبت وجود انسان و عنایت به نقش دین و معنویت در شکوفایی استعدادهای فطری و ذاتی است. یکی دیگر از ویژگی‌های کتاب روان‌شناسی شادی، سنخیت و انطباق مفاهیم، موضوعات و محتوای آن، با فرهنگ دینی و معنوی موجود در کشور ایران است، که در عین علمی بودن مطالب و قابل استفاده بودن برای پژوهشگران و صاحب‌نظران، به دلیل روان و سلیس بودن، خواندن مطلب را برای عموم مردم نیز دلپذیرتر می‌کند. به قول بنسون، که جمله‌ی معروف او «انسان‌ها برای خدا سیم‌کشی شده‌اند» توسط اسلون به «جایی در مغز ما چنین طراحی و مداربندی شده است که ما به خداوند اعتقاد داشته باشیم»، تعبیر شده است.

انسان موجودی الهی است و در این اثر، پیوند انسان با آفرینشگر جهان به خوبی تبیین شده است. کتاب حاضر نخستین کتابی است که تلاش دارد در تأیید نظرگاه ارسطو، نظریه‌ها و پژوهش‌های روان‌شناختی، فلسفی و زیست‌شناختی را در هم تنیده و انسجام بخشد و به آزمون شباهت‌های مفهوم فضیلت از دیدگاه ارسطو و نظریات شناختی نوین در خصوص هیجان بپردازد و مسائل مرتبط با تلاش برای دستیابی به یک زندگی خوب انسانی به بحث گذارده می‌شود. ساموئل فرانکلین از پیشتازان عصر روان‌شناسی شادی است، که نتایج تحقیقات خود در خصوص شادی از منظر ارسطو را در کنفرانس‌های متعددی ارائه داده است.

ساموئل اس. فرانکلین، استاد افتخاری روان‌شناسی دانشگاه ایالتی فرزنوی کالیفرنیاست. کارهای او بیشتر بر مباحثی مانند ادراک دیداری، انگیزش، تاریخ روان‌شناسی و روان‌شناسی شادی متمرکز بوده است. وی تدریس روان‌شناسی شادی را از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی آغاز کرد و از پیشتازان این عرصه قلمداد می‌شود. وی نتایج تحقیقات خود در خصوص شادی از منظر ارسطو را در کنفرانس‌های متعدد ارائه نموده و چندین مقاله نیز در باب ادراک دیداری از وی در مجلات علمی به طبع رسیده است.

جملات برگزیده کتاب روان‌شناسی شادی:

– عقل، تاجی است که خداوند بر سر انسان نهاده است.

– «عادت، رمز بزرگ پایداری جامعه و عامل ارزش‌مند قوام اجتماعی است».

– پس بر تو باکی نیست. زیرا پدیده‌ها خوب و بد نیستند، بلکه آن‌ها زاییده‌ی تفکرند.

– خاستگاه خود را دریاب، تو را حیوانیت و دَدمنشی تقدیر نکرده‌اند، که تو را فضیلت و دانش برازنده است.

– همگان تصدیق می‌کنند که آموزش و پرورش نسل جوان می‌یابد دغدغه و اولویت اصلی قانون‌گذار باشد.

– قاعده‌ی اصلی فرهنگ حکم می‌کند: بگذار هر انسان به همه‌ی آن چیزی که در خلقتش مقرر شده، تبدیل شود.

– شناخت بهتر و پیشرفته نسبت به کارکردِ هیجان در مغز، راه را برای شناختِ خویشتن، شخصیت و رفتار اجتماعی هموار می‌کند.

– اگر آگاهانه تصمیم بگیرید از آنچه که قابلیتش را دارید کمتر شوید، بگذارید به شما هشدار بدهم که باقی عمر ناشاد خواهید بود.

در بخشی از کتاب روان‌شناسی شادی می‌خوانیم:

امروزه استنباط بسیاری از مردم از مفهوم شادی، یک احساس و به‌ طور خاص، احساس لذت است. ما اغلب شادی را به رویدادهای لذت‌بخش زندگی ربط می‌دهیم: «خوشحالم که تو را می‌بینم»، «خوشحالم که دوباره به خانه برگشتم»، «با شغل جدیدم خوشحالم». تقریباً همه نوع لذتی، ما را خوشحال می‌کند.

لذت‌های جسمانی همچون غذا و نوشیدنی قطعاً می‌توانند لذت‌بخش باشند، به طوری که برخی محققان هنوز بر این باورند که این دسته لذات می‌توانند کلیدهای شادی و شاد زیستن باشند. هرچند بعید به نظر می‌رسد توماس جفرسون در هنگام قید کردن واژه «شادی» در بیانیه‌ی استقلال صرفاً به چنین لذاتی فکر کرده باشد. اگر لذت به اندازه‌ی خود زندگی و آزادی اهمیت داشت، احتمالاً همگی ما به مواد مخدر و… معتاد بودیم. پرواضح است که اینگونه نیست. همه لذت و لذت بردن را دوست داریم، ولی بیشتر انسان‌ها نمی‌توانند به زندگی‌ای که صرفاً از «احساس‌های لذت‌بخش» مشحون باشد، قانع شوند.

رابرت نورزیک فیلسوف، از ما می‌خواهد فرض کنیم به یک دستگاه متصل هستیم، که هر زمان که بخواهیم مراکز لذت واقع در مغزمان را به دل‌خواه خودمان تحریک می‌کند تا همواره احساس لذت کنیم. بیشتر ما چنین شکلی از لذت بردن را نخواهیم پذیرفت و به‌طور ناخودآگاه پس خواهیم زد. البته اینکه تمام لذت‌ها لذات حسیِ ساده نیستند، صحیح است. جان استوارات میل فیلسوف، از «لذات متعالی» یا «لذات برتر» سخن به میان می‌آورد. لذاتی که هنر، موسیقی، فلسفه، مذهب و… منشأ آن باشند. وی لذات جسمانی را مناسب حال حیوانات می‌داند، حال آن‌که آدمی در جستجوی منابع رضایت‌مندی اصیل و اخلاقی برمی‌آید.

