معرفی کتاب گزارشگری مالی و ارتباط آن با عدم تقارن اطلاعاتی و حقوق صاحبان سهام

احمدعلی فلاح در کتاب گزارشگری مالی و ارتباط آن با عدم تقارن اطلاعاتی و حقوق صاحبان سهام، به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام و راه‌های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی پرداخته است.

از دیرباز موضع شرکت‌ها در مورد گزارشگری مالی این بوده که اطلاعات را در کم‌ترین حد ممکن منتشر کنند تا از اعطای فرصت بهره‌برداری بیشتر به رقبا جلوگیری شود. بنابراین همانطور که در کتاب گزارشگری مالی و ارتباط آن با عدم تقارن اطلاعاتی و حقوق صاحبان سهام نیز آمده، در رابطه با گزارشگری مالی همواره دو چالش بزرگ پیش روی مدیران واحدهای تجاری وجود داشته که یکی از آن‌ها چگونگی برقراری تعادل بین شفافیت گزارشگری مالی و عدم ارائه بیش از حد اطلاعاتی بوده و دیگری اینکه اطلاعات به چه میزان، برای چه کسانی ودر چه مواقعی باید منتشر شود. 

گزارش‌های مالی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی هستند که هدف از تهیه آن‌ها فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است و بخش اعظم نیاز اطلاعاتی بازار سرمایه را تامین می‌کنند. بهره‌گیری از این اطلاعات و به عبارتی، تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات یادشده به موقع، مربوط، با اهمیت و کامل و قابل فهم باشند. 

سهامداران و بستانکاران دو گروه اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی‌اند که فراهم آوردن اطلاعات مربوط و قابل اتکا و توجه به کیفیت اطلاعات تهیه شده برای این دو گروه از دغدغه‌های اصلی مدیران و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، داشتن اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشود، پیامدهای منفی برای فرد تصمیم گیرنده به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر چگونگی دستیابی به اطلاعات حائز اهمیت است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین افراد توزیع شود، می‌تواند موجب ایجاد نتایج متفاوت در خصوص موضوعی واحد شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین صورت‌های مالی که مدیران برای معرفی و بیان عملکرد شرکت از آن استفاده می‌کنند، صورت سود و زیان است. 

از آن جا که گزارش‌های مالی، ابزاری برای افشای اطلاعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکا هستند که در دسترس عموم قرار می‌گیرند، در صورت بهنگام بودن می‌توانند با کاهش افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه، احتمال انتخاب نادرست سرمایه‌گذاران را کاهش دهند. بنابراین می‌توان چنین پنداشت که ارائه اطلاعات به موقع باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه‌گذاران خواهد شد. افزون بر این، میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری رابطه‌ای منطقی وجود دارد. این رابطه بدین صورت است که شرکت‌های دارای کیفیت گزارشگری بالاتر در مواجهه با پیامدهای کلان اقتصادی حساسیت کمتری دارند.

این موضوع که در کتاب گزارشگری مالی و ارتباط آن با عدم تقارن اطلاعاتی و حقوق صاحبان سهام نیز به آن اشاره شده است، بیانگر آن است که میان ساز و کار گزارشگری و کارایی سرمایه گذاری ارتباطی وجود دارد و کیفیت بالای گزارشگری به کاهش خطر اخلاقی و انتخاب نادرست منجر خواهد شد. بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه اقتصاد بر محور اطلاعات قرار دارد، به طوری که جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی مشارکت کنندگان می‌شود و در نهایت، توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان می‌آورد

از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات حائز اهمیت است. در صورتی که انتقال اطلاعات به صورت نابرابر و نامتقارن بین افراد صورت گیرد، می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب شود. از لحاظ تئوری، تاثیر فراوانی گزارشگری بر عدم تقارن اطلاعاتی نا مشخص است. اگر اطلاعات در دسترس عموم افزایش پیدا کند، گزارش‌های مالی مکرر می‌تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد. مطالعات نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران خبره برای به دست آوردن اطلاعات خصوصی به منظور پیش بینی افشاهای آینده پاداش خواهند گرفت که این پاداش با فراوانی گزارشگری افزایش می‌یابد؛ زیرا فراوانی گزارشگری بالا به دلیل فواید حاصل از اطلاعات شخصی، سود بیشتری را نصیب سرمایه‌گذاران خبره می‌کند. بنابراین گزارشگری مکرر می‌تواند منجر به سررسید شدن عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر شود تا سرمایه‌گذاران خبره فعالیت‌های خود را در زمینه کسب اطلاعات خصوصی افزایش دهند. 

علاوه بر این، فراوانی گزارشگری بالا می‌تواند باعث تشویق یا تضعیف تهیه اطلاعات از واسطه‌های مالی مانند تحلیلگران مالی و رسانه‌های تجاری شود. به طور مشابه، از لحاظ مفهومی مشخص نیست که چگونه فراوانی گزارشگری مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر می‌گذارد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: مفاهیم کلی گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و حقوق صاحبان سهام

فصل دوم: گزارشگری مالی در بازار سرمایه

فصل سوم: نگاهی به پژوهش‌های انجام شده در زمینه گزارشگری مالی و تاثیر آن بر افشاء و هزینه‌های سرمایه

فصل چهارم: بررسی پژوهشی در زمینه ارتباط بین گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نتایج آزمون‌ها

منابع فارسی

منابع لاتین

معرفی کتاب صوفیسم و تائوئیسم

فیلسوف معروف توشی هیکو ایزوتسو در کتاب صوفیسم و تائوئیسم، به مقایسه میان مکتب ابن‎‌عربی در عرفان و مکاتب لائوتزو و چانگ‎‌تزو در تائوئیسم پرداخته است.

کتاب صوفیسم و تائوئیسم (Sufism and Taoism)، در کنار ارزش ذاتى خود پیامى با ارزش به همراه دارد که اگر بتوان میان دو سنت دور از یکدیگر، یعنى اسلام و تائوئیزم گفت‌وگو برقرار کرد، هر برقرارسازى گفت‌وگو میان سنت‌هاى متقارب نظیر اسلام، یهودیت و مسیحیت کارى به‌ مراتب ساده‌تر خواهد بود. علائم تفاعل و تشابه میان این سنت‌ها به اندازه‌اى فراوان و در دسترس است که اندیشه محقق را به تحسین و شگفتى وامى‌دارد.

آشنایی خوب توشی هیکو ایزوتسو (Toshihiko Izutsu)، با این دو مکتب عرفانی و همچنین تفکیک معرفی دو سنت عرفانی از بخش مقایسه، از جمله امتیازاتی است که این کتاب را شایسته خواندن می‌کند. این اثر در حقیقت مطالعه‌اى مقایسه‌اى درباره‌ی ادیان است که نظیرى در میان آثارى که تاکنون در این زمینه میان اسلام و سایر ادیان پدید آمده وجود ندارد. مؤلف به خوبى آگاه است که اسلام دینى متعدد الابعاد است و مقارنه آن با سایر ادیان تنها هنگامى میسر خواهد بود که بتوان در این میان نوعى موازنه مفهومى برقرار کرد. با عنایت به بنیان باطن‌گرا و پر غرابت تائوئیزم و اینکه مقارنه کلى آن با مجموعه چند بعدى اسلام به صورت کلى میسر نیست، ایزوتسو مدرسه ابن‌عربى را مى‌یابد.