فهرست مطالب

سخن مترجمان

روان‌شناسی شادی

دیباچه

۱ شادی چیست؟

۲ شادی به معنای کام‌روایی

۳ اخلاق ارسطویی

۴ خودشکوفایی: دیدگاه‌های روان‌شناختی

۵ کشف استعدادها

۶ لوازم خوشبختی: امکانات، انگیزش درونی و میانه‌ی طلایی

۷ درآمدی بر فضیلت

۸ چند فضیلت اخلاقی بسیار مهم

۹ فضیلت و هیجان

۱۰ دیدگاه‌های روان‌شناختی نخستین در باب فضیلت و هیجان

۱۱ فضیلت و هیجان: دیدگاه‌های روان‌شناختی معاصر

۱۲ مبانی زیست‌شناختی فضیلت

۱۳ هوش هیجانی

۱۴ پرورش فضیلت

۱۵ دیدگاه‌های روان‌شناختی در باب پرورش فضیلت

۱۶ پولیس (جامعه/شهر)

۱۷ تعمق و تفکر روحانی، شکلی دیگر از مفهوم خوشبختی

معرفی کتاب ثروتمندترین مرد بابل

جورج سمیوئل کلاسون در کتاب ثروتمندترین مرد بابل، به شما می‌گوید که نه تنها پول چرک کف دست نیست، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف و آرزوهایمان است. این میکروکتاب بهترین راهنمای شما در راه ثروتمند شدن است.

بابل یکی از اولین شهرهایی که تمدن در آن شکل گرفت و ثروتمندترین شهر دوران باستان بود. پول برای اولین بار در بابل شکل گرفت و اولین معامله انجام شد. اما این شهر ثروتمند، دارای هیچ منابع طبیعی نبود، در هیچ مسیر تجاری قرار نداشت و بارندگی در آن بسیار کم بود. اما چطور به چنین ثروت عظیمی رسید؟

در میکروکتاب ثروتمندترین مرد بابل (The Richest Man in Babylon) می‌خوانیم که چطور به پول برسیم و چطور به ثروت خودمان بیفزاییم. کتابی که الهام‌بخش افراد ثروتمند دنیا از جمله رابرت کیوساکی هم بوده است. در ثروتمندترین مرد بابل تمام قوانینی که برای ثروتمند شدن و خداحافظی با بی‌پولی نیاز است، گردآوری شده است.

همه ما در زندگی رویا‌ها و آرزو‌هایی داریم که برای تحقق بخشیدن به آن‌ها باید یاد بگیریم چگونه پول خود را خرج کنیم تا به خواسته‌هایمان برسیم. اصول پایه‌ای مدیریت موثر پول در یک نگاه شامل موارد زیر است:

– ۱۰ درصد از کل درآمدتان را در یک صندوق سرمایه‌گذاری ذخیره کنید.

– یاد بگیرید که با ۹۰ درصد یا مقدار کمتری از درآمدتان امرار معاش کنید.

– سرمایه خود را صرف پروژه‌های مطمئن کنید و از سود مرکب استفاده کافی را ببرید.

-‌ فقط در حوزه‌هایی که تخصص دارید یا با افرادی که تجربه کافی دارند، سرمایه‌گذاری کنید.

– خانه‌ای را خریداری کنید تا مجبور به دادن اجاره نشوید.

– یک بیمه کامل داشته باشید.

– همیشه روش‌های مختلف را برای افزایش درآمد در نظر بگیرید.

در ادامه این میکروکتاب و در ۹ فصل به توضیح قوانینی که در یک قرن گذشته موجب ثروتمند شدن افراد شده پرداخته می‌شود.

جورج ساموئل کلاسون (George Samuel Clason)، نویسنده و ناشری آمریکایی است. او که در رشته مهندسی تحصیل کرده بود، اولین شرکت خود را در زمینه نقشه‌کشی تاسیس کرد. این شرکت به موفقیت‌های بزرگی در زمان خودش رسید اما در رکود بزرگ آمریکا از دست رفت. شرکت بعدی او شرکت انتشاراتی کلاسون بود که نخستین ناشر نقشه راه‌ها در آمریکا بود. جورج جزواتی در مورد راه‌های رسیدن به ثروت و افزایش آن منتشر کرد که به سرعت مورد استقبال بانک‌ها و بیمه‌ها قرار گرفت و آن‌ها در تعداد زیاد آن را تکثیر کرده و به کارمندان‌شان دادند. کم‌کم شهرت این جزوه‌ها به حدی رسید که همه مردم در مورد آن شنیده بودند. جورج جزوات را با هم ادغام و کتاب ثروتمندترین مرد بابل را منتشر کرد. این کتاب تبدیل به یکی از مهم‌ترین کتاب‌های موفقیت دنیا شد.

در بخشی از میکروکتاب ثروتمندترین مرد بابل می‌خوانید:

هر کجا عزم و اراده باشد می‌توان راهی یافت. فردی که آزادانه پول خرج می‌کند و فراتر از منابع درآمدیش زندگی می‌کند، بذر بیهوده‌ای را با شور و اشتیاق می‌کارد و مطمئن است که فقط حقارت و دردسر برداشت خواهد کرد. سرانجام، بار بدهی ممکن است چنان سنگین شود که فرد وسوسه شود از پرداخت بدهی شانه خالی کند و کارش را از سر بگیرد. در این مرحله، ماهیت واقعی شخص برای همه آشکار می‌شود. فرد ضعیف همچنان به کار خود ادامه می‌دهد، در حالی که شخص دیگری که به دنبال کسب موفقیت است راه دیگری پیدا خواهد کرد. عزم راسخ کلید موفقیت است. فرد با عزم راسخ همیشه در بلند مدت راهی برای موفقیت می‌یابد. فرد بی‌اراده همیشه آماده است به محض این که کار سخت به نظر رسید تسلیم شود. اگر در وجود انسانی ذات بردگی باشد، صرف نظر از این که از چه اصل و نسبی است، او برده می‌شود، آیا او همانند فردی است که در جستجوی طبقه اجتماعی مناسب خود است؟

اگر انسانی در وجودش روح مردی آزاده جاری باشد، او علی‌ رغم بد اقبالیش در شهر خود مورد احترام نخواهد بود؟

فهرست مطالب

میکروکتاب چیست؟

درباره کتاب

درباره نویسنده

مقدمه

فصل اول: مردی که طالب طلا بود

فصل دوم: ثروتمندترین مرد بابل

زمان

مطالعه

اصول اساسی کسب ثروت

فصل سوم: ۷ راه‌حل برای ثروتمند شدن

کیف پول‌تان را پر کنید

هزینه‌هایتان را کنترل کنید

پول‌تان را تکثیر کنید

از سرمایه‌تان در برابر خطرات احتمالی محافظت کنید

در زمینه مسکن سرمایه‌گذاری کنید و خانه‌ای از خود داشته باشید

برای تأمین درآمد آینده‌تان تدبیری بیندیشید

توانای خود را برای کسب درآمد افزایش دهید

فصل چهارم: راه جذب خوش‌شانسی

فصل پنجم: پنج قانون طلایی

فصل ششم: وام دهنده طلای بابل

فصل هفتم: دیوارهای بابل

فصل هشتم: تاجر شتر بابل

فصل نهم: لوح‌های گلی

مرد خوش‌شانس به بابل راه می‌یابد

پیشنهاد میکروکتاب بعدی

پایان

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ محسن لرستانی نگین

همینک ترانه کردی و زیبای نگین با صدای خواننده محسن لرستانی را دانلود کنید

Exclusive Song: Mohsen Lorestani | Negin With Text And Direct Links In UpMusics

awe 2 دانلود آهنگ محسن لرستانی نگین

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

قسمتی از متن ترانه :

نری نگین دق میکنم♫♪♭!! گریه رو هق هق میکنم…

تو این دیار بی کسی من ♫♪♭!! خودمو گم میکنم نری نگین دق میکنم…

طفلی دل ساده ♫♪♭!! من بهونت  و هی میگیره…

میگه اگه نگین بره ♫♪♭!! بعد نگین اون میمیره…

UpMusicTag دانلود آهنگ محسن لرستانی نگین
اگه بری نگین خانوم ♫♪♭!! دلم برات دق میکنه…

رفتن تو نگین خانوم ♫♪♭!! خونه خرابم میکنه…

کی مثل من دوست♫♪♭!! داره هر روز برات دل میاره…

اگه یه لحظه تب کنی ♫♪♭!! تا صبح برات خواب نداره…

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

محسن لرستانی نگین

دانلود آهنگ محسن لرستانی نگین

معرفی کتاب زندگی دومت زمانی آغاز می‌شود که می‌فهمی یک زندگی بیشتر نداری

کتاب زندگی دومت زمانی آغاز می‌شود که می‌فهمی یک زندگی بیشتر نداری نوشته‌ی رافائل ژیوردانو، اثری روان‌شناختی در قالب رمان است که به مقولۀ مثبت‌اندیشی، رشد و بهبود فردی می‌پردازد و توانسته عنوان پرفروش‌ترین کتاب سال ۲۰۱۷ و قرن ۲۱ فرانسه را به خود اختصاص بدهد.

در سال ۲۰۱۷، نزدیک به یک میلیون نسخه از کتاب زندگی دومت زمانی آغاز می‌شود که می‌فهمی یک زندگی بیشتر نداری (Your Second Life Begins When You Realize You Only Have One) به فروش رسید، حال آنکه برندۀ جایزۀ گنکور، معتبرترین جایزۀ ادبی فرانسه، در بهترین سال‌های خود ۴۰۰ هزار نسخه فروش می‌کند. کتابی دوست داشتنی، با لحنی طنزآمیز و سرگرم کننده که می‌تواند به شما کمک کند تا به سوی یک زندگی جدید خیز بردارید.

داستان درمورد زنی است که مأموریتش برای درمان «روال معمول» و «روزمرگی»، او را به شادی مضاعف می‌رساند. “کامی” ۳۸ ساله همه چیز را برای شاد بودن دارد؛ شغل خوب، همسر دوست داشتنی و پسری بی‌نظیر. با وجود این، احساس می‌کند شادی از میان انگشتانش لیز می‌خورد. همۀ آنچه که او می‌خواهد، راهی برای رسیدن به شادی است.

او سفری شگفت‌انگیز، خلاقانه و عمیق را آغاز می‌کند و قصد دارد زندگی‌اش را تغییر دهد و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کند. کامی به صورت اتفاقی با مردی به نام «کلود» آشنا می‌شود که با توصیه‌های بکر و متفاوتش به او کمک می‌کند تا راه رسیدن به حس سرزندگی را پیدا کند.