در بخشی از کتاب صوفیسم و تائوئیسم می‌خوانیم:

هنگامى که انسانى به این مرحله از تحول روحى مى‌رسد کاملاً شایستگى نام انسان کامل، را مى‌یابد. با این حال، این آخرین و غایى‌ترین مرحله نشستن در عزلت نیست. هنوز مرحله‌اى بالاتر در وراست و آن این مرحله، نه دیگر مرگ و نه دیگر حیات، است. چانگ‌تزو گهگاه آن را، آخرین کرانه معرفت مى‌خواند. در این آخرین مرحله، انسان دیگر با ده‌ هزار چیز یکى نیست، چنانکه در مرحله قبل بود. بلکه او با راز رازها و سرالاسرار که غایى‌ترین حالت متافیزیکى حق است و حق در آن هنوز به قلمرو تبدل جهانى پایین نیامده، یکى است. انسان در اینجا چنان با طریقت یکى است که حتى نمى‌داند که با آن یکى است. طریقت در اینجا دیگر به عنوان طریقت در آگاهى انسانى وجود ندارد. و این به آن سبب است که دیگر در هیچ کجا آگاهى، باقى نمانده و حتى اثرى از آن هم نیست. عزلت کامل است. تحقق چنین عزلت کاملى را باید با اشاره به این حقیقت متافیزیکى توصیف کرد که حق مطلق (طریقت) در اطلاق مطلق خود چیزى است که حتى نمى‌تواند چیز، خوانده شود. بنابراین عرف معمول در فلسفه‌هاى شرقى آن است که به حق با کلمه هیچ چیز (= Nothing) اشاره کنند.

مراحل تحول روحى – که در بالا مورد اشاره قرار گرفت – در جاهاى متعددى به گونه‌هاى مختلف توسط چانگ‌تزو مورد بحث قرار گرفته است. گاهى او روندى صعودى و گاهى روندى نزولى را مى‌گزیند. اولین روند اشاره به روندى حقیقى است که در آن ضمیر انسان به تدریج به طرف کمال روحى مى‌رود. نمونه‌اى آشنا از اینگونه توصیف را مى‌توان در مقطعى یافت که در آن ادعا مى‌شود که میان شخصى به نام نان پوتزو کئوى و مردى کامل (یا زن کامل؟) به نام نویو گفت‌وگویى شده است. چانگ‌تزو در این مقطع مراحلى را توصیف مى‌کند که انسانى که با استعداد انسان کامل شدن زاده شده طى مى‌کند تا حقیقتاً به آخرین مرحله مى‌رسد. این توصیف اگر به عنوان همتاى مفهوم اسلامى فنا، در نظر گرفته شود بسیار جالب خواهد بود.

فهرست مطالب

پیشگفتار مترجم

پیشگفتار

مقدّمه

بخش اول

فصل اول: رؤیا و واقع

فصل دوم: مطلق در اطلاق خود

فصل سوم: خودشناسى انسان

فصل چهارم: وحدت مافوق طبیعت و کثرت مشهود

فصل پنجم: حیرت

فصل ششم: سایه حق

فصل هفتم: اسماء الهى

فصل هشتم: اللّه‌ و ربّ

فصل نهم: رحمت

فصل دهم: آب حیات

فصل یازدهم: تجلى حق

فصل دوازدهم: اعیان ثابته

فصل سیزدهم: آفرینش

فصل چهاردهم: انسان به عنوان جهان کوچک

فصل پانزدهم: انسان کامل به عنوان فرد

فصل شانزدهم: رسول، نبى و ولّى

فصل هفدهم: قدرت جادویى انسان کامل

بخش دوم

فصل اول: لائوتزو و چانگ‌تزو

فصل دوّم: از اسطوره آفرینى تا متافیزیک

فصل سوم: رؤیا و حقیقت

فصل چهارم: در وراى این و آن

فصل پنجم: ولادت یک نفس جدید

فصل ششم: در برابر ذات‌گرایى

فصل هفتم: طریقت

فصل هشتم: دروازه شگفتى‌ها

فصل نهم: جبر و اختیار

فصل دهم: قلب کلى ارزشها

فصل یازدهم: انسان کامل

فصل دوازدهم: سیاست تجانس

بخش سوم: ختام تأملى در مقارنه

فصل اول: مقدمات روش شناختى

فصل دوم: تبدل درونى انسان

فصل سوم: ساختار چند لایه‌اى حقیقت

فصل چهارم: ذات و وجود

فصل پنجم: تطور ذاتى وجود

معرفی کتاب تهدیدهای فضای مجازی و راهکارهای مقابله با تکیه بر آیات و روایات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و متخصصین

کتاب تهدیدهای فضای مجازی و راهکارهای مقابله با تکیه بر آیات و روایات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و متخصصین نوشته علی محمدی، به بررسی شاخص‌ها و ویژگی‌های تهدید رسانه‌ای، رسانه در لغت و اصطلاح، انواع رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد.

از جمله تهدیدها می‌توان به این موارد اشاره نمود:

چگونگی ترویج شایعات خرافات سحر و جادو، دوستی‌های بین دختران و پسران، فراموشی یاد خدا و قیامت، ترویج عرفان‌های نو ظهور و دین‌هایی که به اسم اسلام، گسترش فحشاء و هم جنسی بازی، خود ارضائی، بدحجابی و آرایش در محیط‌های عمومی و ترویج اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و…، مصرف گرایی تجمل گرایی در کشورهای در حال توسعه، در بین مسلمانان برشمرد.

ماهواره‌ها و سایت‌ها اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی زمینه ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی را ترویج می‌دهند. و باعث غفلت از یاد خدا و تحریک شهوت می‌شوند. با توجه به بررسی‌های انجام شده، تا به حال اثر مستقلی که این امر را بررسی و راهکارهای قرآنی آن را بررسی نماید در سایت‌های رسمی علمی ثبت نگردیده است. با توجه به گستردگی و دسترسی آسان اینترنت، روزانه ۲۰۰ سایت هرزه در دنیا راه‌اندازی می‌شود. آمارها و یافته‌ها نشان می‌دهد که حدود ۲۶ میلیون وب سایت با محتوای غیر اخلاقی در اینترنت وجود دارد. طبق آمارهای مراکز رسمی «میزان استفاده مردم ایران از رسانه ماهواره بیش از ۶۰ درصد است». این آمار، نشان می‌دهد که اثرگذاری ماهواره در ایران به مراتب بیشتر از چیزی است که تاکنون تصور ‌شده است.

رسانه‌ها می‌توانند اخلاق و رفتار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و حتی اشتهای تحصیلی ایجاد کنند و در بسیاری از مواقع بر پدرها، مادرها، معلم، مدرسه، کتاب و دفتر، در تربیت جوانان پیشی می‌گیرند، مطابق آمار اینترنت حدود ۱۰ درصد از پایگاه‌های اینترنت متعلق به پایگاه‌های فساد اخلاقی است و ۹۰ درصد از آن‌ها مربوط به پایگاه‌های اطلاعاتی علمی است. اما متأسفانه ۹۰ درصد از جوانان گرفتار پایگاه‌های فساد اخلاقی موجود در اینترنت هستند. اعتیاد به اینترنت در بسیاری از مواقع از اعتیاد به مواد مخدر و معتادان که به اینترنت هستند خطرناک‌تر است. بیش از ۵۰ درصد از تخت‌های بیمارستان‌های کانادا و آمریکا مختص به بیماران روانی است و بیشتر بیماران روانی، افراد افسرده به‌ رغم سابقه کوتاه غرب در حمایت از حریم خصوصی، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. حریم خصوصی پیش از آن که در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش‌بینی شود، با تأکید بسیار در منابع اسلامی مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تأکید شده است. سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و سیره مسلمانان نیز سرشار از توصیه‌هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است.

برخی از اندیشمندان معتقدند که رسانه‌ها حاکمیت و قدرت تعیین سرنوشت انسان‌ها را از آنان سلب و در اختیار خود گرفته‌اند و بر اندیشه، ادراک و احساس افراد مسلط شده‌اند. قرآن کریم در همه موضوعات دارای مطلب و بیان است، چرا که «تبیانا لکل شیء» بیان‌گر همه چیز است.

تهدید نرم مجموعه اقداماتی است که باعث دگرگونی هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می‌شود. در واقع تمام تحولاتی که موجب شود تا اهداف و ارزش‌های حیاتی یک نظام سیاسی به خطر افتد یا باعث ایجاد و تغییر و دگرگونی اساسی در عوامل تعیین‌ کننده‌ی هویت ملی و دینی یک کشور شود، تهدید نرم به شمار می‌آید.

در بخشی از کتاب تهدیدهای فضای مجازی و راهکارهای مقابله با تکیه بر آیات و روایات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و متخصصین می‌خوانید:

امروزه تبلیغ در فضاهای مجازی توسط فرقه‌ها و گروه‌های انحرافی به یکی از شیوه‌های موثر جذب آن‌ها تبدیل شده است. در این پروسه افراد ناآگاه با حضور در چت روم‌ها و فضاهای ارتباطی و با در اختیار قرار دادن مشخصات و راه‌های ارتباطی خود، موجب می‌شوند که افراد ناشناس در چهره‌ای موجه اما با اهدافی شوم و پلید به راحتی با آن‌ها ارتباط برقرار نمایند. این شیوه مدتی است که به عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های جذب در گروه‌های انحرافی مطرح شده است.

پدیده فرقه‌های عرفانی، به عنوان آفتی مهم فرا روی نظام اسلامی است که نیازمند باز پژوهی و آسیب‌شناسی عمیق و همه جانبه و گسترده است و جا دارد چهره‌ها و نهادهای فرهنگی با روش‌های علمی و آماری به تبیین زوایای مختلف آن همت گمارند.

فرقه‌ها، گروه‌هایی هستند که با فاصله گرفتن از اعتقادات رایج و مرسوم در یک جامعه به تدریج به انزوا کشیده می‌شوند و ماهیت خویش را در جدایی از جامعه تعریف می‌کنند.

در چند دهه اخیر مهم‌ترین جریانی که چالش جدی برای نظام استبداد جهانی ایجاد کرده، جریان معنویت‌گرایی و بازگشت به دین بر اساس مدل اسلام اهل بیت (ع) اسلام است. در مقابل این جریان فرقه‌های عرفانی با هدف مدل‌سازی برای جلوگیری از گسترش معنویت در غرب و مقابله با دین و دین‌گرایی و ایجاد جریان موازی در مواجهه با مدل جمهوری اسلامی به وجود آمده‌اند. در واقع این فرقه‌ها وظیفه دارند تا روند وضعیت سلطه‌گرایانه غرب را تداوم داده و گفتمان سلطه پذیرانه در حیات طبیعی معاصر جهت مقابله با اسلام ناب محمدی (ص) را استمرار دهند.

فهرست مطالب

فصل اول

۱- مقدمه

۱-۲- پیشینه

۱-۳- شاخص‌ها و ویژگی‌های تهدید رسانه‌ای

۴- ۱- رسانه در لغت و اصطلاح

۱-۵- انواع رسانه‌ها وشبکه‌های اجتماعی

۱-۵-۱- انواع رسانه‌ها

۱-۶- مصادیق بارز رسانه‌های نوین (فضای مجازی)

۱-۶-۱- ماهواره

۱-۶-۲- اینترنت

۱-۶-۳- شبکه‌های اجتماعی

۱-۷- اهمیت یادگیری سواد رسانه‌ای

۱-۸-وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی

۱-۹- علل گرایش به رسانه‌های سایبر

۱-۱۰-اهداف آموزش سواد رسانه‌ای

۱-۱۱-راه‌های درست استفاده کردن از فضای مجازی

۱-۱۲-اصطلاحات و واژه‌گان رسانه در قرآن و روایات

خلاصه فصل اول

فصل دوم: تهدیدهای فضای مجازی (اینترنت شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ها)

۲-۱- مقدمه

۲-۲- ترویج شایعات خرافات و سحر

۲-۲-۱- شایعات

۲-۲-۲- عوامل گسترش اخبار و پیام‌های ناموثق

۲-۲-۳- فرق مفهوم کذب و دروغ با شایعه

۲-۲-۴-شایعات از منظر آیات و روایات

۲-۲-۵- انواع شایعات تفرقه افکن

۲-۳- ترویج سحر

۲-۳-۱- سحر در آیات و روایات

خداوند می‌فرماید

۲-۴-ترویج عرفان‌های نو ظهور و دین‌های که به اسم اسلام درست شده اند

۲-۴-۱- مقدمه

۲-۴-۲-اهداف فرقه‌های نوظهور

۲-۴-۳-شیوه‌های فرقه‌های نوظهور

۲-۴-۴-روشنگری درباره فرقه‌های انحرافی

۲-۴-۵-بدعت از منظر آیات و روایات

۲-۵- ترویج دوستی دختران و پسران

۲-۵-۱-نقش دوست در سرنوشت انسان‌

۲-۶- ترویج مصرف گرایی در کشور‌های در حال توسعه مثل ایران

۲-۶-۱- مقدمه

۲-۶-۲- روش‌های تاثیرگذاری یک پیام تبلیغات

۲-۶-۳-یک راه درمان اساسی (جراحی) اقتصاد کشور

۲-۷- غفلت ازیاد خدا و معاد و یاد امام زمان (علیه السلام)