روزمرگی در نگاه اول، بیماری بی‌خطری به نظر می‌رسد، ولی ممکن است آسیب‌های بزرگی به افراد وارد کند: باعث شیوع مصیبت زندگی، سونامی ابهام روحی، بادهای مالیخولیایی فاجعه‌آمیز می‌شود. خیلی زود لبخند در معرض انقراض قرار می‌گیرد! نخندید، این حقیقت دارد! این پدیده هرچه بیشتر گسترش یابد، به افراد بیشتری آسیب می‌زند. روزمرگی‌ای که خوب مهار نشده باشد می‌تواند سطح اخلاق کشور را به طور محسوسی کاهش دهد.

رسانه‌ها از اولین رمان رافائل ژیوردانو (Raphaelle Giordano) با عنوان «پدیدۀ دنیای نشر» یاد می‌کنند. برای کتاب اول یک نویسنده، کمتر پیش می‌آید که در باکس آفیس‌های معتبر ادبی هم‌تراز و بعضاً بالاتر از نام‌هایی چون گیوم موسو و مارک لوی قرار بگیرد. جالب است بدانید که این کتاب همچنان در میان پرمخاطب‌ترین آثار قرار دارد و تاکنون بیش از دو میلیون نفر آن را خریداری کرده‌اند.

این اثر حال آدم را خوب می‌کند و به بیشتر از سی زبان زندۀ دنیا ترجمه شده است. همچنین قرارداد ساخت فیلمی با اقتباس از این رمان، به تهیه‌ کنندگی یان زنو و لوران زیتون منعقد شده است. کریستوف مانژل در مترونیوز دربارۀ این رمان نوشته است: هرچه زودتر این کتاب را بخوانید زیرا یک زندگی بیشتر نداریم.

در بخشی از کتاب زندگی دومت زمانی آغاز می‌شود که می‌فهمی یک زندگی بیشتر نداری می‌خوانیم:

در تمام مدتی که داشتیم بالا می‌رفتیم، هرچند که بالن تقریباً بدون تکان و حرکت ناگهانی بود، اما دست کلود را رها نکردم. سرانجام از اینکه می‌دیدم کمتر از آنچه که خیال می‌کردم سرم گیج می‌رود متعجب شدم. احساس می‌کردم توی دلم خالی شده است. دهانم خشک شده بود و دستانم می‌لرزید، اما من آن‌جا بودم و همه چیز تحت کنترلم بود.

تجربۀ فوق‌العاده‌ای بود و دیدن مناظر از آن بالا نفس آدم را بند می‌آورد. آن‌قدر زیبا بود که اشک در چشمانم جمع شد. آن بالا، تازه فهمیدم دارم چه‌کار می‌کنم. می‌توانستم تا صدوپنجاه متری زمین بالا بروم. می‌توانستم ترس‌هایم را زیر پا بگذارم! یک جور احساس غرور شادی‌بخشی وجودم را فراگرفت و لبخندی کنترل نشدنی گوشۀ لب‌هایم نقش بست.

همان لحظه کلود در گوشم گفت: لنگر بنداز کامی، لنگر بنداز…

وقتی دید متوجه منظورش نمی‌شوم برایم اصل لنگراندازی مثبت را توضیح داد؛ تکنیکی بود که با استفاده از آن هرگاه می‌خواستیم حالت جسمی یا روحی خود در لحظه‌ای شاد را دوباره تجربه کنیم، آن‌لحظه را به یاد می‌آوردیم. ابتدا باید لنگر مربوط به لحظۀ باشکوهی از زندگی‌ام را تعیین می‌کردم. سپس یک واژه، تصویر و یا حرکتی را برای آن لحظۀ خوش و پر از آرامش در نظر می‌گرفتم. آن روز، در آن بالن تصمیم گرفتم انگشت کوچک دست چپم را محکم فشار بدهم.

معرفی کتاب مجموعه اشعار شمس لنگرودی (دفتر اول)

کتاب مجموعه اشعار شمس لنگرودی (دفتر اول)، شامل مجموعه کاملی از دفترهای شعری این شاعر گران‌قدر است.

نام شمس لنگرودی پس از انتشار مجموعه‌های «خاکستر و بانو» و «جشن ناپیدا» در اواسط دههٔ ۱۳۶۰ مطرح شد و پس از چاپ «قصیدهٔ لبخند چاک‌چاک» به شهرت رسید؛ سپس ده سالی را با سکوت در شعر می‌گذراند و سرانجام در سال ۱۳۷۹، مجموعه شعر «نت‌هایی برای بلبل چوبی» را روانه بازار کتاب می‌کند. این شاعر در دههٔ ۱۳۸۰ سال‌های سکوت و کم‌کاری را جبران می‌کند؛ در این سال‌ها هشت مجموعه شعر از او منتشر می‌شود که از آن جمله است: «پنجاه‌وسه ترانهٔ عاشقانه»، «رسم‌کردن دست‌های تو» و «شب، نقاب عمومی است». از این میان، مجموعه شعر «۲۲ مرثیه در تیرماه» از طریق رسانه‌های اینترنتی منتشر شده است.

محمد شمس لنگرودی، شاعر معاصر ایرانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران است. او فرزند آیت الله جعفر شمس لنگرودی است که مدت ۲۵ سال امامت جمعه لنگرود را بر عهده داشت. وی استاد دانشگاه بوده و تاریخ هنر درس می‌دهد.

در بخشی از کتاب مجموعه اشعار شمس لنگرودی می‌خوانیم:

با شبى که در چشم‌هایت در گذر است

مرا به خوابى دیگرگونه

بیدارى بخش

چرا که من حقیقت هستى را

در حضور تو جسته‌ام

و روباروى تو صبحى است

که رنج شبان را از یاد مى‌برد.