۲-۸- ترویج فحشاء و هم جنس بازی و خود ارضائی

۲-۸-۱-نکاتی درباره شیطان و چگونگی توفیق رهای از دام شیطان

۲-۸-۲- نکاتی درباره زنا

۲-۸-۳-اسلام براى پیشگیرى از زنا، برنامه‌هایى ارائه داده است، از قبیل

۲-۸-۴- لباس تقوی پوشش زیبا برای شهوت

۲-۸-۵-ازدواج و نماز دو وسیله بازدارنده تهدیدهای فضای مجازی

۲-۸-۶-نگاه‌هاى حرام

۲-۸-۷- افزایش تمایلات همجنس گرایانه و خود ارضایی

۲-۹- ترویج اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی

۲-۹-۱- حرمت شراب در آیات و روایات

۲-۹-۱-۲- حرمت شراب درورایات‌

۲-۱۰- ترویج بد حجابی و آرایش در محیط‌های عمومی

۲-۱۰-۱- مرز نیکی مرد به همسر

۲-۱۰-۲- حیاء و عفت و حجاب

۲-۱۰-۳-آسیب‌های بدحجابی را در چهار عرصه‌ی کلی طبقه‌بندی می‌کند

۲-۱۱- ترویج بازی‌های رایانه‌ای خشن و توهین آمیز به مقدسات الهی

۲-۱۱-۱- ویژگی‌های بازی‌های رایانه‌ای

۲-۱۱-۲- انواع بازی‌های رایانه‌ای

۲-۱۱-۳- عوارض

۲-۱۱-۳- چند نمونه‌ای از بازی‌های رایانه‌ای (پر مخاطب دنیا)

۲-۱۱-۴-چند بازی ایرانی

‌۲-۱۲-یکی دیگر از تهدید‌های فضای مجازی هکرها هستند.

۲-۱۲-۱- تعریف هکرها

۲-۱۲-۲- نمونه‌های از اقدامات هکرها

۲-۱۲-۳- راهکارها برای مقابله با نرم‌افزارهای جاسوسی

۲-۱۲-۴- سلاح‌های جنگ سایبری cyber warfare

۲-۱۳- ریشه یابی انحرافات

۲-۱۳-۱-هوى‌پرستى از نظر قرآن و روایات

۲-۱۳-۲- تسلیم مقام نبوت نبودن‌

۲-۱۳-۳- امورى که موجب غفلت مى‌شوند

۲-۱۴- راهکار محو فساد رسانه ای

فصل سوم: راهکارها

مقدمه

۳-۱-راهکارهای قرآنی و روایی مقابله با تهدیدهای رسانه‌های نوین

۶- معرفت افزایی درباره امام زمان علیه‌السلام و اهداف امام زمان)

۷- تقویت دانش دشمن شناسی

۳-۱- راه‌کارهای قرآنی و روایی مقابله با تهدیدهای فضای مجازی

۳-۱ -۱- ترویج فرهنگ اسلامی و تربیت معنوی خانواده

۳-۱-۲- پند گیری از داستان‌های قرآنی

۳-۱-۳-اعطای بینش و اصلاح نگرش در مورد خالق و معبود واقعی

۳-۱-۴-اعطای بینش و اصلاح نگرش در مورد حقیقت دنیا

۳-۱-۵- اعطای بینش و اصلاح نگرش در مورد مرگ و برزخ و قیامت و تجسم اعمال

۳-۱-۶- معرفت افزایی درباره امام زمان علیه السلام و اهداف امام زمان

۳-۱-۷- تقویت دانش دشمن شناسی

۳-امیدواری به قدرت نرم ایران و گسترش آن

۵-وارد کردن فرهنگ اسلامی در بستر اصلی زندگی مردم به ویژه دانشگاهیان

۶- ارتباط آگاهانه و رو در رو با مردم توسط علماء

۸-شناسایی روش‌های جدید تهاجم فرهنگى علیه انقلاب و مقابله با آن‌ها

۹-اعتقاد بهاین که جنگ و کارزار نرم به نفع ماست.

۳-۲- راه کارها در رهنمود‌های مقام معظم رهبری (دامه ظله) (در مقابله با تهدیدهای فضای مجازی)

۳-۲-۱- توضیح مسئولین درباره عملیات روانی دشمن برای مردم

۳-۲-۲- استفاده از فضای مجازی برای رشد و تعالی انسان

۳-۲-۳-امیدواری به قدرت نرم ایران و گسترش آن

۳-۲-۴- تشکیل اتاق فکر‌ی برای مقابله تهدید‌های فضای مجازی

۳-۲-۵-وارد کردن فرهنگ اسلامی در بستر اصلی زندگی مردم به ویژه دانشگاهیان

۳-۲-۶- ارتباط هنرمندانه رو در رو با مردم توسط علماء

۳-۲-۷-یادگیری تکنولوژی‌های جدید توسط روحانیون و تبلیغ دین با آن

۳-۲-۸- شناسایی روش‌های جدید تهاجم فرهنگى علیه انقلاب و مقابله با آن‌ها

۳-۲-۹- اعتقاد به این که جنگ و کارزار نرم به نفع ماست.

۳-۲-۱۰-تقویت و پربار کردن فعالیت‌های هنری و فرهنگی

۳‌ -۲-۱۱- اتحاد مردم و جریان‌های سیاسی و دوری از اختلاف و تردید و بدبینی

۳ -۲-۱۲- امید به آینده و دیدی خوشبینانه همراه با اعتماد به نفس به دور از نا امیدی

۳-۲-۱۳- راه‌اندازی کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی آزاد

۳-۲-۱۴- بصیرت آحاد جامعه و به ویژه نخبگان

۳-۲-۱۵-‌ ایستادگی و عدم سازش در برابر دشمنان انقلاب و نظام اسلامی

۳-۲-۱۶-راه کارهای کلی دیگر مقابله با جنگ نرم در فرمایشات مقام معظم رهبری

۳-۳-راه کارها از نظر متخصصین فضای مجازی

۱۶- تشکیل حکومت جهانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

۳-۳-۱- راه‌اندازی بسیج شبکه‌ای با استفاده از پتانسیل اینترنت

۳-۳-۲-ترویج ارزش‌ها و باورهای اسلامی در جامعه و هنجارها در محیط خانواده

۳-۳-۳-پذیرش وجود جنگ

۳-۳-۴-روشنگری

۳-۳-۵-تقویت دانش دشمن‌شناسی

۳-۳-۶-رفع آسیب‌ها

۳-۳-۷-امیدواری به پیروزی

۳-۳-۸-تبیین ابعاد قدرت نظام جمهوری اسلامی

۳-۳-۹-استفاده تمام عیار از هنر

۳-۳-۱۰- تاسیس مراکزی برای ترویج قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

۳-۳-۱۱-تهیه طرح جامع تعلیم و تربیت اسلامی

۳-۳-۱۲- تهدیدشناسی جنگ نرم

۳-۳-۱۳- استفاده از روش‌های رسانه‌ای

۳-۳-۱۴-حمایت مالی از تعمیق قدرت نرم نظام در محیط‌های مجازی

۳-۳-۱۵-قانونمند کردن نظام جامع دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۳-۳-۱۶- تشکیل حکومت جهانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

۳-۳-۱۷-فیلتر کردن سایت‌های نا مناسب و ایجاد فضاهای مثبت در فضای مجازی

۳-۴-۱- مقدمه

۳-۴-۲- اتفاقات واقعی از اینترنت وشبکه‌های اجتماعی و ماهواره

نتیجه‌گیری

منابع

معرفی کتاب اسرار ماندگاری عشق

کتاب اسرار ماندگاری عشق اثر برگزیده‌ پروفسور جان گری، در رابطه با تفاوت‌های نگرشی مردان و زنان است و دید روشنی راجع به شناخت دنیای مردان و زنان را ارائه می‌دهد و مسیری را به ایشان نشان خواهد داد که بتوانند نسبت به یکدیگر دید مثبت داشته باشند و هماهنگ با هم عمل کنند.

جان گری (John Gray) در این کتاب خاطر نشان می‌‌کند که رابطه بین زنان و مردان همیشه پیچیده بوده است. در حقیقت کتاب اسرار ماندگاری عشق (Mars and venus in touch enhancing the passion with great communication) ادامه سری کتاب‌های «زنان ونوسی و مردان مریخی» است و همان‌گونه که عنوان کتاب نیز نشان می‌دهد روش‌های ارتباط برقرار کردن و چگونگی حفظ ارتباط بین همسران را توصیف می‌کند. کتاب، مهارت‌های ساده و با ارزشی ارائه می‌کند که همسران به کمک آن می‌توانند درک خویش را نسبت به همسرشان و نیازهای او افزایش دهند. هم‌‌چنین نشان می‌دهد چگونه یک ارتباط هدفمند باعث جاودانگی عشق، احساس و درک می‌شود.

در واقع جان گری با بیان نکات ریز و کلیدی در روابط بین زوجین، به ایشان در درک فردی خویش نیز کمک می‌کند و حتی افرادی که چنین رابطه‌ای را تجربه نکرده‌اند با مطالعه کتاب اسرار ماندگاری عشق می‌توانند به نکات اخلاقی بسیاری در خویش پی ببرند.

پروفسور جان گری یکی از بزرگ‌ترین روانشناسان جهان محسوب می‌شود و در حقیقت عقاید این مرد بزرگ تاثیرات شگرفی در دنیای روانشناسی بر جای گذاشته و در سراسر این پهنه‌ گسترده کم‌تر کسی را می‌یابیم که پروفسور جان گری و آثارش را نشناسد. ایشان سال‌های بسیاری را صرف تحقیق و شناخت روحیات پیچیده‌ی زنان و مردان نموده‌اند و نتایج گران‌بهای خویش را در قالب کتب گوناگون در اختیار همگان قرار داده‌اند.

پروفسور زنان و مردان را به شناخت و درک تفاوت‌های خویش و برقراری ارتباط کلامی و عاطفی دعوت می‌کنند و نشان می‌دهند چگونه همسران می‌توانند با درک این تفاوت‌ها، یکدیگر را بهتر بشناسند و در رفع نیازهای عاطفی خویش برآیند و با ارائه‌ راه‌حل‌های مفید و سازنده، در جاودانه‌ کردن عشق بین همسران، به ایشان کمک می‌کنند.

با کتاب‌ اسرار ماندگاری عشق، شما برای اولین بار یا دوباره می‌آموزید چگونه زنان و مردان می‌توانند بهتر با هم ارتباط برقرار کنند و همدیگر را درک نمایند.

در حالی که همگی در برقراری ارتباط موفقیت‌‌آمیز افکار و خواسته‌های خویش با جنس مخالف نااُمید و عاجز هستیم، موفقیت وافر کتاب‌های مردان مریخی، زنان ونوسی و متعاقب آن کتاب اسرار ماندگاری عشق / برقراری ارتباط بین مریخی‌ها و ونوسی‌ها، گواه آشکاری است که اکثر ما را برای کشف راه‌های جدید و نیکوتر برقراری ارتباط و درک یکدیگر امیدوار می‌کند.

در حقیقت، راز خلق عشقی ماندگار، ابتدا درک نیازهای شخصی خویش و سپس درک نیازهای متفاوت طرف مقابل است. اغلب اوقات، زمانی که عاشق می‌شویم، عشق خود به خود به وجود می‌آید زیرا تصور می‌کنیم اکنون همه‌ی نیازهای‌مان رفع خواهد شد، صرف‌ نظر از این واقعیت که هنوز این فرد که فکر می‌کنیم عاشقش هستیم را نمی‌شناسیم. زمانی که بفهمیم این شخص کامل نیست و نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای ما باشد، عشق رنگ می‌بازد.

ابراز احساسات منجر به بخشایش و انگیزه بیشتر برای بده بستان عشق و دلگرمی می‌شود. شما و طرف مقابل‌تان با کشف درکی نوین، پیشنهادهای مندرج در کتاب اسرار ماندگاری عشق را پشت سر خواهید گذاشت و راه‌هایی را کشف خواهید کرد که شما را قادر به برقراری رابطه‌ی عاشقانه با یکدیگر می‌کند.

اگر رابطه‌ی شما نوپاست یا پنج سال از آن می‌گذرد، برای این‌ که بیاموزید چگونه می‌توانید فردی که عاشقش هستید را راضی‌تر نگه دارید، همیشه وقت دارید. در این صورت، عشق شما سر مشقی خواهد شد برای این‌ که چگونه با هم می‌توانیم جهان را به مکانی دلپذیرتر تبدیل کنیم.

در بخشی از کتاب اسرار ماندگاری عشق می خوانیم:

مهم‌ترین مهارت در برقراری ارتباط، پیش‌بینی مشکلات موقتی و آگاهی از ضرورت یادگیری مجدد یک درس است تا تبدیل به ماهیت ثانویه شود. بنابراین، این آگاهی ما را امیدوار می‌کند تا برای عاشق بودن، صبور و بخشنده باشیم.

هر چند ممکن است یادگیری تمام مهارت‌های جدید طاقت‌فرسا به نظر برسد، اما مرحله‌ای بسیار هیجان‌‌انگیز است. هنگامی‌ که تجربه‌ی مهارت‌های جدید برقراری ارتباط را آغاز می‌کنید، نتایج محسوس و ملموس نظیر امید، دلگرمی و حمایت، شما را به ادامه دادن ترغیب می‌کنند. روابط شما درست از اولین قدم این سفر، به نحوی چشمگیر و سریع بهبود می‌یابد، و کم‌کم با تمرین بیشتر، بهتر می‌شود.