فهرست مطالب

پیش از دفتر

غزل ۱

غزل ۲

قصیده صبح

نامه

دست از دلم بردار

رفتار تشنگى

زیانبارى

چون سپیده درآید

نه بر بام‌تان چراغى

مرجانى

عاشقانه حسرت

طلوع

و خلوتش

در پیشگاه تو

از مرگ خویشتن

طنز و دروغ

بیدارى

شعر رهایى و اندوه

شام

شعر آواز بى‌پرنده

کلامى نه

رهایش

از نادانى حریص عشق

کلاه

در بى‌سببى باور

و بدین‌سان است

از چشم‌اندازهاى بى‌برگشت

چون به جانب‌تان روى مى‌گردانم

بر رودخانه‌هاى خون و نیایش

در پیراهن رؤیا

بارورى

شعر فردا

در عطش گریزان مرگ

نه درختى و نه باغى

در جلیقه دوست داشتن

آغاز دیگر

یاوه

تباهى

ظهور

فریاد آخرین

خاکستر پرواز

گنداب‌گونه‌هاى خلقت

آواز روستایى

خیال‌گونه

در بى‌سببى فریاد

دیدار

از خون مردمى قلب

و زمستانى طولانى

در مهتابى دنیا

اشاره

نَم

بیدارى

آرایه

پیدا

غرق

برهنه و مروارید

پنجره

در روشنا

میدان یادبود

پرواز

هواى سحر

آزادى

مور

اشیاءِ مرده

چشم‌انداز

اشعار تاریکى و برف

حکومت نظامى

چشم‌انداز

در مهتابى دنیا

حدیث وطن، جنگ

تاریکى

اشعار کودکان

خبر

حدیث زهره و آتش

ترانه دو گل سرخ

کلمات

شب‌نم

آب

بهار

حیات

پلنگ و روشنى

انتها

روزن

چمخاله

خاکستر و بانو

خاکستر و بانو

رود

باور

درخت و پرنده

برگ‌ریزان

مجسمه‌ها

این راه دور

۳ شعر براى یک دختر گنگ

کرم و شکوفه

بهار

شعرى براى بى‌سبب‌گفتاران

رازها

مه

در بن رودخانه‌ها

خورشید

جادو

جشن ناپیدا

قصیده لبخند چاک‌چاک

قصیده لبخند چاک چاک

چتر سوراخ

اشعارى براى تو

که هرگز نخواهى شنید

نت‌هایى براى بلبل چوبى

پنجاه و سه ترانه عاشقانه

باغبان جهنم

ملاح خیابان‌ها

سال شمار

معرفی کتاب فرادرام در ادبیات نمایشی ایران

کتاب فرادرام در ادبیات نمایشی ایران نوشته‌ی سیده طاهره حسینی، با تمرکز بر جلوه‌های فرادرام و انتخاب یک چارچوب منسجم برگرفته از آرای منتقدان پست‌مدرنیسم، در برخی از مهم‌ترین نمایشنامه‌های معاصر ایران، الگوهای رایج فرادرام را مورد بررسی تطبیقی قرار می‌دهد.

بیشتر منتقدان، نظریه‌پردازان و کارشناسان تئاتر بر این نکته تأکید دارند که ادبیات نمایشی ایران متأثر از نمایش غرب است. به این معنا که نمایش در ایران سابقه و ریشه‌ای ندارد. صرف نظر از درستی یا نادرستی این ادعا، تئاتر غرب تمام سالن‌های نمایش ایران را پر کرده است و بسیاری از شکل‌های نمایشی ایران یا به دست فراموشی سپرده شد و یا آخرین نفس‌های خود را می‌کشد؛ حال آن که با بحث و بررسی در مقوله فرادرام به‌ وضوح می‌توان سابقه فرانمایشی را در زبان نمایشی سنتی ایران دید. همان‌طور که غرب هنگامی‌ که در نمایش به بن‌بست رسید به تئاتر شرق پناه آورد و بهترین شاهد این ادعا، پیتربروک است که دو بار به ایران سفر و تحقیقات وسیعی با موضوع نقالی، تعزیه، تخت حوضی، خیمه شب بازی و… انجام داده، به یافته‌های بسیار ارزشمندی دست‌یافت؛ در حالی که این خلأ تحقیقاتی در ادبیات نمایشی در ایران همواره احساس می‌شود.

فرادرام سعی می‌کند تماشاگران را در نمایش دخالت دهد. این کار را از آن‌جا شروع می‌کند که با ایجاد نمایشی در دل صحنه با تماشاگر ارتباط برقرار و او را به بازی دعوت کند. تماشاگر کسی است که درباره نمایش قضاوت و به کشف خودخواسته در آن دست بزند. رولان بارت مخاطب را وجدان نمایش می‌داند و تئاتر غربی را در برقراری ارتباط دوجانبه ناتوان می‌بیند؛ اما تاریخ نقالی، تعزیه و خیمه شب بازی، تخت حوضی حاکی از این است که در این راستا بیشترین موفقیت را کسب نموده‌اند. به‌ عنوان‌ مثال تخت حوضی که بر اساس بداهه‌پردازی و کاملاً متأثر از فضای مجلس و تماشاگران است یا در خیمه شب‌ بازی، مرشد هم بازیگر است، هم راوی و هم تماشاگر، او با تماشاگران ارتباط مستقیم برقرار و آن‌ها را به بازی دعوت می‌کند. در نقالی هم که متناسب با ارتباط تماشاگران نقل را افزایش یا کاهش می‌دهد و تعزیه که نماد کامل همکاری اجرا و تماشاگر است.