با یادگیری این مهارت‌های ضروری می‌توانید به عشق، صمیمیت، و شادی ماندگار نایل شوید. نباید عشق محو شود و شادی مشترک در مرحله‌ی ابراز عشق رنگ ببازد، صمیمیت را می‌توان با افزایش خرسندی عمیق‌تر کرد. در بخش بعدی، در صورتی که قصد داریم صمیمیت ماندگار را بررسی کنیم، موضوع آنچه زنان بیشتر نیاز دارند و مردان واقعا می‌خواهند، را توضیح می‌دهیم.

فهرست مطالب

سخنی با مخاطب

پیشگفتار

۱: یادگیری زبان تازهی عشق

۲: نیازهای متفاوت عاطفی ما

۳: مهارت‌های نوین گوش کردن و یاد گرفتن

۴: جادوی زنده نگاه داشتن عشق

۵: عمر عشق و اشتیاق

سخن آخر

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ آرمین زارعی آروم يواش

آپ موزیک برای شما عزیزان آهنگ آرمین زارعی بنام آروم يواش را آماده کرده است

Exclusive Song: Armin Zarei – “Aroom Yavash” With Text And Direct Links In UpMusic

tdhfdzg دانلود آهنگ آرمین زارعی آروم يواش

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

شعر : اشوان  / آهنگسازی : آرمین زارعی / تنظیم کننده : مسعود جهانی و فرزاد ماهان

UpMusicTag دانلود آهنگ آرمین زارعی آروم يواش

قسمتی از متن ترانه : 

چرا چشات خيسه عشقم چرا گريه کردي
چقدر عوض شدي تو نامرد اِنقدره با من سردي
تويي که با خنده هات عاشقم کردي ديگه نميخندي
چرا وقتي پيشمي چشماتو رو بقيه نميبندي

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

آرمین زارعی آروم يواش

دانلود آهنگ آرمین زارعی آروم يواش

معرفی کتاب عبور (مجموعه داستان)

کتاب عبور (مجموعه داستان)، شامل داستان‌‌ها و اشعاری کوتاه و در عین حال زیبا، از محمد قاسمی پور است که به شما کمک می‌کند ذهن و فکر خود را از هر چه شلوغی و کجی‌ست بشویید. 

در بخشی از کتاب عبور می‌خوانیم:

من سرنوشت زندگیت رو کامل می‌دونم هر کسی جای خانمت بود از همون سال اولی که کلی مشکل پیدا کردی و همه چیزت رو از دست دادی رهات می‌کرد و می‌رفت!‌ چه برسه به اینکه به این وضعیت هم دچار بشی و ده سال توی این بیمارستان بمونی!‌

دخترت!‌ واقعاً خانمی شده واسه خودش،‌ می‌خواد روانپزشک بشه من مطمئنم با اراده‌ای که داره حتماً امسال ‌کنکور قبول میشه،‌ همش هم بخاط شماست!‌ می‌گه می‌خوام بابام رو خوب کنم!‌ این همه چیزای خوب برای فکر کردن داری بازم می‌ری سراغ گذشته و مشکلاتت!‌ بابا دیگه دست بردار!‌ قبلاً هم بهت گفتم فقط خودت می‌تونی به خودت کمک کنی ماها فقط می‌تونیم راهنماییت کنیم ولی همه‌چی دست خودته!‌ تو باید از این بحران عبور کنی!‌ عبور!‌ می‌فهمی!‌ مثل عبور از روی رودخونه ست!‌ اونم از روی پل!‌ تو الان ده ساله وسط اون پل واستادی و همش داری به داخل رودخونه که مطلاطم و خروشانه نگاه می‌کنی!‌ ذهنت رو از نگاه کردن به رودخونه خشمگین آزاد کن و از روی پل عبور کن!‌!‌

چند هفته‌ای گذشت،‌ احمد توی تختش دراز کشیده بود،‌ یه پیرمردی رو هم تازه آورده بودن توی همون اتاق و خانم دکتر به پرستارایی که اونجا بودن می‌گفت: پسر این بنده خدا می‌گه بابام دیوونست!‌ و اصرار داره که بستریش کنیم الانم رفته کارای تشکیل پرونده‌اش رو انجام بده،‌ ولی بنظر من که این بنده خدا مشکلی نداره!‌ حالا یه چند وقتی باید تحت نظر باشه بعد اگه واقعاً مشکلی نداشت ترخیصش می‌کنیم.

هنوز داشتن صحبت می‌کردن که پسرش در زد و وارد اتاق شد،‌ یه سلامی کرد و رفت بالای تخت پدرش واستاد،‌ احمد احساس کرد صدای آشنایی شنیده!‌ با کمک دست‌هاش خودش را بطرف بالای تخت کشید و سعی کرد کمرش رو صاف کنه و تکیه زد به قسمت پشتی تخت و شروع کرد به نگاه کردن به روبروش!‌ تخت پیرمرده درست روبروی احمد بود،‌ پسرش هم بالای سر پدرش واستاده بود و پشتش به احمد بود،‌ هرزگاهی صورتش بر می‌گشت و مشخص بود که ریش بلندی داره!‌ موهاش هم بلند بود و از پشت،‌ دم اسبی بسته بود،‌ یه زنجیر طلا هم دور دستش بود و پیراهن مشکی آستین کوتاهی تنش کرده بوده.

احمد نمی‌دونست چرا!‌ ولی حس عجیبی داشت!‌ قلبش به شدت می‌زد و استرس گرفته بود!‌ خانم دکتر نزدیک تخت احمد واستاده بود و داشت برگه‌های پزشکی کنار تخت احمد رو چک می‌کرد و خلاصه وضعیت امروز احمد رو توش یادداشت می‌کرد،‌ این کار رو هر روز با دقت و وسواس زیادی انجام می‌داد.

احمد نگاهش به روبرو بود و به اون مرد که پشتش بطرفش بود خیره شده بود،‌ بالاخره پسر اون پیرمرد ‌برگشت!

فهرست مطالب

گزیده اشعار

زندگی

لحظه

دیدار

پائیز

زمستان

بهار

مجموعه داستان‌های کوتاه

عبور

آرزوی کوچک، دردسر ‌بزرگ…

نگهبان دشت شقایق‌ ‌

معرفی کتاب خاطرات یک بچه‌ی بی‌عرضه: حقیقت تلخ

کتاب خاطرات یک بچه‌ی بی‌عرضه: حقیقت تلخ نوشته‌ی جف کینی، زندگی پسر بچه‌ای را با زبانی طنزآمیز روایت می‌کند که به معنای واقعی بی‌عرضه است.

گرگ هفلی که اصلا بی‌عرضه بودن خود را قبول ندارد و فکر می‌کند روزی آدم مهم و ثروتمندی می‌شود، گاهی می‌خواهد خودی نشان دهد و بعضی از مشکلات را حل کند اما تقریبا همیشه اوضاع را بدتر از قبل می‌کند.

جف کینی (Jeff Kinney) نویسنده، طراح بازی، کارتونیست، بازیگر و کارگردان، مجموعه کمیک‌ استریپی به نام ایگدوف که در نشریه‌ی دانشجویی دایاموندبک منتشر می‌شد را خلق کرد. کینی با نویسندگی و تصویرگری مجموعه کتاب‌های کودک “دفترچه‌ خاطرات یک بی‌عرضه” به شهرت رسید. او آن را در ۱۹۹۸ طراحی کرد، اما اولین‌بار در آوریل ۲۰۰۷ به شکل کتاب چاپ و منتشر شد. مجله‌ی تایم در آوریل ۲۰۰۹ نام کینی را در زمره‌ی تأثیرگذارترین اشخاص جهان آورده است.

کتاب خاطرات یک بچه‌ی بی‌عرضه، حقیقت تلخ (Diary of a Wimpy Kid: The Ugly Truth) جلد پنجم از مجموعه شش جلدی «خاطرات یک بی‌عرضه» است.

در بخشی از کتاب خاطرات یک بچه‌ی بی‌عرضه، حقیقت تلخ می‌خوانیم:

بدبختانه، مامان و بابا دیروز قبل از رودریک برگشتن خونه و بابابزرگ هم برگشت خونه‌ی سالمندان. واقعا حیف شد چون واقعا دلم می‌خواست اجرای دستورالعمل صفحه‌ی “س” رو ببینم.

مامان گفت اون و بابا در طول این چند روز خیلی با هم حرف زدن و هر دوتایی به این نتیجه رسیدن که از وقتی اون برگشته سر درس و مشقش، اوضاع خونه حسابی به هم ریخته. من فکر می‌کردم مامان می‌خواد ما رو به خاطر این‌ که وظایف‌مونو انجام ندادیم توبیخ کنه، ولی اون گفت که می‌خواد یه نفرو استخدام کنه تا توی تمیز کردن خونه کمک کنه. نمی‌تونستم حرفی رو که می‌شنیدم باور کنم. عبارتی که مامان به کار برد «کمک در کارهای خانه» بود، ولی من می‌دونم که معنیش یعنی «کلفت».

به گمونم مامان از این‌ که می‌خواد یه نفرو واسه انجام کارای خونه استخدام کنه حسابی خجالت می‌کشه، چون از همه‌مون خواست این قضیه رو به هیچ‌ کس نگیم.

متأسفم، ولی فرصت‌هایی مث این همیشه گیر من نمی‌یاد. واسه همین یه کمی سخت بود که توی مدرسه جلوی خودمو بگیرم. شیراک گوپتا گفت که خونواده‌ش نیازی به کلفت ندارن و اون خوشحاله که هر روز وقتی از مدرسه برمی‌گرده، مامانش خونه است. ولی من مطمئنم این حرفی‌ایه که تموم آدمایی که کلفت ندارن می‌زنن تا یه کم دلشون خنک بشه.

فردا اولین روز کار کلفت ما ایزابلاست. فکر می‌کردم معناش اینه که همگی می‌تونیم راحت بشینیم و یه کمی بیشتر ریخت و پاش کنیم، چون قراره یکی پشت سرمونو جارو کنه؛ ولی مامان امشب همه رو مجبور کرد خونه رو تمیز کنیم. اون گفت نمی‌خواد ایزابلا فکر کنه که ما توی «خوک‌دونی» زندگی می‌کردیم.

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ حمید عسکری بارون

همین الان می توانید گوش دهید به ترانه بارون با صدای حمید عسکری از آلبوم کما 1

Exclusive Song: Hamid Askari – “Baroon” With Text And Direct Links In UpMusic

fh دانلود آهنگ حمید عسکری بارون

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

قسمتی از متن ترانه : 

آخه تو عزیز قصه‌هامی

♬♫
آخه تو شعر روی لبامی

♬♫
آخه جون تو بسته به جونم

UpMusicTag دانلود آهنگ حمید عسکری بارون
اگه بری دیگه نمی تونم

♬♫
آخه اسم تو رو که میارم

♬♫
میشی همه‌ی دار و ندارم

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

حمید عسکری بارون

دانلود آهنگ حمید عسکری بارون

معرفی کتاب راهکارهای بهبود مقررات‌گذاری و نقش آن در توسعه بازار بورس

کتاب راهکارهای بهبود مقررات‌گذاری و نقش آن در توسعه بازار بورس نوشته‌ی نشاط حبیبی قبادیان، لزوم تنظیم بازار بورس به عنوان یکی از وظایف اساسی دولت را تشریح می‌کند.

لزوم تنظیم بازار بورس از بدو تأسیس بازارهای بورس مطرح بوده است. اما شیوع و توسعه‌ی آن به چند دهه‌ی اخیر بازگشته و همراه با ظهور و توسعه‌ی مفهوم دولت تنظیمی بوده است. در عین حال تجربیات این مدت نشان داده که دخالت بیش از حد، به مانند عدم دخالت مشکلاتی را ایجاد می‌نماید. لذا امروزه لزوم تنظیم بازار بورس، امری است پذیرفته شده و اختلافات تنها به نحوه‌ی تنظیم و محدوده‌ی آن باز می‌گردد.

بر این اساس چالش اساسی این کتاب عبارت است از بررسی مفهوم مقررات‌گذاری و چهارچوب آن به طور خاص، در خصوص بازار بورس، بررسی علل لزوم تنظیم بازار بورس و تأثیر فعالیت‌های تنظیمی بر کارایی آن. در انتهای کتاب هم مشخص می‌شود که عواملی همچون شکست بازار توجیه‌ کننده لزوم دخالت دولت و تنظیم بازار بروس می‌باشد و در عین حال وجود مقررات بیش از حد می‌تواند منجر به کاهش کارایی بازار بورس گردد. همچنین استفاده مناسب از چارچوب مقررات‌گذاری موجب افزایش کارایی بازار می‌شود.

مقررات‌گذاری فرآیندی است که در آن دولت فعالیت خاصی را برای افراد و بنگاه‌ها مجاز یا غیرمجاز می‌سازد. در ایران شورای عالی بورس وظیفه‌ی مقررات‌گذاری را بر عهده دارد. سازمان‌های مقررات‌گذار تأثیر عمده‌ای بر افزایش کارایی بازار دارند اما در ایران نهادهای مقررات‌گذار مستقل عمل نکرده و از اقتصاد دستوری تبعیت می‌کنند و همین مسئله مشکلاتی را برای فعالان بازار ایجاد کرده و از رشد بازار جلوگیری نموده است. اما مقررات‌گذاری پس از بحث خصوصی‌سازی جایگاه بهتری یافته و اگر شورای عالی بورس از استقلال بیشتری برخوردار گردد و جریان آزاد و سریع اطلاعات را در بورس تأمین نماید حتماً در بازار شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.