فرادرام، داستان در داستان، نمایش در نمایش و بازی در بازی است؛ و می‌بینیم که در متون نقالی، علاوه برافزودن قسمت‌ها و گفتگوها و حتی داستان‌هایی که نقال در لابه‌لای اجرای نقالی‌اش برحسب نیاز به آن‌ها اضافه می‌کند و این روایات درون روایت اصلی، مخاطب را در فضای موردنظر قرار می‌دهد… بهترین شاهد داستان در داستان بودن نقالی، داستان رستم و سهراب در شاهنامه هست که ۱۴۷۰۰ واژه را دربردارد ولی در روایت نقالان این داستان تقریباً ۹۵۰۰۰ واژه را شامل می‌شود که بیش از شش برابر شاهنامه است. راوی ابتدا در نقش نقال شروع و نقش بازی می‌کند اما بعدها به نقش‌های دیگر درآمده از زبان آن‌ها سخن می‌گوید و نحوه اجرای خود را با توجه به واکنش و تأثیرپذیری مخاطب تغییر می‌دهد.

از آن‌جا که پایه و اساس ادبیات نمایشی، داستان است و داستان ماده خامی است که دراماتیزه می‌شود و سیر تحول آن، از نحله‌ی رئالیسم تا پست‌مدرنیسم به فراداستان و فرادرام منتهی می‌شود. فراداستان ثمره پست‌مدرنیسم، داستانی است که بیش از هر چیز بر داستانی بودن خود تأکید دارد و با اشاره به اهمیت ارجاع به واقعیت در داستان و رویگردانی از واقعیت در فراداستان زمینه را برای ورود به مبحث فرادرام که نمایشی درباره چگونگی شکل‌گیری و ساخته‌ شدن دنیای نمایش است و چگونگی اثر نمایش در دنیای واقعی، بر روی مخاطبین را نشان می‌دهد؛ همانند فراداستان چارچوب ارجاع داستان به واقعیت را مورد شک قرار می‌دهد و با دو رویکرد سبک‌شناختی و رویکرد فلسفی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کتاب حاضر با تکیه‌ بر شاخص‌ترین جلوه‌های فرادرام که شامل مخدوش شدن مرز واقعیت و خیال، اقتباس، ترکیب ژانرها، کارکرد زبان، نمایش در نمایش و غلبه عنصر وجودشناسی، تلاش می‌کند تا ضمن شناخت هر چه‌ بهتر فرادرام، سیر تاریخی آن در جهان و مشخصه‌های آن، دریافت تازه‌ای از قابلیت‌های فرادراماتیک نمایشنامه‌های معاصر ایران حاصل شود و راهی باشد برای عمیق‌تر اندیشیدن و پربارتر نوشتن.

در بخشی از کتاب فرادرام در ادبیات نمایشی ایران می‌خوانید:

فرادرام نمایشی است که دنیاهای ساخته و برساخته نمایش در آن هستند و به‌ نوعی نگاهی به دنیای نمایش‌های طراحی‌ شده درون نمایش دارد، از آنجا که فرادرام به دنیای نمایش پرداخته می‌شود که در خود امکان اجرای نمایش دیگر را می‌دهد و به همین دلیل می‌تواند نمایشی درباره چگونگی شکل‌گیری و ساخته‌ شدن دنیای نمایش در برابر دنیای واقعی و دنیای نمایش اول باشد. نمایش خود یک نظام دراماتیک است، گاه پیش می‌آید که نمایشی درباره نمایش است یا به‌ عبارت‌ دیگر نمایش درون نمایش دیگر اتفاق می‌افتد، بررسی این فرادرام رابطه درام فرعی و درام. اصلی و تأثیر درام درونی در پیشبرد درام اصلی و رابطه بین دنیای درام اول و دنیای درام دوم و از طرفی رابطه این هر دو دنیا با دنیای واقعی، مسائل هستند که می‌توان بر اساس نوع نگاه و بررسی به فرا درام، به آن‌ها پرداخت و ارزش‌های این نوع نمایشی را بیشتر شناخت.

درام را باید به‌ مثابه یک جهان ممکن بدانیم که در دنیای واقعی امکان به وجود آمدن دارد. وقتی نمایشی در نمایش دیگر ساخته و وجود داشته باشد با یک جهان ممکن در مرتبه دوم روبه‌رو هستیم که دنیای درام اول بر آن حکم دنیای واقعی را دارد. بررسی و مطالعه فرادرام و نقش آن در دنیای درام موضوعی است که باعث تلاش و گسترش دانش ما در حوزه شناخت جهان ممکن درام می‌شود. نمایشی که ویژگی‌های فرادرام را با خود دارد در حقیقت به زبان درام سخن می‌گوید و جنبه‌های گوناگون یک اثر دراماتیک را در خود به عرضه و تماشا می‌گذارد. همان‌گونه که فراداستان جنبه‌های گوناگون یک اثر داستانی را در خود به همراه داشت و نیز همان‌گونه که فراداستان با امر داستان و سطوح مختلف روایی بروز پیدا می‌کند عمده‌ترین تمهید به وجود آورنده متون فرا درام نمایش در نمایش است.