در بخشی از کتاب راهکارهای بهبود مقررات‌گذاری و نقش آن در توسعه بازار بورس می‌خوانیم:

اولین ضمانت اجرایی که می‌توان برای تخطی از دستورالعمل‌ها و شرایط و مصوباتی که شورای عالی بورس وضع و تصویب می‌کند، تصور کرد صدور دستور تعلیق یا لغو مجوز فعالیت بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های تأمین سرمایه است. با این توضیح که شرکت‌های تأمین سرمایه شرکت‌هایی هستند که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادر و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کنند و می‌توانند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری و… را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهند. در نتیجه ابتدا فعالیت این شرکت‌ها با اخذ مجوز سازمان است، اما شورای عالی بورس این امکان را دارد تا در صورت تخطی از مقررات وضع شده آن‌ها را ملغی یا معلق کند. متعاقباً شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری و انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می‌دهد. حال اگر این شرکت دستورالعملی را که شورای عالی بورس جهت تبیین مقررات ثبت یا نگهداری اوراق بهادار تصویب کرده است رعایت نکند یا آن را نقض نماید با ضمانت اجرای لغو یا تعلیق مجوز فعالیت توسط شورا مواجه خواهد شد. همین وضعیت برای بازارهای خارج از بورس به عنوان بازاری که در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می‌گیرد و نیز برای بورس اوراق بهادار به عنوان بازاری متشکل خود انتظام وجود داردکه در آن اوراق بهادار توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، وجود دارد.

فهرست مطالب

پیشگفتار

بخش اول: شناسایی مفاهیم

فصل اول: بازار بورس

فصل دوم: مقررات‌گذاری

بخش دوم: توسعه بازار از مجرای مقررات‌گذاری در بورس

فصل اول: چارچوب مقررات‌گذاری و شکل‌دهی سیاست‌های مقررات‌گذاری

فصل دوم: تأثیر مقررات‌گذاری در بازار بورس

منابع و مآخذ

معرفی کتاب حقوق بیمار در فرض برائت گرفتن پزشک از مسئولیت

کتاب حقوق بیمار در فرض برائت گرفتن پزشک از مسئولیت نوشته‌ی مریم اشرف زاده فرسنگی، یکی از مباحث محوری مورد مطالعه در حقوق پزشکی را که درمان همراه با رضایت بیمار است، مورد بررسی قرار می‌دهد.

حفظ سلامت و آزادی اشخاص، یکی از مهم‌ترین هدف‌های قانون‌گذاری است و سلامتی و تندرستی افراد با نظم عمومی در ارتباط است. ایجاد مسئولیّت برای کسی که به جسم یا حقوق مربوط به شخص لطمه می‌زند، وسیله‌ای برای جلوگیری از بی‌مبالاتی‌ها و هشداری برای رعایت احتیاط است. از بین بردن این وسیله، بخشی از تضمین اجتماعی حقوق مربوط به شخصیّت را از بین می‌‌برد و از این نظر، خلاف نظم عمومی است.

حقوق و پزشکی از گذشته‌ای دور با یکدیگر در ارتباط بوده‌اند؛ به گونه‌ای که همواره نظارت بر اعمال پزشکان دغدغه‌ی قانون‌گذاران بوده است و تلاش شده تا فعالیّت این دسته از متخصّصان، ضابطه‌مند و به سامان گردد. امّا با پیچیده‌تر شدن جوامع، نگاه قانون‌گذار به سامان‌بخشی فعّالان پزشکی به تدریج دگرگون شده است. به عنوان نمونه نگاهی به قوانین کهن روشن می‌سازد که قانون‌گذار برای جلوگیری از مداخله نااهلان و نیز برای جلوگیری از خودسری‌های پزشکان چه مسئولیّت‌های سنگین و انتقادپذیری را در نظر گرفته است.

این مهم، به توجّه جدّی قانون‌گذار به نظارت بر پزشکان و دیگر متخصّصان گواهی می‌دهد. با ورود بیمار به بیمارستان، اجازه نامه‌های مختلفی از وی و همراهانش أخذ می‌گردد. رضایت‌نامه امضای مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه اقدام درمانی، از کلّیه خطرات عمل و روش‌های درمانی توسط پزشک معالج آگاهی پیدا می‌کند. رضایت‌نامه یک سند قانونی شناخته شده است؛ لذا دقّت در مفاد و رعایت نکات قانونی آن بسیار حائز اهمیّت می‌باشد. با توجّه به اهمیّت رضایت‌نامه‌ها در دفاع از حقوق بیمار و پزشک، آگاهی کادر درمانی از قوانین و مقرّرات مربوط به رضایت نامه‌ها ضروری است. براساس قوانین موجود و اصول اخلاقی، رضایت آگاهانه بیمار به درمان، شرط لازم برای هر اقدام پزشکی است و اقدام به معالجه بدون رضایت فرد معالجه شونده به مفهوم ارتکاب جرم بوده و استحقاق مجازات برای فرد مرتکب را دارد.

در بخشی از کتاب حقوق بیمار در فرض برائت گرفتن پزشک از مسئولیت می‌خوانیم:

با توجّه به اینکه اقدامات پزشکی بر طبق موازین علمی، عادتاً سودمند می‌باشند و پزشک نیز مرتکب تقصیر نشده است، رکن فعل محسنانه وجود دارد. البتّه نکته مهم، احراز نیّت محسنانه است. به همین دلیل در فتاوی فقها یکی از ویژگی‌های اساسی برای محسن دانستن پزشک، اقدام مجّانی وی در معالجه و کمک پزشک به بیمار، در شرایط اضطراری دانسته شده است و در مواردی که پزشکان با بیماران به نحوی رفتار می‌کنند که از سوی بیمار و اطرافیان او چنین احساس می‌شود که پزشک معالج آن‌ها را درک نموده و مراقب آن‌ها بوده، مسلّماً پزشک را فردی محسن می‌شناسند که نهایت تلاش خود را به کاربرده امّا موفّق نشده است.

امّا چنانچه خلاف این موارد احساس بشود و این تصوّر برای بیمار حاصل گردد که پزشک در قبال اجرتی که از وی دریافت می‌کند، مانند سایر مشاغل خدمتی را به وی ارائه می‌نماید، آنگاه او را مانند سایر صاحبان حرف و مشاغل، مسئول و ضامن خواهد دانست و به دید یک انسان محسن به او نگاه نخواهد کرد.

بنابراین نمی‌توان به شکل مطلق حکم به محسن و یا غیرمحسن بودن پزشک داد. بلکه باید براساس رعایت جنبه‌های انسانی و اخلاقی و تعهّد شغلی از سوی پزشک دست به قضاوت زد و این نشان می‌دهد که از میان دیدگاه‌های مزبور، دیدگاهی که محسن بودن پزشک را منوط به شرایط خاصّی می‌دانست، نسبت به سایر دیدگاه‌ها از استحکام و قوّت بیشتری برخوردار است و بهتر می‌تواند بین حقوق بیمار و پزشک، تعادلی منطقی برقرار سازد.

فهرست مطالب

مقدّمه

فصل اوّل: کلّیات

فصل دوّم: برائت پزشک از مسئولیّت

فصل سوّم: آثار حقوقی برائت پزشک از مسئولیّت

نتیجه‌گیری پایانی مولف

پیشنهادات

منابع و مآخذ

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای فصلنامه علوم زمین محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.