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول

مقدمه

فصل دوم

فرادرام: مبانی و مفاهیم

فرا درام

فرا درام در غرب

فرا درام در شرق

نمایش در ایران

فصل سوم

تکنیک‌های فرا درام در کتاب حاضر

درام داستان

داستان

فرا داستان

رابطه فراداستان و واقعیت

فرا درام

رابطه فرا درام و واقعیت

فراداستان و فرا درام تاریخنگارانه

تکنیک‌های فرا درام در این کتاب

نمایش در نمایش

اقتباس

در هم آمیختن ژانرها

مخدوش شدن مرز واقعیت و خیال

کارکرد زبان

غلبه عنصر وجود شناسی بر عنصر معرفت‌شناسی

فصل چهارم

تجزیه‌ و تحلیل برگزیده‌ی آثار نمایشی بیضایی، چرمشیر، یعقوبی (۱۳۹۰-۱۳۶۰)

بهرام بیضایی (۱۳۱۷)

نمایشنامه «مجلس ضربت زدن»

نمایش در نمایش

اقتباس

ترکیب ژانرها

مخدوش شدن مرز واقعیت و خیال

کارکرد زبان

غلبه عنصر وجودشناسی

محمد چرمشیر (۱۳۳۹)

نمایشنامه آسمان روزهای برفی

نمایش در نمایش

اقتباس

ترکیب ژانرها

مخدوش شدن مرز واقعیت و خیال

کارکرد زبان

غلبه عنصرهای وجود شناسی

محمد یعقوبی (۱۳۴۶)

نمایشنامه یک دقیقه سکوت

نمایش در نمایش

اقتباس

ترکیب ژانرها

مخدوش شدن مرز واقعیت و خیال

کارکرد زبان

غلبه عنصر وجودشناسی

فصل پنجم

سخن پایانی

فهرست منابع

کتاب‌ها

مقالات

منابع لاتین

اگر قصد این را دارید که ماشین حساب کاسیو fx-5800P را به یک دفترچه یادداشت تبدیل کنید و یا می خواهید اطلاعات متنی و عددی را به صورت سلسله وار در آن تایپ کنید و یا جای خالی برنامه ای مثل Notepad را در ماشین حساب احساس می کنید حتما این آموزش را تا انتها دنبال کنید

در این آموزش قصد داریم یک تریک Trick جالب به شما یاد دهیم تا فایل های ساده متنی مشابه با آنچه که در ویندوز از نوت پد انتظار دارید را تولید و در مواقع نیاز از آن استفاده کنید. قبل از آن چند مفهوم ساده را با هم مرور می کنیم:

ماشین حساب fx-5800P چه قدر حافظه دارد؟

ظرفیت کل حافظه این ماشین حساب ۲۸۵۰۰ بایت است. این فضا برای حافظۀ حروف A تا Z یا Memory و متغیر (یا Variable) های اضافه و متن برنامه ها در نظر گرفته شده است. هیچ جای نگرانی نیست، این ۲۸Kb~ حافظه برای برآورده کردن تمام انتظارات ما کافی است!

چند فایل یا برنامه و فرمول می توان در ماشین حساب CASIO fx-5800P ذخیره کرد؟

خوشبختانه محدودیتی در تعداد فرمول ها و برنامه های ذخیره شده در این مدل از ماشین حساب وجود ندارد و فقط ظرفیت باقیمانده از حافظه مهم است.

ظرفیت صفحه نمایش کاسیو fx-5800P چه قدر است؟

صفحه اکثر ماشین حساب های مهندسی ۲ خط هست. اما خوشبختانه باید بگوییم که اولین نکته قابل توجه در ماشین حساب کاسیو ۵۸۰۰ چهار خط بودن صفحه آن است و این یعنی اینکه در اکثر بخش ها نمایش به صورت استاندارد و ریاضی با حداکثر قابلیت ها در تایپ و ویرایش روابط ریاضی در اختیار شما است.

صفحه ماشین حساب شما ۴ سطر و در هر سطر ۱۶ ستون دارد!!! می پرسید یعنی چه؟ خب ساده است، به شکل زیر توجه کنید:

برنامه نویسی در ماشین حساب fx-5800P

در شکل بالا تمام صفحه با عبارات ریاضی پر شده است؛ ستون چهارم و سطر سوم، و شماره تعدادی از کاراکترها روی شکل مشخص شده اند.

برای اینکه بتوانیم فایل هایی با قابلیت نمایش کاراکتر، کلمه، جمله و یا پاراگراف را ایجاد کنیم باید سراغ قابلیت برنامه نویسی ماشین حساب در مُد ۵:PROG برویم. در هر زبان برنامه نویسی برای پیاده سازی الگوریتم ها نیاز داریم که با نحوه نوشتن دستورات یا Syntax آشنا باشیم.

Syntax به معنی «نحو» است که در واقع نحوه نوشتن و قرارگیری کلمات و عبارات به صورت صحیح در یک زبان برنامه نویسی است. یعنی دستورات زبان برنامه نویسی چطوری و به چه شکل باید نوشته شوند.

پس در این بخش با چند مورد از علائم و ابزارهایی که ما را به هدف نزدیک تر می کند بیشتر آشنا می شویم.

چطور یک استرینگ String ، رشته یا عبارت متنی را بسازیم و نمایش دهیم؟

در زبان برنامه نویسی CASIO-BASIC هر عبارتی که بین دو (دابل) کوتیشن مارک ” ” قرار بگیرد به عبارت متنی و قابل نمایش تبدیل می شود. مثال: “HERE IS APSIS.IR” و یا “WWW.TOTALINO.IR”

چطور به سر خط برویم؟

با زدن کلید EXE کاراکتر اینتر یا بازگشت به سر خط ↓ درج می شود.

↓"LINE-01"
↓"LINE-02"
"SENTENCE A B C"

"LINE-04"

چطور به قسمت دیگری از متن برنامه برویم؟

برای پرش به بخش ها یا ساختارهای مختلف یک برنامه نیاز به دو دستور داریم:
دستور اول اسم گذاری یا لیبل گذاری یک بخش است. مثلاً شروع فایل را با Lbl 0 اسم گذاری می کنیم.
دستور دوم پرش به بخشی است که اسم گذاری شده است. به طور مثال در انتهای فایل دستوری مانند Goto 0 را می نویسیم تا برنامه بعد از رسیدن به این خط به لیبل صفر Lbl 0 رجوع کند و به شروع فایل برگردد.

چگونه عبارات را خط به خط یا صفحه به صفحه نمایش دهیم؟

برای این کار بایستی از قابلیتی استفاده کنیم که ماشین حساب یک عبارت را نمایش می دهد و بعد از آن برای نمایش یا انجام ادامه برنامه منتظر فشردن کلید EXE می ماند. کاراکتری که این کار را انجام می دهد یک مثلث توپر ◢ است. این علامت را با زدن کلیدهای SHIFT+x2 تایپ کنید.

ساختار کلی استفاده از ◢ به شرح زیر است:

عبارت ریاضی یا متن ۱ ◢ عبارت ریاضی یا متن ۲ ◢ … ◢ عبارت ریاضی یا متن n

در این حالت با ورود به فایل، برنامه تا رسیدن به اولین علامت ◢ اجرا می شود، در این لحظه عبارت Disp در بالای صفحه ظاهر می شود به این معنی که اجرای برنامه به صورتی متوقف شده است که تمامی مراحل قبلی با موفقیت انجام شده است. برای ادامه اجرا نیاز است که کلید EXE را بزنید و برنامه تا رسیدن به ◢ بعدی اجرا می شود.
حال اگر عبارات متنی ما شامل یک خط یا یک صفحه کامل باشد؛ با قرار دادن ◢ بین این بخش ها، می توان متنی طولانی را به صورت خط به خط یا صفحه به صفحه نمایش داد.

مثال:

◢"IN FILE MATNI"
"BESURATE TESTI"

"NEVESHTE SHODE"

"KHATE AKHAR"

برنامه نویسی در ماشین حساب fx-5800P

مثال:

↓"IN FILE MATNI"
"BESURATE TESTI"

"NEVESHTE SHODE"

◢"SAFHE 1"
"TAHIYE V TANZIM"
"WWW.APSIS.IR"
↓"۶۶۰۹۸۴۴۱-۰۲۱"
"SAFHE 
۲”

برنامه نویسی در ماشین حساب fx-5800P

خب تا به این جا یاد گرفتیم که هر سمبل در پروسه برنامه نویسی چگونه عمل خواهد کرد. و اکنون باید از خود بپرسیم…

چگونه در کاسیو ۵۸۰۰ برنامه نویسی کنیم؟ چطور یک فایل برنامه یا فایل متنی ایجاد کنیم؟

  • گام اول: کلید MODE را بزنید و مد شماره پنج ۵:PROG را انتخاب کنید
  • گام دوم: شماره یک ۱:NEW را انتخاب کنید تا فایل جدید ایجاد شود
  • گام سوم: اسمی برای فایل جدید در نظر بگیرید: مثلاً MY TEXT 1 یا NOTE 01 سپس کلید EXE را بزنید
  • گام چهارم: نوع فایل را به صورت ۱:COMP انتخاب کنید تا فایل ما قابلیت برنامه نویسی داشته باشد
  • گام پنجم: وارد محیط برنامه نویسی شده ایم. در این قسمت به تمام قابلیت های ماشین حساب مثل توابع، حافظه ها، حروف و سایر کاراکترها و عملگرها دسترسی داریم. توابع بیشتر را در منوهای کلید FUNCTION جستجو کنید
  • گام ششم: برای دسترسی به عملگرهای مورد نیاز برای نوشتن برنامه از کلید FUNCTION شماره ۳:PROG را انتخاب کنید و در برگه های مختلف آن به دنبال توابعی نظیر Lbl و Goto باشید
  • گام هفتم: کلیدهای ماشین حساب را در وضعیت قفل شدن بر روی کاراکترهای قرمز رنگ یا همان آلفا لاک A-LOCK قرار دهید: SHIFT+ALPHA
  • گام هشتم: ماشین حساب برای وارد کردن عبارات متنی آماده است. مطابق با دستوراتی که در بخش های آغازین این مقاله آموخته اید، کار تایپ سینتکس های قابل فهم برای ماشین حساب را انجام دهید و بدنۀ کد برنامه را تکمیل نمایید
  • گام نهم: اگر نوشتن کدها تمام شده است با زدن کلید EXIT از این فضا خارج شوید. مجدداً EXIT را بزنید که به صفحه اول مُد شماره ۵ بازگردید
  • گام دهم: برای اجرای برنامه و یا بررسی صحت عملکرد فایل نوشته شده با زدن گزینه ۲:RUN فایل مورد نظر خود را اجرا نمایید. روش دیگری برای دسترسی به لیست برنامه به منظور اجرای آن وجود دارد. کافی است در مُد اصلی ماشین حساب یا همان مُد شماره ۱ باشید و کلید سفید رنگ FILE را بزنید تا لیست برنامه ها Prog List پدیدار شود.

پرسش های خود را از طریق راه های ارتباطی با فصلنامه فصلنامه علوم زمین فصلنامه علوم زمین در میان بگذارید

🌐 منبع: فصلنامه فصلنامه علوم زمین فصلنامه علوم زمین، دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری

⚠️ کدهای برنامه نویسی ماشین حساب مهندسی را در کانال تلگرام فصلنامه فصلنامه علوم زمین فصلنامه علوم زمین دنبال کنید! برداشت و کپی با ذکر منبع بلامانع است.

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای فصلنامه علوم زمین محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.